Mikä on maksuyhdyskäytävä ja miten se toimii?
Maksut

Mikä on maksuyhdyskäytävä ja miten se toimii?

10 minuutin lukuaika
Share on:
Payment gateway

Kassasivu on jokaisen verkkokaupan olennainen osa. Yritykset voivat parantaa konversioastettaan huomattavasti tarjoamalla asiakkailleen käteviä maksuvaihtoehtoja. Valitsemalla luotettavan maksuyhdyskäytävän kauppiaat voivat kasvattaa liiketoimintaansa ja keskittyä ydinliiketoimintaansa sen sijaan, että selvittäisivät, miten vastaanottaisivat maksut.

Tässä kattavassa oppaassa kerrotaan, mikä on maksuyhdyskäytävä, miten se toimii ja mitä kannattaa ottaa huomioon, kun yritykselle halutaan valita paras mahdollinen ratkaisu.

Mikä on maksuyhdyskäytävä?

Maksuyhdyskäytävä on järjestelmä, joka mahdollistaa maksutietojen keräämisen ja siirtämisen vuorovaikutuspisteestä maksun käsittelijälle. Vuorovaikutuspiste voi olla verkkosivusto, mobiililaite tai pääte.

Yksinkertaistettuna maksuyhdyskäytävän avulla kauppiaat voivat hyväksyä kuluttajien verkkomaksuja.

Miten maksuyhdyskäytävä toimii?

How-payment-gateway-works

Maksuyhdyskäytävän kautta välitettävissä verkkomaksuissa on mukana useita tahoja. Nämä ovat tärkeimmät:

 • Yritys: mikä tahansa yksikkö, joka myy tuotteita tai palveluita.
 • Kuluttaja: ostoksen tekevä maksaja.
 • Liikkeeseen laskeva pankki: rahoituslaitos, jossa kuluttajalla on tili.
 • Vastaanottava pankki: rahoituslaitos, jonka kanssa kauppiaalla on sopimus ja jossa kauppiaalla on tili.
 • Liikkeeseenlaskijan käsittelijä: liikkeeseenlaskijapankin tekninen kumppani, joka käsittelee useimmat tekniset toiminnot, kuten PIN-koodin vahvistuksen (PIN-salaus), 3D Secure -protokollan (kulunvalvontapalvelin) jne.
 • Maksukorttijärjestelmät ja -verkostot: pankki- ja luottokortteja käsittelevät yritykset, kuten Visa, Mastercard jne.
 • Vastaanottajan käsittelijä: vastaanottavan pankin tekninen kumppani, joka on yleensä vastuussa maksuyhdyskäytävästä ja myyntipistekäsittelystä.

Seuraavassa on esimerkki siitä, miten maksuyhdyskäytävä voi toimia:

 1. Kuluttaja käynnistää maksutapahtuman ostamalla tuotteen kauppiaan verkkosivustolta.
 2. Kauppiaan verkkosivuston maksunvälityspalvelu lähettää salatut maksukorttitiedot korttiverkostolle vastaanottavan pankin puolesta vastaanottajan käsittelijän kautta.
 3. Korttiverkosto lähettää maksutapahtuman kortin tietojen perusteella liikkeeseenlaskijan käsittelijän kautta liikkeeseen laskevalle pankille käyttäjän todentamiseksi (mikäli käytössä on 3D Secure -protokolla), varojen saatavuuden varmistamiseksi sekä (riskisääntöjen mukaan) liikkeeseenlaskijan hyväksynnän saamiseksi.
 4. Liikkeeseen laskeva pankki hyväksyy tai hylkää maksutapahtuman ja lähettää vastauksen liikkeeseenlaskijan käsittelijän, korttiverkoston sekä vastaanottajan käsittelijän kautta maksunvälityspalvelulle.
 5. Jos maksutapahtuma hyväksytään, korttiverkosto suorittaa maksun vastaanottavalle pankille siirtämällä varat kuluttajan pankkitililtä vastaanottavalle pankille. Tämän jälkeen vastaanottava pankki siirtää rahat kauppiaan tilille siten kuin on määritelty sopimuksessa ja sovittu pidätettävistä varoista.

Tätä tapahtumaketjua on mahdollista lyhentää poistamalla siitä liikkeeseenlaskijan käsittelijä, vastaanottajan käsittelijä sekä korttiverkostot. PSD2-maksupalveludirektiivin myötä lisensoidut maksupalveluntarjoajat voivat tarjota tililtä tilille suoritettavia A2A-maksuja. Nämä maksut mahdollistavat suorat maksutapahtumat kuluttajan pankkitililtä kauppiaan tilille siten, että vastaanottajat, käsittelijät ja korttiverkostot ohitetaan. A2A-maksut maksavat kauppiaalle vähemmän, koska heidän ei tarvitse maksaa kortinkäsittelyyn liittyviä maksuja, eivätkä vastaanottajat pidätä varoja maksutapahtuman yhteydessä.

Maksuyhdyskäytävien tyypit

Maksuyhdyskäytäviä on kolmea päätyyppiä:

Uudelleenohjaus

Tämäntyyppinen maksunkäsittely on kaikkein turvallisin ja kätevin, mutta Payment Card Industry Data Security Standard -tietoturvastandardin (PCI DSS) vuoksi maksunvälityspalvelun tarjoaja ei voi antaa kauppiaan hallita asiakkaan maksamiskokemusta täydellisesti.

Itse isännöity

Itse isännöity maksuyhdyskäytävä eli asiakkaan sivustolla sijaitseva maksunvälityspalvelu sallii kuluttajan maksaa poistumatta kauppiaan sivustolta. Kaikki maksut tehdään kauppiaan verkkosivustolla tai mobiilisovelluksessa, mikä antaa kauppiaalle maksamiskokemuksen täyden hallinnan.

Tässä tapauksessa kauppiaalla täytyy olla PCI DSS -sertifiointi, jotta hän voi kerätä kaikki kauppiaan sivustolta lähetetyt maksutiedot salattuina maksunvälityspalvelulle valtuutusta ja jatkokäsittelyä varten.

Isännöity

Isännöity maksuyhdyskäytävä tai sovellusrajapinnan (API) isännöimä maksunvälityspalvelu on uudelleenohjattujen ja itse isännöityjen maksujen yhdistelmä. Tässä tapauksessa kaikki maksutiedot näppäillään kauppiaan verkkosivustolla sovellusrajapinnan avulla. Sovellusrajapinnat tarjoavat täysin mukautettavan maksamiskokemuksen ja parhaan mahdollisen suojauksen.

Sovellusrajapinnan isännöimät maksunvälityspalvelut voidaan integroida mobiililaitteisiin sovellusmaksuja varten. Tämäntyyppinen maksuratkaisu varmistaa sekä korkean tietoturvan tason että parhaan mahdollisen maksamiskokemuksen asiakkaalle. Kauppiaiden verkkosivustojen on oltava PCI DSS -sertifioituja.

Mitä eroa on maksuyhdyskäytävällä ja maksun käsittelijällä?

Maksuyhdyskäytävän ja maksun käsittelijän oleellisin ero on niiden rooli maksuprosessissa. Maksuyhdyskäytävä on perustus, joka varmistaa maksutietojen siirtymisen kauppiaiden ja maksujen käsittelijöiden välillä. Maksun käsittelijä on taho, joka on vastuussa varojen siirtämisestä kuluttajan ja kauppiaan tilien välillä.

Mitkä ovat maksuyhdyskäytävän edut?

Maksuyhdyskäytävän käyttäminen voi hyödyttää yritystä eri tavoin. Seuraavassa on tärkeimmät edut:

Turvallisuus

Maksuyhdyskäytävät täyttävät erilaiset tietoturvavaatimukset, PCI DSS -sertifioinnin mukaan lukien, ja ne käyttävät toimintoja, joilla varmistetaan petosten torjunta. kevin. esimerkiksi tarjoaa maksuratkaisun, joka on PSD2-maksupalveludirektiivin sekä yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten mukainen ja käyttää korkealaatuisia tietoturvaominaisuuksia, jotka antavat turvaa maksupetoksilta.

Nopeus

Maksujen siirtäminen kuluttajalta kauppiaan pankkitilille manuaalisesti on vaivalloista ja hidasta. Maksuyhdyskäytävät tarjoavat nopeita siirtoratkaisuja, joita sekä kauppiaiden että heidän asiakkaidensa on helppo käyttää.

Asiakaskokemus

17 % verkkokaupan asiakkaista hylkää ostoskorin, jos maksuprosessi on heidän mielestään liian pitkä ja monimutkainen. Hyvin valittu maksuyhdyskäytävä voi vähentää ostoskorien hylkäämisiä 50 prosentilla, se varmistaa yksinkertaisen ja kätevän maksukokemuksen ja kasvattaa konversioastetta.

Kustannukset

Jotkin maksutoimeksiantopalvelut, kuten kevin., tarjoavat tililtä tilille suoritettavia A2A-maksuja, jotka poistavat korttien käsittelijät ja korttiverkostot maksuprosessista. Tämä vähentää maksukuluja, sillä kauppiaiden ei tarvitse maksaa korttien käsittelymaksuja.

Helppo skaalaus

Maksuratkaisu voi auttaa sinua skaalaamaan liiketoimintaasi ja laajentumaan kansainvälisesti. Esimerkiksi kevin. antaa kauppiaille mahdollisuuden hyväksyä maksuja 27 maasta eri puolilla Eurooppaa ilman lisäkustannuksia, mikä kasvattaa merkittävästi yritysten asiakaskuntaa, vaikka kyse olisi paikallisesta liiketoiminnasta.

Ovatko maksuyhdyskäytävät turvallisia?

Maksuyhdyskäytävät noudattavat useita erilaisia turvallisuusstandardeja. Yleisimpiä ovat nämä:

Salaus

Kaikki maksuyhdyskäytävien kautta kulkeva tieto tavallisesti salataan. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka joku olisi vuotanut arkaluonteisia tietoja, kuten kortin tai pankin tietoja, niistä ei ole mitään hyötyä kenellekään. Vain valtuutetuilla osapuolilla on pääsy salauskoodeihin ja vain he voivat lukea tiedot.

PCI-vaatimustenmukaisuussertifikaatti

Payment Card Industry Data Security Standard -tietoturvastandardi (PCI DSS) sisältää turvallisuuden tarkistuslistan, joka auttaa estämään tai vähentämään petoksia. Joillakin maksupalveluntarjoajilla on PCI-vaatimustenmukaisuussertifiointi. Pienet ja keskisuuret yritykset, jotka käyttävät PCI DSS -standardin mukaista maksupalveluntarjoajaa, eivät tarvitse pätevöidyn tietoturva-arvioijan (QSA) tarkastusta sivustollaan.

Asiakkaan vahva tunnistaminen (SCA) ja PSD2-maksupalveludirektiivi

PSD2-maksupalveludirektiivi sääntelee sähköisiä maksuja Euroopassa, ja asiakkaan vahva tunnistaminen (SCA) on kaikkia Euroopassa verkkomaksuja käsitteleviä yrityksiä koskeva turvallisuusvaatimus. Tämä tarkoittaa, että kaikkien EU:n ja ETA-alueen maksupalveluntarjoajien täytyy käyttää asiakkaan vahvaa tunnistamista ja noudattaa PSD2-maksupalveludirektiiviä.

Esimerkkejä maksuyhdyskäytävistä

Suosituimpia maksuyhdyskäytäviä ovat PayPal, Stripe ja Worldpay.

Lupaavia uusia maksupalveluntarjoajia tulee kuitenkin markkinoille jatkuvasti, ja ne tarjoavat innovatiivisia ratkaisuja. Esimerkiksi kevin. on nopeasti kasvava maksuinfrastruktuuri, joka tarjoaa kohtuulliseen hintaan maksuyhdyskäytävän samoilla hienoilla ominaisuuksilla kuin alan tunnetuimmat toimijat.

Kuinka valitsen verkkomaksuyhdyskäytävän?

Markkinat ovat täynnä erilaisia maksupalveluntarjoajia, eikä oikean maksuyhdyskäytävän valinta ole helppo tehtävä. Seuraavat ominaisuudet ohjaavat oikean valinnan tekemisessä:

Kattavuus

Valitse yrityksesi koon ja tulevien laajennussuunnitelmien mukainen maksupalveluntarjoaja, jolla on hyvä kattavuus. Esimerkiksi kevin. on integroinut useimmat pankit 27 EU- ja ETA-maasta, mikä tarkoittaa, että voit helposti hyväksyä maksuja 350 miljoonalta kuluttajalta ympäri Eurooppaa.

Turvallisuus

Valitse kolmannen osapuolen maksuyhdyskäytävän tarjoaja, joka noudattaa korkeimpia tietoturvastandardeja. Tutustu valitsemasi palveluntarjoajan turvaominaisuuksiin ja kysy, mitä standardeja palveluntarjoaja noudattaa.

Yhteensopivuus verkkokauppasivuston kanssa

Jotkut ratkaisut voidaan integroida erilaisiin verkkokauppa-alustoihin tai lisäosiin (esim. WooCommerce, Shopify). Selvitä, mikä maksunvälityspalvelu on yhteensopiva verkkokauppasivustosi rakenteen kanssa.a

Talousarvio

Maksuratkaisujen kustannukset voivat vaihdella suuresti. Jotkut palveluntarjoajat veloittavat maksun jokaisesta maksutapahtumasta, kun taas toisiin sisältyvät myös aloitus- ja hallinnointimaksut. Takaisinveloituksista saatetaan myös periä lisämaksu.

Maksutavat

Eri palveluntarjoajat saattavat tukea erilaisia maksutapoja. Useimmat hyväksyvät pankki- ja korttimaksut sekä useita muita vaihtoehtoja. Varmista, että valitsemasi palveluntarjoaja tukee maksutapoja, jotka ovat asiakkaidesi kannalta kätevimpiä.

Kuinka paljon maksuyhdyskäytävä maksaa?

Useimmat maksuyhdyskäytävät veloittavat prosenttiosuuden tai tapahtumakohtaisen maksun. Toisilla on käytössä kuukausimaksu. Pienet yritykset, joilla on vähän myyntiä, valitsevat yleensä veloituksen maksutapahtumaa kohden.

Jotkut palveluntarjoajat veloittavat palvelun avauksesta ja hallinnosta ja saattavat periä maksun lisäominaisuuksista. Useimmissa tapauksissa hinta sisältää myyntiraportit, tietoturvaominaisuudet ja integroinnin kolmannen osapuolen verkkokauppa-alustoihin.

Miten maksuyhdyskäytävä integroidaan verkkosivustoon?

Integroinnin yksityiskohdat voivat vaihdella palveluntarjoajan ja valitsemasi maksunvälityspalvelun tyypin mukaan, mutta seuraavassa on joitakin yleisiä vaiheita.

Jos haluat esimerkiksi integroida isännöidyn maksunvälityspalvelun, sinun täytyy yhdistää verkkosivusto maksunvälityspalveluun ja pyytää SSL-varmenne. Pyydä maksupalveluntarjoajalta maksunvälityspalvelun tunnukset, kuten kauppiaan tunnus, MWS-avain (Marketplace Web Services) ja salainen avain.

kevin.-järjestelmässä maksuyhdyskäytävän integrointi on yksinkertaista ja hyvin dokumentoitu. Lisätietoa saat julkisesta dokumentaatiosta.

kevin.-maksuyhdyskäytävän edut ja ominaisuudet

kevin. tarjoaa kätevän ja turvallisen maksuyhdyskäytävän, joka tuo mukanaan useita etuja verkkokauppayrityksille. Seuraavassa on muutamia ominaisuuksia:

Yhden napsautuksen maksut

Yritykset voivat lisätä konversioastettaan kevin.-järjestelmän yhden napsautuksen maksutoiminnon avulla. Pankkitilin yhdistäminen antaa kuluttajille mahdollisuuden maksaa suoraan pankkitililtä yhdellä napsautuksella.

Kortin uudelleenohjausominaisuus

Tämä ominaisuus ohjaa kuluttajat automaattisesti viimeistelemään maksun pankkitilillä kortilla maksamisen sijaan. Kortin uudelleenohjaus vähentää kauppiaiden tapahtumakuluja ja lyhentää kuluttajan kassalla käyttämää aikaa.

Helppo integrointi

kevin.-maksuyhdyskäytävä on helppo integroida suosituimpiin verkkokauppa-alustoihin (esim. WooCommerce, Prestashop). Jos etsit mukautettua ratkaisua, kevin. pystyy tarjoamaan senkin.

Läpinäkyvä hinnoittelu

kevin. veloittaa pienen summan jokaisesta loppuun suoritetusta maksutapahtumasta, piilomaksuja ei ole.

Loppupäätelmä

Maksuyhdyskäytävä on välttämätön yrityksille, jotka haluavat tarjota asiakkailleen turvallisia ja käteviä maksutapoja. Eri maksuratkaisuihin voi liittyä erilaisia maksutapoja, jotka vastaanottavat maksut kuluttajilta nopeasti eri paikoissa ja tuovat muita etuja.

kevin. on innovatiivinen maksupalveluntarjoaja. Se tarjoaa useita ominaisuuksia, jotka auttavat yrityksiä säästämään maksutapahtumien kustannuksissa. Ota yhteyttä ja selvitä, mitä kevin. voi tarjota sinun yrityksellesi.

Adelina Kiskyte
Aiempi vanhempi sisältöpäällikkö
Adelina on kokenut sisällöntuottaja ja sisältömarkkinoinnin asiantuntija. Hän pitää työstään teknologian alalla ja kirjoittaa mielellään innovaatioista. Toimittajataustansa ansiosta Adelina osaa etsiä tehokkaasti tietoa myös kapeista erikoisaloista sekä luoda mielenkiintoista ja informatiivista sisältöä.