Maksukorttien käsittelymaksujen poistaminen
Maksut

Maksukorttien käsittelymaksujen poistaminen

Lukuaika: 7 min
Share on:
How to eliminate credit card processing fees

Käteinen ei ole enää kuluttajien suosituin maksutapa. Vaikka käteinen ei olekaan jäänyt täysin historiaan, ihmiset käyttävät maksaessaan yhä useammin käteisettömiä vaihtoehtoja. Useimmat yritykset hyväksyvät maksukortit osana yritysstrategiaansa ja varmistavat tarjoavansa kuluttajien suosimat maksutavat.

Kortin käsittelymaksut syövät kuitenkin yrityksen voittoja ja jättävät sille huomattavasti odotettua pienemmän osuuden jokaisesta ostoksesta.

Kun yritys hyväksyy luotto- tai pankkikorttimaksuja, se saa vähemmän liikevaihtoa jokaisen suoritetun maksutapahtuman myötä. Pankkikorttien käsittelymaksut voivat olla pienempiä, eikä kaikkia luottokortteja koskevia veloituksia sovelleta pankkikorttitapahtumiin.

Maksukorttien käsittelymaksut vaihtelevat, ja niihin kuuluu erityyppisiä veloituksia useasta tekijästä riippuen. Tässä oppaassa kerromme, mitä sinun tulee tietää yrityksellesi aiheutuvien maksujen vähentämisestä korttitapahtumien osalta.

Mitä ovat maksukortin käsittelymaksut?

Maksukortin käsittelymaksut ovat korttimaksujen hyväksymisestä yritykselle aiheutuvia kustannuksia.

Nämä kustannukset vaihtelevat esimerkiksi seuraavien tekijöiden mukaan:

 • käytetty korttiverkosto
 • kauppiaan maksujen vastaanottaja
 • maksun suoritustapa (esim. puhelimitse)
 • maksutapahtuman arvo ja määrä
 • onko käytetty kortti credit- vai debit-kortti.

Näiden tekijöiden lisäksi on tärkeää huomioida, että yritykselle voi koitua maksettavaksi myös muita maksuja, kuten kuukausittainen palvelumaksu.

Korttimaksuihin osallistuvat osapuolet

Yhteen luottokorttitapahtumaan osallistuu monia osapuolia. Näitä osapuolia ovat seuraavat:

 • Luottoyhtiöt. Esimerkiksi Visa, Discover, Mastercard ja American Express.
 • Luottokortteja myöntävät pankit.
 • Kortin käsittelijät. Ne ovat välikäsiä, joita voidaan kutsua vastaanottajiksi tai vastaanottaviksi pankeiksi.
 • Vastaanottaja. Luottoyhtiöiden rekisteröidyt ja valtuutetut tahot toimivat vastaanottajina ja tarjoavat korttien hyväksymisratkaisut verkkoyhdyskäytävien tai myyntipisteen maksupäätteiden välityksellä. Ne voivat käyttää kolmannen osapuolen edustajia, kuten maksujen välittäjiä tai itsenäisiä myyntiorganisaatioita palveluidensa myymiseen.
 • Kauppiastilien tarjoajat. Nämä yritykset hallitsevat maksujen käsittelyä.

Maksuyhdyskäytävät: vaihtoehto korttimaksuille

kevin. on maksuyhdyskäytävän tarjoaja myyntipisteen maksupäätteiden tarjoajille. Tarjoamalla maksuinfrastruktuurin kevin. mahdollistaa maksutietojen keräämisen ja siirtämisen vuorovaikutuspisteestä maksun käsittelijälle. kevin.-palvelun avulla vältät kaikki kortin käsittelymaksut tililtä tilille suoritettavilla maksuilla.

Luottokorttimaksujen tyypit

Olemme nyt käyneet läpi maksuissa mukana olevat tahot, ja seuraavaksi esittelemme luottokorttimaksujen tyypit. Kauppiaan palvelumaksut veloitetaan maksun käsittelykustannusten kattamiseksi. Maksut koostuvat jokaiseen myyntiin lisättävästä tapahtumapalkkiosta. Kauppiaan palvelumaksu on yleensä prosenttiosuus tapahtuman kokonaissummasta. Käytettävä prosentti on eri luottokorteille, debit-korteille ja yrityksen luottokorteille.

Kauppiaan palvelumaksu voi koostua useasta eri maksusta, kuten seuraavista:

 1. Päätemaksuista. Jos yritys hyväksyy maksuja verkon sijaan myymälässä, se maksaa maksupäätteen vuokrausmaksun. Maksuun sisältyy PIN-koodialusta, sirukortinlukija tai lähimaksulukija. Hinnat vaihtelevat päätteen tyypistä riippuen. Myös yrityksen päätteen tarjoajan kanssa solmiman sopimuksen pituus määrittää maksun suuruuden.
 2. Yhdyskäytävämaksut. Verkossa toimivat yritykset maksavat yhdyskäytävämaksun, jolla katetaan maksutapahtuman käsittelykustannukset. Jotkin tarjoajat veloittavat maksun tapahtumakohtaisesti, kun taas toiset veloittavat kiinteän kuukausimaksun. Kiinteän maksun valitseminen voi tuntua parhaalta vaihtoehdolta, mutta se kattaa usein vain tietyn määrän tapahtumia kuukaudessa.
 3. Valtuutusmaksut. Maksun välittämiseen sisältyy valtuutusmaksu. Valtuutuksella varmistetaan kortin voimassaolo ja maksun hyväksyminen. Maksu veloitetaan tapahtumakohtaisesti.
 4. PCI-vaatimustenmukaisuusmaksut. Suuret luottokorttiyhtiöt noudattavat Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) -standardin vaatimuksia. Vaatimusten noudattamisesta koituu usein kustannuksia, jotka veloitetaan yritykseltä kuukausittain.
 5. Hallinnolliset maksut. Maksujen käsittelijät voivat veloittaa lisäksi hoitopalkkion esimerkiksi palveluun rekisteröinnistä tai takaisinveloituksista.
 6. Siirtomaksut. Yritys maksaa tämän maksun luottokortin myöntäjälle. Korttiverkosto asettaa maksun, joka on seuraava: luottokortit, 0,3 %; debit-kortit, 0,2 % ja yrityksen maksukortit 1,5 %.
 7. Maksun käsittelypalvelun maksut. Maksujen käsittelyn helpottamiseksi käsittelijä voi veloittaa lisäpalkkion. Tämä voi sisältää kuukausittain tai vuosittain perittäviä tilipalkkioita, laitteiden vuokrausmaksuja, tiliotemaksuja ja muita maksujen käsittelypalvelukohtaisia maksuja. Maksut ovat yleensä valtuutus- tai tapahtumakohtaisia, mutta ne voivat olla myös raporttikohtaisia.
 8. Arviointimaksut. Yritykset maksavat tämän maksun luottokorttiverkostoille ostoksen mahdollistamiseksi. Ne maksetaan yrityksen kuukausittaisen kokonaismyynnin perusteella.
 9. Palvelun kuukausittainen vähimmäisveloitus. Jos yritys ei täytä veloitusten kuukausittaista vähimmäiskynnystä, siltä veloitetaan tämä maksu.
 10. Takaisinveloituspalkkiot.Tämä maksu veloitetaan, kun asiakas perii takaisinveloituksen maksusta. Maksun veloittaa korttiverkosto, ja käsittelijä tai ulkoinen taho voi veloittaa lisämaksuja takaisinveloituksen ratkaisuprosessin kattamiseksi.
 11. Koontiveloitus. Tämä maksu veloitetaan kunkin päivän talletusten tilittämisestä samalla kertaa.
 12. Ylläpitomaksu. Perinteisen palvelinpohjaisen POS-järjestelmän käytöstä veloitetaan maksu.
 13. Maksupääteohjelmistojen maksut. Maksupääteohjelmiston käytöstä voidaan periä kuukausimaksu.
 14. Langattoman käytön maksut. Maksupääte voi olla pilvipohjainen perinteisen puhelinlinjaan perustuvan päätteen sijaan, ja tällöin käytöstä peritään lisämaksu.
 15. AVS-maksut. Osoitteen varmistusjärjestelmä (AVS, Address Verification System) tarkoittaa tarkistusta, jolla varmistetaan, että kortinhaltijan antama osoite vastaa luottokorttiyhtiön tiedoissa olevaa osoitetta.
 16. Tukipalvelumaksut. Maksujen käsittelijät voivat veloittaa kuukausimaksun yrityksen käytettävissä olevasta tukipalvelusta.

Kuinka suuren osuuden luottokorttiverkostot veloittavat käsittelymaksuista?

Yrityksen maksamien palkkioiden suuruus riippuu käytössä olevasta luottokortin käsittelypalvelusta ja kortin tyypistä. Tyypillinen palkkio on 0,5–3,5 prosenttia maksun kokonaissummasta. Palkkion suuruus vaihtelee käytettävästä hinnoittelumallista riippuen:

 • Tasoittain luokiteltu hinnoittelu. Tässä mallissa maksutapahtuman hinnoittelu jaetaan eri tasoihin. Tapahtumasta veloitettava prosenttiosuus vaihtelee tapahtuman tyypistä riippuen.
 • Kiinteä hinnoittelu. Nimensä mukaisesti yritys maksaa kiinteän hinnan tapahtumaa kohden. Tätä mallia käyttämällä yritys voi arvioida helpommin luottokorttien käsittelykustannukset ajan myötä.
 • Siirto ja hinnoittelu. Tämä malli sisältää tapahtumakohtaisesti maksettavan siirtomaksun sekä mahdolliset ennalta määritetyt lisämaksut.

Koska kukin luottokorttiverkosto tarjoaa erilaisia hinnoittelumalleja, yritys voi valita eri vaihtoehdoista, vertailla tarjouksia sekä valita omiin tarpeisiinsa parhaiten sopivan vaihtoehdon.

Luottokortin käsittelymaksujen pienentäminen

Jos yritys haluaa pienentää luottokortin käsittelymaksuja, käytettävissä on erilaisia vaihtoehtoja. Ensiksi kannattaa selvittää, tarjoaako maksun käsittelypalvelu tarjoussopimuksen. Jotkin käsittelijät tarjoavat esimerkiksi alennusta usean kortinlukijan ostamisesta. Kauppiastilin tarjoajat voivat tarjota skaalattavia hinnoittelumalleja, joten yrityksen kannattaa pyytää tarjous usealta toimijalta ennen päätöksen tekemistä.


Jos haluat välttää kortin käsittelymaksut kokonaan, tutustu tililtä tilille tapahtuviin maksuihin (a2a-maksut). A2a-maksuissa rahat siirretään suoraan asiakkaan tililtä yrityksen tilille ohittaen korttiverkostot ja niihin liittyvät palkkiot.

Hankkiudu eroon luottokorttimaksuista avoimen pankkitoiminnan avulla

Haluatko päästä eroon luottokortin käsittelymaksuista? Yksi tehokkaimmista tavoista tämän saavuttamiseen on avoin pankkitoiminta. Suorien pankkisiirtojen ansiosta sinun ei tarvitse olla riippuvainen korttimaksuista. kevin. tarjoaa maksut tililtä tilille edulliseen hintaan.

Sinun ei tarvitse huolehtia myöskään siirtomaksuista. Avoin pankkitoiminta tarjoaa lisäksi välittömät tilitykset, jotta rahojen näkymistä yrityksen tilillä ei tarvitse odottaa päiviä tai viikkoja.

Avoin pankkitoiminta tarjoaa lukuisia etuja. Avoin pankkitoiminta on tietoturvan osalta turvallinen ratkaisu. Poistamalla kortit prosessista yritys voi lakata huolehtimasta mahdollisista korttipetoksista. Korkeammat hyväksyntäprosentit ja räätälöintivaihtoehdot ovat avoimen pankkitoiminnan muita ominaisuuksia, jotka tekevät siitä parhaan valinnan maksuihin tulevaisuudessa.

Marilyn Starkenberg
Sisällöntuottaja
Marilyn on työskennellyt sisällöntuotannon ja sisältöstrategioiden parissa jo lähes vuosikymmenen ajan. Hän sukeltaa mielellään alati muuttuvaan avoimen pankkitoiminnan maailmaan ja kirjoittaa siitä, miten kevin.:in innovatiivinen maksuinfrastruktuuri voi mullistaa yritysten toiminnan. Hänen erikoisalaansa on kirjoittaa selkeästi monimutkaisistakin aiheista niin, että asiat ovat kaikkien ymmärrettävissä.