Guide to payment methods
Guide to payment methods
Przewodniki

Metody płatności w internecie – kompletny przewodnik

2022-05-17 · 7 min. czytania

Zakładanie firmy może być zarówno ekscytujące, jak i wymagające. Istnieją jednak pewne ważne kroki, których nie można pominąć. Jednym z nich jest wybór metod płatności, które można zaoferować klientom. Taka decyzja może zwiększyć współczynnik konwersji, zwiększyć sprzedaż i pomóc w generowaniu większych przychodów. Nierozważny wybór może jednak mieć również odwrotny skutek.

Firmy i zewnętrzni dostawcy usług płatniczych muszą zastanowić się, które metody płatności są najbardziej atrakcyjne dla użytkowników końcowych i upewnić się, że opcje te są dostępne, gdy konsumenci docierają do etapu realizacji transakcji.

Ten przewodnik wyjaśnia, czym są metody płatności, wymienia główne formy płatności, dokonuje przeglądu najpopularniejszych metod płatności online oraz sugeruje, jak wybrać najlepsze metody płatności dla firmy.

Czym jest metoda płatności?

Metoda płatności to sposób płacenia za towary lub usługi. Opcje płatności mogą się różnić w zależności od tego, czy firma działa w Internecie, czy też w sklepie fizycznym.

Metody płatności w sklepie obejmują gotówkę, karty bankowe oraz płatności za pomocą urządzeń mobilnych. Opcje płatności online obejmują płatności kartą, przelewy bankowe, e-portfele oraz płatności pomiędzy kontami (A2A).

Jakie są główne formy płatności?

Istnieją dwie główne formy płatności: w sklepie i online. Każda z tych form obejmuje różne metody płatności. Oto najważniejsze z nich:

Metody płatności w sklepie

 • Płatności gotówkowe – gotówka była przez długi czas najbardziej rozpowszechnioną formą płatności. Światowa pandemia i inne czynniki zmniejszyły jednak jej popularność.
 • Płatności kartą kredytową lub debetową – wiele osób posiada karty bankowe i ich używa. Ich stosowanie różni się w zależności od kraju, ale są one jedną z podstawowych metod płatności w sklepach. Nowe trendy pokazują, że obecnie używane karty płatnicze niekoniecznie są wydawane przez banki. Firmy pozabankowe oferują obecnie pożyczki, funkcje „kup teraz, zapłać później” (BNPL) i inne korzyści.
 • Przelewy bankowe – ręczne transakcje bankowe nie są najwygodniejszą metodą płatności, ale handlowcy często z nich korzystają, aby uniknąć opłat za przetwarzanie płatności kartami.
 • Płatności mobilne lub za pomocą technologii zbliżeniowej (NFC) – coraz więcej sklepów wykorzystuje terminale POS (Point-of-Sale) do przyjmowania płatności kartą lub płatności mobilnych. Płatności mobilne nie muszą być realizowane wyłącznie za pomocą ApplePay lub GooglePay i stokenizowanych kart płatniczych. Istnieje również wiele platform wykorzystujących płatności za pomocą kodów QR.
 • Czeki – jedna z najrzadziej stosowanych form płatności w sklepach.

Metody płatności online

 • Karty debetowe, kredytowe lub przedpłacone – ponieważ wiele osób posiada karty bankowe, używa ich również do płacenia za towary i usługi w Internecie.
 • Bezpośrednie przelewy bankowe – konsumenci mogą otrzymać fakturę pocztą elektroniczną i dokonać ręcznego przelewu bankowego na rzecz usługodawcy.
 • Portfele elektroniczne – konsumenci dołączają swoje karty bankowe do portfela cyfrowego i korzystają z urządzeń mobilnych, aby płacić za towary lub usługi w Internecie. Na rynku obserwuje się rosnący nacisk na usługi BNPL, które są formą krótkoterminowego kredytu udzielanego użytkownikowi końcowemu. Ten rodzaj płatności wypiera z użycia karty kredytowe, których liczba z roku na rok maleje.
 • Płatności A2A – płatności pomiędzy rachunkami są bezpieczne i wygodne dla handlowców oraz konsumentów. A2A umożliwia dokonywanie płatności bezpośrednio z rachunku bankowego, co pozwala firmom uniknąć opłat za przetwarzanie płatności kartami oraz zwiększa bezpieczeństwo konsumentów. Jeśli bank umożliwia płatności natychmiastowe lub płatności natychmiastowe SEPA, płatności A2A umożliwiają również natychmiastowe przekazywanie środków od klienta do akceptanta.

Najpopularniejsze metody płatności online

Najpopularniejsze metody płatności online różnią się w zależności od kraju. Według statystyk najpopularniejszą metodą płatności wśród globalnych konsumentów w 2021 r. były portfele cyfrowe lub mobilne. Stanowiły one 49% wydatków na handel elektroniczny na świecie. Do 2025 r. ich popularność wzrośnie do 53%.

Karty kredytowe i debetowe były drugą najpopularniejszą metodą płatności online w 2021 r. i stanowiły 34% globalnych transakcji w handlu elektronicznym. Przewiduje się, że w 2025 r. ich popularność spadnie do 32%.

Przelewy bankowe są trzecią najpopularniejszą formą płatności, stanowiąc 7% wydatków w handlu elektronicznym. Ta metoda płatności jest stosowana głównie w Europie.

W regionie Europy Środkowo-Wschodniej nadal przeważają płatności gotówką przy odbiorze. Na przykład w Czechach ta metoda płatności ma około 30% udziału w rynku.

Jakie są alternatywne metody płatności online?

Alternatywne metody płatności to sposób płacenia za towary lub usługi przy użyciu innych metod niż gotówka lub korzystanie z największych systemów kart płatniczych. Główne systemy kart płatniczych to Visa, MasterCard i AmericanExpress.

Główne alternatywne metody płatności to:

 • Bankowość internetowa
 • Polecenia zapłaty
 • Płatności mobilne
 • Portfele cyfrowe
 • Finansowanie „kup teraz, zapłać później” (BNPL)

Alternatywne metody płatności są coraz popularniejsze, zwłaszcza po tym, jak otwarta bankowość utorowała drogę nowym firmom oferującym innowacyjne rozwiązania do wejścia na rynek.

Najpopularniejsi dostawcy usług płatniczych (PSP) oferujący alternatywne metody płatności to:

 • GooglePay (przy użyciu stokenizowanej karty płatniczej VISA lub MasterCard)
 • ApplePay (przy użyciu stokenizowanej karty płatniczej VISA lub MasterCard)
 • Alipay
 • PayPal
 • Klarna

Popularność alternatywnych metod płatności jest różna w poszczególnych krajach. Różni dostawcy usług płatniczych zadomowili się na różnych rynkach, przy czym Alipay zdobył 55% udziału w rynku płatności mobilnych w Chinach, a Klarna posiada ponad 50% udziału w globalnym rynku BNPL.

Jakie są najbezpieczniejsze metody płatności online?

Najbezpieczniejsze metody płatności online to bezpośrednie wpłaty na konto bankowe, karty bankowe (kredytowe i debetowe) oraz portfele cyfrowe. Oto to ich główne cechy zabezpieczające:

Płatności z konta bankowego – płacenie bezpośrednio z konta bankowego jest jedną z najbezpieczniejszych metod płatności. Wynika to częściowo ze standardów bezpieczeństwa PSD2, w tym silnego uwierzytelniania klienta (SCA), które gwarantują, że płatności bankowe mogą być inicjowane wyłącznie przez zidentyfikowanych użytkowników.

Karty bankowe – karty kredytowe i debetowe wykorzystują protokół 3D secure do zabezpieczenia płatności online. Posiadacze kart otrzymują kod za pośrednictwem wiadomości SMS lub aplikacji mobilnej, który służy do uwierzytelnienia płatnika. W ten sposób technologia 3D secure ogranicza oszustwa związane z płatnościami kartami. Oszustwa związane z płatnościami kartą są jednak nadal powszechnym problemem.

Portfele cyfrowe – portfele elektroniczne, takie jak Apple Pay czy Google Pay, umożliwiają płacenie za towary lub usługi za pomocą urządzenia mobilnego i karty bankowej podłączonej do tego urządzenia. Przy zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa na urządzeniu mobilnym portfel cyfrowy jest jedną z najbezpieczniejszych metod płatności.

Jak wybrać najlepszą metodę płatności dla swojej firmy

Wybierając metody płatności dla swojej firmy, warto wziąć pod uwagę kilka czynników i dowiedzieć się, w jaki sposób klienci wolą płacić. Większość konsumentów porzuca swój koszyk, jeśli nie może znaleźć preferowanej metody płatności przy kasie.

Oto czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy porównywaniu najlepszych dostawców płatności online:

 • Cena – w zależności od metody płatności, firmy mogą płacić znaczne kwoty za każdą transakcję. Na przykład największe systemy kart płatniczych mogą pobierać procent od transakcji i stałą cenę za płatność. Może to stanowić dużą część całkowitej płatności.
 • Funkcje – obsługa różnych krajów i łączenie rachunków bankowych to niektóre z funkcji, jakie mogą oferować różne usługi lub bramki płatności. Zastanów się, jakie funkcje byłyby najbardziej korzystne dla Twojej firmy.
 • Elastyczność – jak szybko środki zostaną wpłacone na Twoje konto firmowe? Jakie są zasady zwrotu pieniędzy? Jeśli te pytania są istotne dla Twojej firmy, znajdź odpowiedź przed podjęciem decyzji o wyborze dostawcy usług płatniczych.
 • Bezpieczeństwo – jest jednym z najważniejszych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze najlepszej metody płatności. Na przykład, w przypadku oszustwa płatniczego, kto będzie odpowiedzialny za szkody – Twoja firma czy dostawca usług płatniczych?

Jaka jest przyszłość cyfrowych płatności w handlu elektronicznym?

Różne źródła przewidują różne scenariusze na przyszłość, ale większość podziela jedną wizję – płatności cyfrowe będą się nadal rozwijać. Pandemia już przyspieszyła rozwój cyfrowych płatności w handlu elektronicznym i nie zamierza na tym poprzestawać.

Transaction values

Firma Juniper Research ogłosiła, że wartość transakcji płatniczych w handlu elektronicznym na całym świecie przekroczy 7,5 biliona dolarów do 2026 roku. W 2021 r. jego wartość wyniesie 4,8 bln USD, co oznacza 55% wzrost w ciągu pięciu lat.

Dostawcy usług płatności cyfrowych będą musieli znaleźć sposób na zaspokojenie popytu i oferować metody płatności spełniające potrzeby ich klientów. Otwarta bankowość już zmieniła krajobraz branży płatniczej, umożliwiając wprowadzanie innowacji i tworząc bardziej konkurencyjne środowisko dla tradycyjnych metod płatności. Aby utrzymać się na rynku, firmy będą musiały zająć się zmianami w zapotrzebowaniu na metody płatności.

Jak kevin. może pomóc?

Platforma kevin. oferuje innowacyjne metody płatności z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Handlowcy i dostawcy usług płatniczych mogą korzystać z funkcji platformy kevin. w celu zapewnienia swoim klientom korzyści wynikających z otwartej bankowości.

Dzięki platformie kevin. firmy i dostawcy usług płatniczych mogą zintegrować zaawansowane płatności A2A obejmujące większość krajów UE i EOG oraz znacząco obniżyć koszty transakcji. Aby dowiedzieć się więcej o ofercie platformy kevin., skontaktuj się z naszym zespołem.

Zaoferuj metody płatności, których potrzebują Twoi klienci

Zaoszczędź na kosztach transakcji dzięki platformie kevin.