Vanliga frågor

Välj ditt ämne

Ny kund

Självbetjäning och instrumentpanel

KYC

Betalningar

Övrigt

Ny kund

  Hur registrerar jag mig hos kevin.?

  Besök https://www.kevin.eu/contacts/ och ange de uppgifter som efterfrågas.

  Erbjuder ni era tjänster till alla typer av företag?

  Vi bedömer varje situation i förhållande till typ av företag och verksamhet. Vi kan inte ge dig något tydligt svar innan vi har gjort en förhandsbedömning.

  Tillkommer det någon registreringskostnad?

  Nej, det tillkommer ingen registreringskostnad. Du kan börja när du vill via den här länken https://www.kevin.eu/contacts/

  Hur mycket kostar era tjänster?

  Våra priser varierar beroende på hur stor transaktionsvolym och vilka funktioner ditt företag vill utnyttja. Kontakta oss för att prata igenom era behov, så ger vi dig det exakta beloppet.

  Tillkommer det några månads- eller underhållsavgifter?

  En månadsavgift på fem euro tillkommer om färre än 100 transaktioner behandlas under perioden. Vi tillämpar inga andra avgifter.

  Är avgiften inklusive moms?

  Nej, avgiften är exklusive moms. Den beräknas på månadskostnaden.

  Betalar slutkunden något för att använda kevin.?

  Nej, slutanvändaren betalar ingenting. kevin. tar endast ut en kostnad av handelsföretaget.

  Hur kan jag betala mina kevin.-fakturor?

  Fakturan kan betalas via banköverföring med de kontouppgifter som står på fakturan. Fakturanumret ska anges i tilläggsfältet.

  Hur faktureras betalningsavgifter?

  Fakturor för tjänster utfärdas månadsvis, den sjunde varje månad.

  Går det att använda kevin.-tjänsterna utan någon integrering?

  Nej, det går inte att använda kevin.-tjänsterna utan integrering. Hur mycket integrering som krävs beror på vilka tjänster du vill utnyttja.

  Vilka e-handelsplattformar har kevin. stöd för?

  kevin. har för närvarande tilläggsprogram för plattformarna WooCommerce, PrestaShop, Magento 2, OpenCart, Mozello, Ecwid, Jumpseller, VirtueMart, Eshoprent och Verskis. Dessutom finns det möjlighet att använda vår API-dokumentation för anpassade integreringar. Listan över vilka plattformar det finns tilläggsprogram för uppdateras löpande, så meddela oss om du inte hittar tilläggsprogrammet för din e-handelsplattform. Mer information finns här: https://developer.kevin.eu/home/plugins/getting-started

  Har ni någon sida där man kan pröva kevin.?

  Ja. Den hittar du på https://demo.kevin.eu/

  Får jag sälja vidare tjänsterna från kevin.?

  Ja, det får du. Kontakta oss på [email protected]

  Finns det några juridiskt tvingande garantier och skyldigheter från er sida?

  Vi vill poängtera att kevin. står under tillsyn av Litauens centralbank och den litauiska statens datainspektion. Betalarens personuppgifter behandlas i enlighet med kraven i GDPR, Litauens lag om personuppgiftsskydd och andra juridiska bestämmelser.

  Hur hanterar ni den information ni tar emot?

  Vid behandlingen av betalarens personuppgifter vidtar kevin. organisatoriska och tekniska åtgärder i syfte att skydda personuppgifterna från oavsiktlig eller olaglig förstörelse, ändring eller avslöjande samt all annan olaglig behandling. Dessa åtgärder kan bland annat omfatta kryptering, fysisk åtkomstsäkerhet, granskning och andra lämpliga tekniker.

  Vem ska jag kontakta om jag behöver teknisk support?

  Kontakta kundtjänst [email protected], så hjälper vi dig.

  Vem ska jag kontakta om jag behöver hjälp med fler eller nya avtal?

  Kontakta kundtjänst [email protected], så hjälper vi dig.

  Hur kan jag kontakta er via telefon?

  Tyvärr, vi erbjuder inte det här alternativet just nu, men vi kan hjälpa dig via e-post. Kontakta oss gärna på [email protected] och ange så detaljerade uppgifter som möjligt (t.ex. information om företaget, en tydlig förklaring av problemet och betalnings-ID:t om problemet har att göra med specifika betalningar).

Självbetjäning och instrumentpanel

  Hur skapar jag ett nytt projekt?

  Du kan göra allt från ditt konto. Skapa ett nytt projekt från självservicetjänsten för varje webbplats som du vill använda.

  Var hittar jag API-nyckeln för integreringen av mitt projekt?

  Om du fortfarande håller på och testar våra tjänster hittar du nycklarna till ditt projekt via självservicetjänsten. Om du redan har aktiverat nycklarna kan du kontakta [email protected] och bekräfta kund-ID:t för det projekt som du behöver nycklarna till, så skickar vi dem till dig igen.

  Vad ska jag göra om jag inte hittar bekräftelsemejlet jag fick när jag hade registrerat mig?

  Titta i skräppostmappen eller andra filtrerade mappar om du inte ser mejlet i Inkorgen. Kontakta kundtjänst på [email protected] om du inte kan hitta mejlet. Vi gör vårt bästa för att besvara din förfrågan så snart som möjligt.

  Går det att ändra ett projekt som redan har godkänts i produktionsläge?

  Nej tyvärr. Det går inte att göra den typen av ändringar i systemet. Kontakta [email protected] om du vill uppdatera dina uppgifter.

  Hur kan jag kontrollera kund-ID:t och den hemliga koden igen?

  När du skapar ett projekt är det viktigt att du sparar ClientID, ClientSecret och EndPointSecret på din egen enhet eftersom de bara visas en gång. Kontakta [email protected] om du inte har sparat inloggningsuppgifterna och behöver få en påminnelse om dem.

  Jag fick ert mejl, men länken för att återställa lösenordet eller registrera sig fungerar inte. Den är inte aktiv och leder ingenstans.

  För det mesta är det popup-blockerare som orsakar de här problemen. Kontrollera att popup-fönster och omdirigeringar är tillåtna i inställningarna för webbläsaren. Se också till att inga webbläsartillägg hindrar sidan från att öppnas.

  Går det att ta bort testtransaktioner från självservicetjänsten?

  Nej. Den här funktionen är inte tillgänglig ännu.

KYC

  Vad är KYC? Varför krävs det?

  KYC står för ”Know Your Client”. Det är en process som banker och finansinstitut använder sig av för att få information om sina kunders identitet. Det bidrar till att säkerställa att de tjänster som tillhandahålls av banker och finansinstitut inte missbrukas. KYC-processen genomförs vid onboarding av nya kunder och uppdateras regelbundet beroende på vilka risker som affärsrelationen medför. Följande dokument utgör den centrala rättsliga grunden för principen, kontrollerna och verifieringarna för KYC i Europa och Storbritannien samt USA: EU:s tredje penningtvättsdirektiv (artikel 8), EU:s fjärde penningtvättsdirektiv, EU:s femte penningtvättsdirektiv, EU:s sjätte penningtvättsdirektiv, UK Bribery Act och UK Modern Slavery Act.

  När sker KYC-processen?

  KYC-kontrollerna görs bland annat i följande fall

  1. Vid onboarding av nya kunder som är okända för kevin. och som vi inte har någon befintlig affärsrelation med.
  2. När det har skett förändringar av kundens verkliga huvudman eller juridiska ombud
  3. Efter periodiska intervall baserat på AML-riskbedömningen för den berörda kunden
  4. Vid valfri tidpunkt när kevin. anser det nödvändigt att få ytterligare information från befintliga kunder baserat på kundens transaktioner.

  Hur fungerar onboarding-processen för KYC på kevin.?

  De sökande ska skicka in sitt KYC-ansökningsformulär via plattformens självservicetjänst och lägga upp de efterfrågade dokumenten. När KYC-teamet har tagit emot ansökan granskar vi dokumenten i formuläret och kan även begära ytterligare information från de sökande via mejl. Vårt KYC-team granskar också att den sökandes webbplats är tillgänglig och fungerar ordentligt genom att analysera projektet i självservicetjänsten. När KYC-teamet har genomfört alla kontroller, granskat dokumenten och förstått syftet med affärsrelationen och vilka risker den kan medföra väljer de att antingen godkänna eller avslå onboarding-processen via KYC. Om KYC-kontrollerna godkänns kontaktar vår försäljningsavdelning den sökande för att förklara nästa steg i processen.

  Varför måste jag fylla i KYC-formuläret?

  Vi är tvungna att samla in sådan information enligt kraven i internationell och nationell lagstiftning som styr genomförandet av KYC-principen (kontroller för kundkännedom). KYC-formuläret är en av de metoder vi använder för att samla in relevant information om din verksamhet.

  Vilket formulär ska jag välja? Privat eller Företag?

  KYC-formuläret för företag ska fyllas i när ett företag (juridisk person) utnyttjar våra tjänster och tecknar ett avtal med kevin. KYC-formuläret för privatkunder ska fyllas i när en fysisk person kommer att utnyttja våra tjänster genom att teckna ett avtal med kevin.

  Vilka KYC-dokument krävs?

  Requirements vary in different jurisdictions. However, account owners generally must complete the identity verification and provide a set of corporate documents:

  • Articles of Association
  • Recent extract from the Commercial Register
  • List of Shareholder(s)
  • Corporate Structure up until UBO(s)
  • Power of Attorney
  • ID of representatives and UBO(s)
  • Bank Statement (Proof of IBAN ownership)
  • Additional documentation such as License invoices, audit reports etc.

  kevin. may request the applicant or existing client to provide any material documentation to substantiate the applicant's or existing client's compliance with the eligibility criteria and conditions for admission. KYC and documentation are updated from time to time to align with relevant market needs and changes or to comply with applicable laws and regulations.

  Vem är den verkliga huvudmannen?

  Den verkliga huvudmannen är den person som kontrollerar eller äger mer än 25 procent av aktierna eller rösträtterna. Uppgifterna om den verkliga huvudmannen måste registreras och förvaras i ett centralt register som är tillgängligt för behöriga myndigheter. Den verkliga huvudmannen är den person som ytterst äger eller kontrollerar kunden och/eller den fysiska person för vars räkning en transaktion genomförs. Det omfattar också dem som utövar den faktiska kontrollen över en juridisk person eller konstruktion. Den verkliga huvudmannen är alltid en fysisk person.

  Vad händer om företaget inte har någon verklig huvudman?

  Om företaget inte har någon fysisk person som direkt eller indirekt äger mer än 25 procent av aktierna eller rösträtterna ska du ange namnen på de personer som nedanstående uttalanden stämmer in på, samt tillhörande kopior av deras id-uppgifter:-

  • har rätt att, direkt eller indirekt, utse eller avlägsna en majoritet av styrelseledamöterna eller
  • på annat sätt har rätt att utöva, eller utövar, betydande inflytande eller kontroll över företaget

  Vem är det juridiska ombudet?

  Det juridiska ombudet är en nyckelperson som innehar en ledande befattning i företaget och som har rätt att företräda företaget när det ska öppna ett konto på ett finansinstitut, i enlighet med bolagsordningen eller utdraget från handelsregistret. Det juridiska ombudet brukar ha rollen som direktör, chef eller vara styrelseledamot (det exakta namnet varierar i olika myndighetsområden). I vissa fall representeras företaget av två eller flera personer. Vår KYC-avdelning kontrollerar hur företaget är representerat genom att granska bolagsordningen och intyget från handelsregistret. Om det finns krav på flera företrädare måste alla undertecknare genomgå id-kontrollen via en extern lösning.

  Hur kan jag skicka in KYC-formuläret?

  Du ska logga in på självservicetjänsten, markera KYC-formuläret och trycka på Skicka. Vårt KYC-team kan bara granska formuläret om det har skickats in.

  Kan jag ändra uppgifter eller lägga upp dokument efter att formuläret har skickats in?

  Nej. När du väl har skickat in formuläret börjar KYC-avdelningen att granska tillhörande dokument. Du kan inte ändra några uppgifter eller lägga upp nya dokument förrän KYC-teamet har granskat formuläret och ändrat dess status till Uppgifter krävs. Du får ett meddelande via e-post när formuläret har granskats och du behöver ange nya uppgifter.

  Kan min ansökan avslås?

  Ja, ansökningar kan avslås. Om du inte kan tillhandahålla de efterfrågade dokumenten i tid eller tillräckliga bevis på efterlevnad av behörighetskriterierna och villkoren för tillträde kan ansökan avslås eller utgöra grund för att kevin. inte inleder antagningsprocessen eller godkänner ansökan. Alla avslag är slutgiltiga och KYC-teamet förbehåller sig rätten att inte kommentera sina beslut.

  Hur kan jag verifiera min identitet?

  Identitetskontrollen görs via en extern programvarulösning. Via programmet görs en digital identitetskontroll med hjälp av ansikts- och dokumentigenkänning.

  Vad kan jag göra om min ID-verifiering inte gick att genomföra?

  Om din identitetskontroll inte kunde genomföras rekommenderar vi att du använder en annan webbläsare och/eller mobil enhet. Om felet kvarstår måste du kontakta vår kundtjänst så att de kan hjälpa dig vidare.

  Vem är skyldig att verifiera sin identitet?

  Alla användare av självservicetjänsten och företagets juridiska ombud.

  När måste en sökande kunna visa upp en fullmakt?

  När en användare inte är officiellt behörig som firmatecknare för företaget (på utdraget ur handelsregistret) ska den personen kunna visa upp en fullmakt som har undertecknats av det/de juridiska ombuden som bemyndigar personen att agera och företräda företaget på uppdrag av kevin.

  Hur lägger jag till en användare?

  Så här gör du för att lägga till nya användare: Företagets chef (oftast den befintliga användaren) måste förse oss med en undertecknad och daterad fullmakt för den/de nya användarna som ska företräda företaget Användaren registrerar sig på vår plattform https://dashboard.kevin.eu/auth/login och genomgår identitetskontrollen Vi kontrollerar användaren och kopplar den till det befintliga kontot för det registrerade företaget.

  Vilka krav ställs på min webbplats?

  Den webbplats som ska ta emot pengar via kevin. måste vara fullt fungerande och ha tillhörande allmänna villkor och en integritetspolicy.

  Vad gör jag om företagets namn har ändrats?

  Om organisationen har genomgått en namnändring måste du tillhandahålla alla dokument i samband med ändringen. Det omfattar intyg på namnändringen.

  Vad gäller för dokumentens giltighetsdatum?

  Om det finns krav på giltighetsdatum måste de uppfyllas. Ett dokument som har upphört att gälla eller snart kommer att upphöra godkänns inte. Detta gäller särskilt för utdrag ur handelsregistret och kopior av pass eller ID-handlingar.

  Vilka typer av dokument godkänns?

  Dokumentet måste vara utfärdat av en myndighet som är den officiella myndigheten i landet. Dokument som har utfärdats av kommersiella databaser uppfyller inte kraven.

  Vad ska jag göra om jag inte har ett fullständigt dokument men som ändå omfattar de viktigaste uppgifterna?

  Dokumentet måste vara fullständigt. Dokument där vissa sidor eller uppgifter saknas underkänns. Det är endast tillåtet att svartmarkera vissa områden om det görs av sekretesskäl och de inte krävs för vår valideringsprocess.

  Vilka kvalitetskrav ställs på dokumenten?

  För pass eller andra ID-handlingar godkänner vi endast kopior i fullfärg, skannade i bildläge, eller bilder som har tagits direkt av det ursprungliga källdokumentet, i pdf eller jpeg, av hög kvalitet. Kopior av dålig kvalitet eller kopior som är ofullständiga eller saknar vissa delar underkänns.

  Vad gäller för Apostille och digitala signaturer?

  Utdraget ur handelsregistret och fullmakten kräver legalisering (Apostille) om dokumentet har utfärdats av en offentlig institution annat än i Estland, Lettland, Moldavien, Ukraina, Ryssland eller Belarus. Kravet på Apostille kan undvikas om det/de juridiska ombuden undertecknar dokumentet digitalt via DocuSign. Meddela vårt KYC-team så att de kan skicka dig en länk för att underteckna dokumentet digitalt.

  Vad är utdraget ur bolags-/handelsregistret?

  Det är ett bevis på att organisationen finns juridiskt sett och är korrekt registrerad i den sökandes land vid tidpunkten för ansökan. Det brukar innehålla de viktigaste uppgifterna, såsom företagets namn, adress(er), direktör(er), aktieägare osv. Utdraget ska vara aktuellt (högst tre månader gammalt) och utfärdas av landets behöriga myndighet. Om dokumentet har utfärdats av en offentlig institution annat än i Estland, Lettland, Moldavien, Ukraina, Ryssland eller Belarus ska det styrkas med Apostille eller undertecknas digitalt.

  Vad är bolagsordningen?

  Det är ett dokument som anger företagets namn och verksamhet. Det omfattar också vilka ansvarsområden direktörerna och styrelsen har och hur aktieägarna utövar kontroll över styrelsen och organisationen.

  Behöver ni något dokument som visar företagsstrukturen?

  Ja, vi behöver ett dokument som visar hela ägarstrukturen (den juridiska formen) för den sökande, hela vägen upp till den verkliga huvudmannen. Det ska omfatta följande uppgifter: – Den direkta och indirekta aktieägarstrukturen, inklusive mellanhänder, med firmanamnen på de (faktiska) aktieägarna och mellanhänderna. – Juridiska och fysiska personer (företag, institutioner, myndigheter eller personer) som, direkt eller indirekt, sammantaget äger och/eller kontrollerar mer än 25 procent av företagets aktier. – Tydlig ägarandel (om > 25 %) – Datum

  Vad är ett bevis på firmateckning?

  Det är ett bevis som har utfärdats av den sökandes företag på att personen som skickar in KYC-formuläret och projektet i självservicetjänsten har befogenhet att företräda organisationen. Firmateckningen måste framgå tydligt och detaljerat av dokumentet. Ett dokument som bara visar den interna organisationen godkänns inte. Om beviset är en fullmakt måste den vara giltig vid tidpunkten för ansökan. Dokument vars giltighetstid har gått ut avslås. Fullmaktens omfattning måste vara tillräckligt bred för att täcka onboarding-processen för KYC hos kevin. Policyn för firmatecknare som gäller för den sökande organisationen måste följas. Om det krävs flera firmatecknare ska handlingarna undertecknas gemensamt av de personer som har utsetts till firmatecknare. Annars underkänner kevin. dokumentet.

  Vad är ett finansiellt verksamhetstillstånd?

  Ett officiellt dokument som har utfärdats av den lokala finansiella tillsynsutövaren eller tillsynsmyndigheten som ger företaget rätt att bedriva finansiell verksamhet och anger vilken typ av verksamhet och aktiviteter som den sökande har rätt att bedriva.

  Vad är ett bevis på ägarskap till IBAN?

  Ett dokument som styrker att bankkontot tillhör ett visst företag. Exempel på godkända dokument är kontoutdrag eller brev som har utfärdats och undertecknats av banken, där bankkontonumret och företagets namn framgår.

  Hur lagras uppgifterna?

  kevin. får behandla personuppgifter i enlighet med de rättsliga kraven som gäller för genomförandet av principen om kundkännedom (KYC) och förebyggande av eventuell penningtvätt och finansiering av terrorism, förebyggande av bedrägeri samt upptäckt, utredning och information om sådan verksamhet. Mer information om vilka personuppgifter vi behandlar och hur det går till hittar du i Integritetspolicyn.

  Vad är KYC-formuläret och varför kräver kevin. det?

  Enligt internationella rättsakter och Litauens lag om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism måste bankerna ha kännedom om sina kunder och samla in och lagra information om dem. Alla kunder måste skicka in KYC-formuläret, vars syfte är att få kännedom om kundens verksamhet, identifiera de verkliga huvudmännen och uppfylla kraven i lagen om förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Uppgifterna i samband med KYC-formuläret inhämtas direkt från kunden och firmatecknarna på bankens begäran. Vi garanterar att den information som lämnas betraktas som konfidentiell information och kommer att lagras i enlighet med de rättsliga kraven.

  Hur ofta måste formuläret fyllas i?

  kevin. kräver att KYC-formuläret fylls i med jämna mellanrum. Det brukar räcka med en gång per år till en gång vart tredje år. kevin. informerar dig om när det är dags att uppdatera KYC-formuläret.

  Vad händer om jag inte fyller i KYC-formuläret i tid?

  Om du inte fyller i och skickar in KYC-formuläret i tid kan vi inte tillhandahålla dig vissa av eller alla våra tjänster. I så fall kan det förekomma begränsningar för hur du får använda ett personligt bankkonto, betalkort, internetbanken, smarta appar eller andra tjänster. När du har skickat in det fullständiga KYC-formuläret får du tillgång till dessa tjänster.

  Varför ingår vissa frågor i formuläret?

  Lagen och tillsynsmyndigheterna kräver att vi införskaffar tillräcklig kunskap om våra kunder som banken tillhandahåller finansiella och tillhörande tjänster. KYC-formuläret hjälper oss att samla in och, så länge affärssamarbetet varar, uppdatera information om våra kunders verksamhet, inkomstkällor, affärspartner och finansiella transaktioner, i syfte att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

  Hur fyller jag i KYC-formuläret?

  De sökande ska skicka in sin KYC-ansökan via självservicetjänsten och lägga upp de begärda dokumenten. När KYC-teamet tagit emot ansökan granskar de dokumenten och kan begära ytterligare information från den sökande via mejl. Vårt KYC-team kommer också att granska att den sökandes webbplats är tillgänglig och fungerar ordentligt genom att gå igenom projektet i självservicetjänsten. När KYC-teamet har slutfört granskningsprocessen, godkänt handlingarna och förstått syftet med affärsrelationen och tillhörande risker antingen godkänns eller avslås onboarding-processen för KYC. Om onboardingen för KYC godkänns kontaktar vår försäljningsavdelning den sökande för att informera om nästa steg i processen.

  Varför visas det ett felmeddelande när jag försöker lägga till min personliga IBAN till företagets konto?

  IBAN-numret som läggs till för vitlistning/godkännande måste tillhöra den juridiska person som pengarna samlas in för.

  Kan ni lägga till/ändra mitt inbetalningskonto?

  Om du vill ändra ditt konto måste du göra det via självservicetjänsten. Lägg till ett nytt IBAN-nummer i KYC-formuläret och kontakta oss igen så att vi kan aktivera det åt dig. När det har godkänts kan du börja samla in betalningar på det nya kontot.

  Kan jag lägga till flera inbetalningskonton för samma webbplats?

  Om du vill ändra ditt konto måste du göra det via självservicetjänsten. Lägg till ett nytt IBAN-nummer i KYC-formuläret och kontakta oss igen så att vi kan aktivera det åt dig. När det har godkänts kan du börja samla in betalningar på det nya kontot.

  Kan jag ändra företaget och bankkontot för min webbplats?

  Tyvärr, det är inte riktigt så enkelt. Om du vill att ett projekt ska tilldelas ett annat företag måste det företaget vara registrerat i självservicetjänsten och ha genomgått KYC-godkännande. När det är klart kan du antingen skapa ett nytt projekt med samma webbadress och avsluta det tidigare projektet, eller så kan samma projekt tilldelas en ny KYC-process.

Betalningar

  Från vilka länder kan betalningar godkännas?

  kevin. finns i 27 EU-länder.

  Går det att använda kevin.-tjänsterna för kunder utanför EU/EES-området?

  Det är tyvärr inte möjligt.

  Vilka banker har ni stöd för?

  Du kan alltid få en överblick över den aktuella situationen på vår demosida på https://demo.kevin.eu/. Välj ett land så visas alla tillgängliga banker.

  Har ni stöd för återkommande A2A-betalningar?

  Vi stöder för närvarande inte återkommande betalningar med A2A.

  Jag vill lägga till kevin. som betalningsalternativ på mina andra webbplatser. Hur gör jag det?

  Om dina andra webbplatser tillhör samma företag som du redan har registrerat via självservicetjänsten kan du skapa nya projekt för dessa webbplatser. Om dina andra webbplatser är registrerade under olika företagsnamn eller juridiska personer måste du registrera företaget och teckna ett avtal för varje. Onboarding-processen måste börja från början.

  Kan jag göra bankåterbetalningar via kevin.?

  Ja, det kan du. Du måste skriva under ytterligare ett avtal med oss för att aktivera återbetalningsfunktionen. Kontakta [email protected] om du vill diskutera det här alternativet.

  Hur kan jag aktivera kortbetalningsalternativet?

  Om du vill aktivera den här funktionen måste du först skriva under ytterligare ett avtal med oss. Kontakta [email protected] om du vill diskutera det här alternativet.

  Hur lång tid tar det innan betalningen tas emot?

  De flesta överföringar sker via direktöverföring med SEPA. För sådana betalningar behandlas transaktionen i stort sett med det samma, och du brukar kunna se pengarna på kontot inom några minuter. Vissa betalningar behandlas dock via inhemsk standardöverföring med SEPA, och de utförs vanligtvis inom en dag om de initierades en bankdag. Det kan emellertid ta upp till tre dagar om betalningen initierades under helgen.

  Hur lång tid tar det för kortbetalningar att överföras till mitt konto?

  Det beror på vilka tidsscheman som gäller för servicepartnern. Pengarna kan betalas ut dagligen eller veckovis.

  Kan jag ändra förfallotiden för en betalning?

  Ja, det kan du göra genom att kontakta [email protected]. Den rekommenderade förfallotiden för transaktioner är dock 48 timmar. Tanken bakom rekommendationen på 48 timmar är att det är en vanlig period som omfattar icke-arbetstid för banker som stoppar betalningsbehandling utanför ordinarie arbetstid. Eftersom de inte behandlar betalningar på helgerna så kan vi, genom att ha en förfallotid på 48 timmar, se till att de betalningar som genomförs på helgen och då anges som ”väntande” ändå hinner behandlas av banken.

  Var hittar jag rapporter för kortbetalningar?

  Kontakta [email protected] till dess att automatiseringen av processen har genomförts. Rapporter kan lämnas ut dagligen/veckovis/månadsvis.

  Var hittar jag rapporter för betalningar vid dagens slut?

  Kontakta [email protected] till dess att automatiseringen av processen har genomförts. Rapporter kan lämnas ut dagligen/veckovis/månadsvis.

  Vem ska jag kontakta angående skuldavstämningsrapporter?

  Fel belopp skickades för en återbetalning. Går det att ändra det?

  Tyvärr, det kan inte ändras. Vi kan dock avbryta den felaktiga återbetalningen så att du kan göra en ny återbetalning med det korrekta beloppet. Kontakta [email protected] och ange informationen om den felaktiga återbetalningen.

  Kan ni generera och tillhandahålla en rapport med alla fullt genomförda transaktioner? Kan ni tillhandahålla en sådan rapport regelbundet?

  Vi kan tillhandahålla en rapport om säljartransaktioner på begäran. I dag finns det inget alternativ för att generera rapporten återkommande, men våra utvecklare arbetar med att automatisera den här funktionen.

  I vilka valutor kan ni tillhandahålla rapporter?

  Det beror på den enskilda situationen och vilken typ av rapport du behöver. Kontakta kundtjänst på [email protected] för att på bästa sätt förklara vad du behöver.

  Vilka personuppgifter skickas till kevin. som betalningsleverantör?

  kevin. måste få information om kontolistan när vi tillhandahåller betalningsinitieringstjänsten. När vi har fått kontolistan presenteras den för betalaren, som måste välja från vilket konto betalningen ska initieras från. All övrig information används inte av kevin. eftersom den inte behövs för att tillhandahålla betalningsinitieringstjänsten.

  Varför ser slutanvändare kevin. som ett betalningsalternativ? Vad är det? Kan de lita på det här betalningssättet?

  kevin. är en betalningslösning. Skillnaden är att kevin. använder sig av bankens API:er för att initiera en betalning enbart med hjälp av kundens IBAN-uppgifter. Köparen lämnar ut mindre känslig information om sitt bankkonto, vilket gör kevin. till ett säkert betalningssätt.

  Hur länge behåller kevin. uppgifterna de får om slutanvändarens konto?

  Personuppgifter lagras inte längre än tre år efter betalningsinitieringen och tillhandahållandet av kontoinformationen.

Övrigt

  Jag vill inte få marknadsföringsmejl/nyhetsbrev från er längre. Vad ska jag göra?

  Det snabbaste sättet är att avanmäla dig från sådana mejlutskick. Du hittar alternativet för hur du gör det längst ned i varje e-postmeddelande.

  Jag vill pausa mitt avtal med kevin. Är det möjligt?

  Ja, det går om det är tillfälligt. Kontakta kundtjänst på [email protected], så kan vi diskutera dina olika möjligheter.

  Jag vill säga upp avtalet med kevin. Vad ska jag göra?

  Kontakta kundtjänst på [email protected].

  Jag vill söka jobb på kevin., men jag är inte säker om det här är rätt ställe att kontakta er på.

  Besök sidan https://www.kevin.eu/careers/ för att se våra lediga tjänster. Kontakta [email protected] om du redan har sökt en tjänst och har frågor.

Skicka en fråga

Kontakta oss på [email protected]