Jak wyeliminować opłaty za obsługę kart płatniczych?
Płatności

Jak wyeliminować opłaty za obsługę kart płatniczych?

7 min. czytania
Share on:
How to eliminate credit card processing fees

Gotówka już nie rządzi, jeśli chodzi o zakupy konsumenckie. Choć nie należy ona jeszcze całkowicie do przeszłości, to coraz częściej sięgamy po płatności bezgotówkowe podczas zakupów. Większość firm akceptuje karty płatnicze w ramach swojej strategii biznesowej, oferując metody płatności, których oczekują konsumenci.

Opłaty za obsługę kart płatniczych pochłaniają jednak zyski i sprawiają, że z każdego zakupu firma otrzymuje znacznie mniej, niż się spodziewała.

Akceptacja płatności kartą kredytową lub debetową oznacza dla firmy mniejsze przychody po zakończeniu każdej transakcji. Opłaty związane z kartami debetowymi mogą być niższe, a nie wszystkie rodzaje opłat, które dotyczą kart kredytowych, mają zastosowanie do transakcji kartami debetowymi.

Opłaty za obsługę kart płatniczych są zróżnicowane i wiążą się z różnymi rodzajami obciążeń w zależności od kilku czynników. Z tego artykułu dowiesz się, jak zmniejszyć opłaty, jakie ponosi Twoja firma przy realizacji transakcji kartowych.

Czym są opłaty za obsługę kart płatniczych?

Opłaty za przetwarzanie kart płatniczych to koszty, które ponosi firma przyjmując płatności kartą.

Koszty te są zróżnicowane i zależą od takich czynników jak:

 • Wydawcy karty użytej podczas transakcji
 • Agent rozliczeniowy sprzedawcy
 • Sposób płatności (np. przez telefon)
 • Wartość i liczba transakcji
 • Czy karta jest kartą kredytową czy debetową

Oprócz tych czynników warto wziąć pod uwagę, że firma może ponosić również dodatkowe opłaty, takie jak miesięczna opłata za obsługę.

Strony zaangażowane w opłaty za karty

W płatności kartą kredytową bierze udział wiele stron. Wśród nich znajdują się

 • Organizacje kartowe. Może to być Visa, Discover, Mastercard lub American Express.
 • Banki, które wydają karty kredytowe.
 • Procesor kart płatniczych. To pośrednicy, określani przez niektórych mianem agenta lub centrum rozliczeniowego.
 • Agent rozliczeniowy. Podmiot licencjonowany, zarejestrowany w organizacjach kartowych — agent rozliczeniowy dostarcza rozwiązania w zakresie akceptacji kart poprzez bramki internetowe lub terminale płatnicze POS. W celu sprzedaży swoich usług mogą oni korzystać z usług pośredników zewnętrznych, takich jak pośrednicy płatności lub niezależne organizacje sprzedaży.
 • Dostawcy kont handlowych. Firmy te zarządzają przetwarzaniem płatności.

Bramki płatności: alternatywa dla opłat za karty

Platforma kevin. jest dostawcą bramek płatności dla dostawców terminali płatniczych POS. Zapewniając infrastrukturę płatniczą, platforma kevin. umożliwia gromadzenie i przekazywanie danych dotyczących płatności od momentu interakcji do procesora płatności. Dzięki platformie kevin. unikasz wszelkich opłat za przetwarzanie kart dzięki płatnościom pomiędzy rachunkami.

Rodzaje opłat za korzystanie z kart kredytowych

Teraz, gdy omówiliśmy podmioty związane z opłatami z tytułu płatności, przedstawimy rodzaje opłat za karty kredytowe. Często są one nazywane opłatami za usługi handlowe, pobieranymi w celu pokrycia kosztów przetwarzania płatności. Jest to opłata transakcyjna, która zostaje dodana do każdej sprzedaży. Zazwyczaj opłata za obsługę handlową stanowi procent od całkowitej kwoty transakcji. Stawka ta różni się w odniesieniu do kart kredytowych, debetowych lub kart kredytowych dla firm.

Opłata za obsługę handlową może składać się z różnych opłat, takich jak:

1. Opłaty terminalowe

Jeśli firma przyjmuje płatności fizycznie w sklepie, a nie online, będzie ponosić opłatę za wynajem terminala. Opłata ta obejmuje PIN pad, czytnik chipów lub czytnik zbliżeniowy NFC. Ceny będą się różnić w zależności od rodzaju terminala. O wysokości opłaty decyduje również długość umowy, jaką przedsiębiorca podpisuje z dostawcą terminala.

2. Opłaty za bramkę płatności

Firmy, które działają w sieci, ponoszą opłatę za bramkę płatności, która pokrywa koszty przetwarzania transakcji. Niektórzy dostawcy pobierają także opłaty za każdą transakcję, podczas gdy inni wymagają stałej opłaty miesięcznej. Wybór stałej opłaty może wydawać się najlepszy, ale często będzie ona obejmować tylko określoną liczbę transakcji w miesiącu.

3. Opłaty autoryzacyjne

Przetwarzanie płatności wiąże się z kosztami autoryzacji. Dzięki temu karta zostanie sprawdzona pod kątem ważności, a płatność zostanie zrealizowana prawidłowo. Opłata ta jest naliczana od każdej transakcji.

4. Opłaty za zapewnienie zgodność z PCI

Najwięksi dostawcy kart płatniczych spełniają wymogi standardu bezpieczeństwa danych branży kart płatniczych (PCI DSS). Często ze zgodnością tą wiążą się koszty, obciążające co miesiąc przedsiębiorstwo.

5. Opłaty administracyjne

Procesory płatności mogą pobierać dodatkowe opłaty administracyjne, np. za wstępną konfigurację lub obciążenie zwrotne.

6. Opłaty interchange

Firma uiszcza te opłaty na rzecz wystawcy karty kredytowej. Opłata ustalana jest przez stowarzyszenie kartowe i wynosi: dla kart kredytowych — 0,3%; dla kart debetowych — 0,2%; dla kart firmowych — 1,5%.

7. Opłaty pobierane przez procesora płatności

W celu ułatwienia realizacji płatności, procesor płatności może pobierać kolejne opłaty. Mogą one obejmować opłaty za prowadzenie konta pobierane miesięcznie lub rocznie, opłaty za wypożyczenie sprzętu, opłaty za wyciągi i inne — w zależności od konkretnego procesora płatności. Zazwyczaj jest to opłata z tytułu autoryzacji lub za transakcję, ale może być również w przeliczeniu na raport.

8. Opłaty za ocenę

Przedsiębiorstwa uiszczają te opłaty na rzecz sieci kart kredytowych, aby umożliwić dokonanie zakupu. Są one opłacane na podstawie całkowitej miesięcznej sprzedaży firmy.

9. Minimalna miesięczna opłata za obsługę

Gdy firma nie spełnia minimalnego progu opłat w każdym miesiącu, zostaje obciążona tą opłatą.

10. Opłaty z tytułu obciążenia zwrotnego

Są to opłaty ponoszone w przypadku, gdy klient wystawia obciążenie zwrotne za płatność. Jest ona pobierana przez stowarzyszenie kartowe. Obowiązywać może także dodatkowa opłata ze strony procesora lub podmiotu zewnętrznego, która pokrywa proces rozwiązywania obciążenia zwrotnego.

11. Opłaty pakietowe

Jest to opłata za zamknięcie depozytów każdego dnia, zwana również nagłówkową opłatą pakietową.

12. Opłaty za hosting

Są to opłaty w przypadku korzystania z tradycyjnej formy systemu POS opartego na serwerze.

13. Opłaty za oprogramowanie POS

Są to pobierane co miesiąc opłaty za korzystanie z oprogramowania POS.

14. Opłaty za dostęp do sieci bezprzewodowej

Twój terminal POS może być oparty na chmurze, a nie na tradycyjnej linii telefonicznej, co wiąże się z dodatkową opłatą.

15. Opłaty AVS

Skrót od „address verification system” (pol. system weryfikacji adresu) — są to opłaty ponoszone w przypadku sprawdzenia, czy adres podany przez posiadacza karty zgadza się z adresem, który firma obsługująca karty kredytowe ma w swojej bazie danych.

16. Opłaty za usługi wsparcia

Procesory płatności mogą pobierać miesięczną opłatę za dostępność usług wsparcia dla firmy.

Jaką opłatę pobierają sieci kart kredytowych za przetwarzanie płatności?

Opłaty ponoszone przez firmę będą się różnić w zależności od procesora płatności kartą płatniczą oraz od rodzaju karty. Średnia typowa opłata waha się od 0,5 do 3,5 procent całkowitej transakcji. Modele cenowe, które zapewniają zróżnicowane opłaty obejmują

 • Ceny poziomowe. W tym modelu wycena transakcji odbywa się na różnych poziomach. Niektóre transakcje mogą być obciążone niższą stawką opłaty, podczas gdy inne będą obciążane wyższą opłatą.
 • Ceny ryczałtowe. Tak jak wskazuje nazwa, firma płaci stały procent od każdej transakcji. W modelu tym firmie może być łatwiej szacować swoje koszty przetwarzania kart kredytowych w danym okresie.
 • Ceny interchange plus. Model ten obejmuje stawkę interchange ponoszoną z tytułu danej transakcji plus wszelkie z góry ustalone opłaty, które są dodawane.

Ponieważ w każdej sieci kart kredytowych dostępne są różne modele cenowe, to do przedsiębiorcy należy poszukiwanie alternatyw, porównywanie ofert i wybór tej, która najlepiej odpowiada jego potrzebom.

Jak zmniejszyć opłaty za obsługę kart kredytowych?

Jeśli firma chce zmniejszyć opłaty za przetwarzanie kart kredytowych, warto rozważyć kilka rozwiązań. Pierwszym z nich jest sprawdzenie, czy Twój procesor płatności proponuje jakąś ofertę. Na przykład, niektóre procesory oferują zniżkę za zakup wielu terminali do kart. Dostawcy rachunków dla sprzedawców mogą oferować skalowalne systemy cenowe, dlatego przed podjęciem decyzji o współpracy z jednym dostawcą warto sprawdzić oferty kilku z nich.

Jeśli chcesz całkowicie uniknąć opłat za przetwarzanie kart, przyjrzyj się płatnościom pomiędzy rachunkami (A2A). Dzięki płatnościom A2A pieniądze przekazywane są z konta klienta bezpośrednio na konto firmy, z pominięciem systemów kart i związanych z nimi opłat.

Wyeliminowanie opłat za karty kredytowe dzięki otwartej bankowości

Szukasz sposobu na pozbycie się opłat za przetwarzanie kart kredytowych? Jednym z najskuteczniejszych sposobów jest otwarta bankowość. Bezpośrednie przelewy bankowe oznaczają koniec z uzależnieniem od płatności kartą. Platforma kevin. zapewnia płatności pomiędzy rachunkami w uczciwej cenie.

Nie trzeba się też martwić o opłaty interchange. Ponadto otwarta bankowość oferuje błyskawiczne rozliczenia, co oznacza brak konieczności czekania dniami czy tygodniami na to, aż pieniądze trafią na konto firmy.

Korzyści płynących z otwartej bankowości jest wiele. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, otwarta bankowość uważana jest za bezpieczną. Dzięki wyeliminowaniu kart, firma nie będzie musiała martwić się o ryzyko wystąpienia oszustw związanych z kartami. Wyższe wskaźniki akceptacji i opcje personalizacji to również cechy otwartej bankowości, które czynią ją przyszłością płatności.

Marilyn Starkenberg
Content writer
Marilyn zajmuje się tworzeniem treści oraz strategią już prawie dziesięć lat. Uwielbia szczegółowe analizy nieustannie zmieniającego się świata otwartej bankowości i z chęcią opowiada, jak innowacyjna infrastruktura systemu płatniczego, oferowana przez platformę kevin., może odmienić funkcjonowanie firm. Marilyn w prosty sposób wyjaśnia złożone procesy, tak by zrozumiał je każdy, niezależnie od poziomu posiadanej wiedzy na ten temat.