Jakie są najpopularniejsze metody płatności w internecie?
Płatności

Jakie są najpopularniejsze metody płatności w internecie?

11 min. czytania
Share on:
Guide to payment methods

Zakładanie firmy może być zarówno ekscytujące, jak i wymagające. Istnieją jednak pewne ważne kroki, których nie można pominąć. Jednym z nich jest wybór metod płatności, które można zaoferować klientom. Taka decyzja może zwiększyć współczynnik konwersji, zwiększyć sprzedaż i pomóc w generowaniu większych przychodów. Nierozważny wybór może jednak mieć również odwrotny skutek.

Firmy i zewnętrzni dostawcy usług płatniczych muszą zastanowić się, które metody płatności są najbardziej atrakcyjne dla użytkowników końcowych i upewnić się, że opcje te są dostępne, gdy konsumenci docierają do etapu realizacji transakcji.

Ten przewodnik wyjaśnia, czym są metody płatności, wymienia główne formy płatności, dokonuje przeglądu najpopularniejszych metod płatności online oraz sugeruje, jak wybrać najlepsze metody płatności dla firmy.

Czym jest metoda płatności?

Istnieją dwie główne formy płatności: w sklepie i online. Każda z tych form obejmuje różne metody płatności, takie jak gotówka, płatności kartą, przelewy bankowe, e-portfel itp. Poniżej znajduje się lista metod płatności dostępnych w poszczególnych formach płatności:

Metody płatności online

Robiąc zakupy w sieci, konsumenci oczekują, że będą mogli zapłacić za pomocą preferowanych przez siebie opcji płatności. Oferowanie wygodnych metod płatności może poprawić współczynniki konwersji, więc zapewnienie najpopularniejszych metod i wygodnego procesu realizacji płatności jest ważne dla firm internetowych.

1. Karty debetowe, kredytowe lub przedpłacone

Ponieważ wiele osób posiada karty bankowe, używa ich również do płacenia za towary i usługi w Internecie. Podczas pobytu w sklepach fizycznych konsumenci mogą używać swoich kart z chipem i kodem PIN. W sieci muszą podać numer swojej karty, datę ważności i kod CVV.

Zalety

 • Użytkownicy mogą łączyć swoje karty bankowe z różnymi aplikacjami, co jest wygodne przy szybkich zakupach

Wady

 • Kwestie bezpieczeństwa
 • Opłaty za przetwarzanie kart

Opcje

Karty debetowe, kredytowe lub przedpłacone do zakupów w Internecie są wydawane głównie przez tych samych dostawców, co karty fizyczne. Najpopularniejsze systemy kart to Visa, MasterCard i American Express.

2. Bezpośrednie przelewy bankowe

Konsumenci mogą otrzymać fakturę pocztą elektroniczną i dokonać ręcznego przelewu bankowego na rzecz usługodawcy. Proces jest względnie prosty, ale nie jest najwygodniejszą metodą płatności dla firm internetowych ze względu na brak ciągłości procesu realizacji transakcji.

Zalety

 • Brak opłat za przetwarzanie kart
 • Szybkie rozliczenie

Wady

 • Może prowadzić do wysokiego wskaźnika porzucania koszyka z powodu niedogodności
 • Ryzyko podania błędnych informacji podczas ręcznego wprowadzania informacji o rachunku bankowym odbiorcy

3. E-portfele

Konsumenci mogą dodać swoje karty bankowe do portfela cyfrowego i korzystać z urządzeń mobilnych, aby płacić za towary lub usługi w Internecie. E-portfele wypierają z użycia karty kredytowe, których liczba z roku na rok maleje.

Zalety

 • Przyjazne dla użytkownika i wygodne aplikacje
 • Usługa dostępna dla każdego, kto posiada smartfon

Wady

 • Sprzedawcy mogą ponosić opłaty za przetwarzanie kart

Opcje

Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay i PayPal to jedne z najpopularniejszych usług cyfrowych portfeli.

4. Płatności A2A

Płatności pomiędzy rachunkami są bezpieczne i wygodne dla handlowców oraz konsumentów. A2A umożliwia dokonywanie płatności bezpośrednio z rachunku bankowego, co pozwala firmom uniknąć opłat za przetwarzanie płatności kartami oraz zwiększa bezpieczeństwo konsumentów. Jeśli bank umożliwia płatności natychmiastowe lub płatności natychmiastowe SEPA, płatności A2A umożliwiają również natychmiastowe przekazywanie środków od klienta do akceptanta.

Zalety

 • Brak opłat za przetwarzanie kart
 • Szybkie rozliczenie
 • Bezproblemowa obsługa przy rozliczeniu płatności przez użytkownika

Wady

 • Przetwarzanie płatności może potrwać kilka dni, jeśli konta bankowe konsumenta i sprzedawcy są w różnych walutach

Opcje

kevin. oferuje płatności z konta na konto oraz funkcję łączenia rachunków, które sprawiają, że bezpośrednie płatności na konto są szybkie i wygodne zarówno dla handlowców, jak i ich klientów.

5. Kryptowaluty

Coraz więcej sprzedawców internetowych rozważa akceptację kryptowalut jako metody płatności online. Płatności kryptowalutowe są uważane za bezpieczniejsze niż tradycyjne metody płatności, ponieważ nie wymagają weryfikacji przez strony trzecie, a żadne dane konsumentów nie są przechowywane w scentralizowanym hubie. Jednak przyjmowanie tych płatności jest również ryzykowne ze względu na ich zmienną wartość.

Zalety

 • Niższe ryzyko oszustw płatniczych w porównaniu do kart kredytowych i debetowych
 • Niższe opłaty za przyjęcie

Wady

 • Wysokie ryzyko ze względu na nieprzewidywalność wartości

Opcje

Bitcoin jest jedną z najpopularniejszych kryptowalut. Inne opcje obejmują Ethereum, Tether, USD Coin itp.

Najpopularniejsze metody płatności online

Najpopularniejsze metody płatności online różnią się w zależności od kraju. Według statystyk najpopularniejszą metodą płatności wśród globalnych konsumentów w 2021 r. były portfele cyfrowe lub mobilne. Stanowiły one 49% wydatków na handel elektroniczny na świecie. Do 2025 r. ich popularność wzrośnie do 53%.

Karty kredytowe i debetowe były drugą najpopularniejszą metodą płatności online w 2021 r. i stanowiły 34% globalnych transakcji w handlu elektronicznym. Przewiduje się, że w 2025 r. ich popularność spadnie do 32%.

Przelewy bankowe są trzecią najpopularniejszą formą płatności, stanowiąc 7% wydatków w handlu elektronicznym. Ta metoda płatności jest stosowana głównie w Europie.

W regionie Europy Środkowo-Wschodniej nadal przeważają płatności gotówką przy odbiorze. Na przykład w Czechach ta metoda płatności ma około 30% udziału w rynku.

Jakie są alternatywne metody płatności online?

Alternatywne metody płatności to sposób płacenia za towary lub usługi przy użyciu innych metod niż gotówka lub korzystanie z największych systemów kart płatniczych. Z definicji alternatywne metody obejmują coś innego niż opcje głównego nurtu. Ale jeśli chodzi o płatności, to na niektórych rynkach alternatywne metody płatności są bardziej popularne niż te mainstreamowe.

Główne alternatywne metody płatności to:

Bankowość internetowa

Wszystkie płatności dokonywane z rachunku bankowego są traktowane jako płatności bankowości internetowej. Płatności te nie wymagają podawania danych karty bankowej i mogą być dokonywane bezpośrednio z konta bankowego. Jedną z głównych zalet tej alternatywnej metody płatności są niskie koszty akceptacji płatności dla sprzedawców.

Polecenia zapłaty

Firmy oparte na subskrypcji preferują polecenia zapłaty, ponieważ są one doskonałą opcją akceptowania powtarzających się płatności. Konsumenci wyrażają zgodę, aby sprzedawcy automatycznie ściągali uzgodnioną kwotę płatności z ich konta bankowego, co jest wygodne zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów.

Płatności mobilne

Płatności mobilne dokonywane są za pośrednictwem smartfona, przy użyciu aplikacji do płatności mobilnych, takich jak Samsung Pay, PayPal lub innych. Płatności mobilne mogą być dokonywane w aplikacji, poprzez kod QR, a nawet poprzez SMS.

Portfele cyfrowe

Portfele cyfrowe umożliwiają użytkownikom przechowywanie środków finansowych w formie elektronicznej. Użytkownicy mogą doładować swój portfel za pomocą przelewu bankowego, operatora komórkowego lub karty bankowej. E-portfele pozwalają konsumentom na wygodne dokonywanie zakupów online, płacenie rachunków lub przekazywanie pieniędzy innym osobom.

Finansowanie „kup teraz, zapłać później” (BNPL)

Na rynku obserwuje się rosnący nacisk na usługi „kup teraz, zapłać później” (ang. Buy Now, Pay Later; BNPL), które są formą krótkoterminowego kredytu udzielanego użytkownikowi końcowemu. BNPL umożliwia konsumentom zdobycie produktów i zapłacenie za nie w późniejszym terminie lub rozłożenie kosztów w czasie. Niektórzy z najpopularniejszych dostawców metod płatności BNPL nie pobierają odsetek, co sprawia, że ta opcja płatności jest popularna wśród konsumentów, którzy nie posiadają kart kredytowych.

Alternatywne metody płatności to sposób płacenia za towary lub usługi przy użyciu innych metod niż gotówka lub korzystanie z największych systemów kart płatniczych. Główne systemy kart płatniczych to Visa, MasterCard i AmericanExpress.

Główne alternatywne metody płatności to:

 • Bankowość internetowa
 • Polecenia zapłaty
 • Płatności mobilne
 • Portfele cyfrowe
 • Finansowanie „kup teraz, zapłać później” (BNPL)

Alternatywne metody płatności są coraz popularniejsze, zwłaszcza po tym, jak otwarta bankowość utorowała drogę nowym firmom oferującym innowacyjne rozwiązania do wejścia na rynek.

Najpopularniejsi dostawcy usług płatniczych (PSP) oferujący alternatywne metody płatności to:

 • GooglePay (przy użyciu stokenizowanej karty płatniczej VISA lub MasterCard)
 • ApplePay (przy użyciu stokenizowanej karty płatniczej VISA lub MasterCard)
 • Alipay
 • PayPal
 • Klarna

Popularność alternatywnych metod płatności jest różna w poszczególnych krajach. Różni dostawcy usług płatniczych zadomowili się na różnych rynkach, przy czym Alipay zdobył 55% udziału w rynku płatności mobilnych w Chinach, a Klarna posiada ponad 50% udziału w globalnym rynku BNPL.

Jakie są najbezpieczniejsze metody płatności online?

Najbezpieczniejsze metody płatności online to bezpośrednie wpłaty na konto bankowe, karty bankowe (kredytowe i debetowe) oraz portfele cyfrowe. Oto to ich główne cechy zabezpieczające:

Płatności z konta bankowego – płacenie bezpośrednio z konta bankowego jest jedną z najbezpieczniejszych metod płatności. Wynika to częściowo ze standardów bezpieczeństwa PSD2, w tym silnego uwierzytelniania klienta (SCA), które gwarantują, że płatności bankowe mogą być inicjowane wyłącznie przez zidentyfikowanych użytkowników.

Karty bankowe – karty kredytowe i debetowe wykorzystują protokół 3D secure do zabezpieczenia płatności online. Posiadacze kart otrzymują kod za pośrednictwem wiadomości SMS lub aplikacji mobilnej, który służy do uwierzytelnienia płatnika. W ten sposób technologia 3D secure ogranicza oszustwa związane z płatnościami kartami. Oszustwa związane z płatnościami kartą są jednak nadal powszechnym problemem.

Portfele cyfrowe – portfele elektroniczne, takie jak Apple Pay czy Google Pay, umożliwiają płacenie za towary lub usługi za pomocą urządzenia mobilnego i karty bankowej podłączonej do tego urządzenia. Przy zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa na urządzeniu mobilnym portfel cyfrowy jest jedną z najbezpieczniejszych metod płatności.

Metody płatności w sklepie

Metody płatności w sklepie służą do płacenia za towary lub usługi w sklepach fizycznych. Sprzedawcy i inne firmy często oferują więcej niż jedną metodę płatności, aby dostosować się do potrzeb swoich klientów.

1. Płatności gotówkowe

Gotówka była przez długi czas najbardziej rozpowszechnioną formą płatności. Światowa pandemia i inne czynniki zmniejszyły jednak jej popularność. Choć to wciąż jedna z najpopularniejszych metod płatności w sklepach fizycznych, ma ona swoje wady.

Zalety

 • Szerokie zastosowanie
 • Dostępność za pośrednictwem bankomatów lub banków
 • Brak opłat za przyjęcie

Wady

 • Kwestie bezpieczeństwa
 • Brak wygody, ponieważ gotówka może zajmować dużo miejsca i wymaga bezpiecznego przechowywania
 • Wymiana różnych walut jest kłopotliwa dla konsumentów

2. Płatności kartą kredytową lub debetową

Wiele osób posiada karty bankowe i ich używa. Ich stosowanie różni się w zależności od kraju, ale są one jedną z podstawowych metod płatności w sklepach. Nowe trendy pokazują, że obecnie używane karty płatnicze niekoniecznie są wydawane przez banki. Firmy pozabankowe oferują obecnie pożyczki, funkcje „kup teraz, zapłać później” (BNPL) i inne korzyści.

Zalety

 • Jedna z najpopularniejszych metod płatności
 • Karty nie zajmują dużo miejsca

Wady

 • Ryzyko oszustwa
 • Opłaty za przyjęcie płatności kartą są wysokie

Opcje

Najpopularniejsze systemy kart na świecie to Visa, MasterCard i American Express.

3. Przelewy bankowe

Ręczne transakcje bankowe nie są najwygodniejszą metodą płatności w sklepach fizycznych, ale handlowcy często z nich korzystają, aby uniknąć opłat za przetwarzanie płatności kartami. Ta metoda płatności jest często wykorzystywana przez mniejszych sprzedawców, którzy chcą zaoszczędzić na kosztach transakcji kartą.

Zalety

 • Brak opłat za przetwarzanie kart
 • Szybszy czas rozliczenia

Wady

 • Niski poziom obsługi klienta
 • W niektórych przypadkach konsument może być zmuszony do uiszczenia opłat za przelew bankowy

4. Płatności mobilne lub za pomocą technologii NFC (komunikacja bliskiego pola)

Coraz więcej sklepów wykorzystuje terminale POS (Point-of-Sale) do przyjmowania płatności kartą lub płatności mobilnych. Płatności mobilne nie muszą być realizowane wyłącznie za pomocą ApplePay lub GooglePay i stokenizowanych kart płatniczych. Istnieje również wiele platform wykorzystujących płatności za pomocą kodów QR.

Zalety

 • Forma przyjazna dla użytkownika
 • Usługa dostępna dla każdego, kto posiada smartfon

Wady

 • W większości przypadków płatności mobilne wiążą się z płaceniem kartą, co oznacza, że sprzedawcy muszą uiszczać opłaty

Jak wybrać najlepszą metodę płatności dla swojej firmy

Wybierając metody płatności dla swojej firmy, warto wziąć pod uwagę kilka czynników i dowiedzieć się, w jaki sposób klienci wolą płacić. Większość konsumentów porzuca swój koszyk, jeśli nie może znaleźć preferowanej metody płatności przy kasie.

Oto czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy porównywaniu najlepszych dostawców płatności online:

 • Cena – w zależności od metody płatności, firmy mogą płacić znaczne kwoty za każdą transakcję. Na przykład największe systemy kart płatniczych mogą pobierać procent od transakcji i stałą cenę za płatność. Może to stanowić dużą część całkowitej płatności.
 • Funkcje – obsługa różnych krajów i łączenie rachunków bankowych to niektóre z funkcji, jakie mogą oferować różne usługi lub bramki płatności. Zastanów się, jakie funkcje byłyby najbardziej korzystne dla Twojej firmy.
 • Elastyczność – jak szybko środki zostaną wpłacone na Twoje konto firmowe? Jakie są zasady zwrotu pieniędzy? Jeśli te pytania są istotne dla Twojej firmy, znajdź odpowiedź przed podjęciem decyzji o wyborze dostawcy usług płatniczych.
 • Bezpieczeństwo – jest jednym z najważniejszych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze najlepszej metody płatności. Na przykład, w przypadku oszustwa płatniczego, kto będzie odpowiedzialny za szkody – Twoja firma czy dostawca usług płatniczych?

Jaka jest przyszłość cyfrowych płatności w handlu elektronicznym?

Różne źródła przewidują różne scenariusze na przyszłość, ale większość podziela jedną wizję – płatności cyfrowe będą się nadal rozwijać. Pandemia już przyspieszyła rozwój cyfrowych płatności w handlu elektronicznym i nie zamierza na tym poprzestawać.

Transaction values

Firma Juniper Research ogłosiła, że wartość transakcji płatniczych w handlu elektronicznym na całym świecie przekroczy 7,5 biliona dolarów do 2026 roku. W 2021 r. jego wartość wyniesie 4,8 bln USD, co oznacza 55% wzrost w ciągu pięciu lat.

Dostawcy usług płatności cyfrowych będą musieli znaleźć sposób na zaspokojenie popytu i oferować metody płatności spełniające potrzeby ich klientów. Otwarta bankowość już zmieniła krajobraz branży płatniczej, umożliwiając wprowadzanie innowacji i tworząc bardziej konkurencyjne środowisko dla tradycyjnych metod płatności. Aby utrzymać się na rynku, firmy będą musiały zająć się zmianami w zapotrzebowaniu na metody płatności.

Jak kevin. może pomóc?

Platforma kevin. oferuje innowacyjne metody płatności z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Handlowcy i dostawcy usług płatniczych mogą korzystać z funkcji platformy kevin. w celu zapewnienia swoim klientom korzyści wynikających z otwartej bankowości.

Dzięki platformie kevin. firmy i dostawcy usług płatniczych mogą zintegrować zaawansowane płatności A2A obejmujące większość krajów UE i EOG oraz znacząco obniżyć koszty transakcji. Aby dowiedzieć się więcej o ofercie platformy kevin., skontaktuj się z naszym zespołem.

Adelina Kiskyte
Dawna starsza menedżer ds. treści
Adelina jest doświadczoną content writerką i specjalistką ds. marketingu treści. Uwielbia pisać na temat technologii i tworzyć treści dotyczące innowacji. Skutecznie wykorzystuje swoje umiejętności dziennikarskie w celu zdobycia informacji nawet na najbardziej niszowe tematy i stworzenia interesujących treści informacyjnych.