Produkter

Snabbstarta med kevin.'s själv-onboarding för kunder

5 minuter att läsa
Share on:
kevin. users can use self-onboarding feature

Det har aldrig varit enklare att bli kund hos kevin. Vi har nyligen lanserat en tjänst för själv-onboarding som gör det möjligt för handlare att snabbt börja använda kevin.'s betalningsinitieringstjänst. Själv-onboarding är helt online, vilket innebär att handlare kan spara tid och personalresurser genom att genomföra onboarding när det passar dem.

Tillsammans med flödet för själv-onboarding har vi också uppdaterat vår betalningsöversikt. kevin.-kunder kan nu spåra och filtrera alla transaktioner på ett och samma ställe. Betalningsöversikten hjälper handlare att hålla koll på sina kundtransaktioner och tillhandahåller viktig betalningsinformation.

Den här snabbstartguiden förklarar hur du börjar använda kevin.'s nya självbetjäning, dess fördelar och vilken information som handlare kan se på sin betalningsöversikt.

Flöde för själv-onboarding

kevin. self-onboarding flow

kevin.'s själv-onboarding är okomplicerad. Flödet består av fem steg: <ID-verifiering, KYC-formulär (Know Your Customer), skapa ett projekt, avtal och aktivering.

1. ID-verifiering

ID verification step

Detta är en standard ID-kontroll som de flesta känner till. Kunden måste skanna sitt giltiga pass eller identitetskort och ta en bild på sig själv. kevin.'s partner granskar sedan ID och bild, bekräftar ID eller ber om en ny inlämning.

2. KYC-formulär

KYC form step

Kunden måste välja om han/hon vill börja som privatperson eller företag. När det förstnämnda alternativet väljs måste kunden lämna information om sig själv, uppgifter om verksamheten och slutliga betalningsmottagare. I det senare fallet måste kunden ange sina företagsuppgifter, namnge representanter och fylla i annan företagsinformation och slutliga betalningsmottagare. När all information är komplett måste KYC-formuläret undertecknas. Vårt juridiska team granskar och bekräftar eller skickar tillbaka formuläret för revidering.

3. Skapa ett projekt

Setting up a project step

Användarna kan skapa så många projekt som de behöver. Under projektet ombeds kunden att lämna uppgifter om sin webbplats. Kunden får nycklar till integration som kan kopieras och lagras säkert för framtida referens under detta steg. När de har skickats in granskar kevin.'s juridiska team projekten för bekräftelse.

4. Avtal

Agreement step

När alla de föregående stegen har slutförts och bekräftats måste kunden godkänna villkoren och skriva under ett avtal som kan laddas ner från onboarding-webbplatsen. Avtalet kan också undertecknas via en elektronisk signatur.

5. Aktivering

Activation step

Kunden kan nu antingen fortsätta att testa tjänsten eller aktivera nycklarna och börja samla in betalningar via kevin. direkt.

Tänk på att vissa steg kan fyllas i samtidigt, medan andra måste bekräftas innan du går vidare. När ID-kontrollen (steg ett) har slutförts och godkänts kan kunden till exempel fortsätta att fylla i KYC-formuläret (steg två) och skapa ett projekt (steg tre). Steg två och tre måste slutföras och godkännas av vår juridiska avdelning innan du kan underteckna avtalet (steg fyra).

All inmatad information kan sparas som ett utkast och kunden kan komma tillbaka för att skicka in uppgifterna när de vill.

Fördelarna med kevin.'s själv-onboarding

Snabb och enkel själv-onboarding ger en mängd fördelar för kevin.'s kunder:

  • Bekvämlighet - handlare kan lämna in sin information helt och hållet på distans och närhelst det passar dem. De kan också spara processen och återkomma till formulären senare om det behövs.
  • Uppföljning av processen - kunderna vet alltid statusen på sina inlämningar: godkända, behövs input, är under granskning eller avvisade.
  • Snabbhet - i de flesta fall kan själv-onboarding avslutas så fort alla dokument har skickats in och godkänts.
  • Säkerhet - själv-onboarding är helt säker. Kunderna måste använda tvåfaktorsautentisering för att logga in på sin onboarding-webbplats för att garantera maximal säkerhet.

Betalningsöversikt

När onboarding-processen är klar får kunderna tillgång till kevin.'s betalningsöversikt. Med hjälp av översikten kan företagen enkelt överblicka alla betalningar. Det gör det också möjligt att söka efter specifika transaktioner baserat på deras ID eller filtrera betalningar baserat på deras typ och andra parametrar.

kevin. payment dashboard view

Översikten visar betalningsstatus (påbörjad, pågående, genomförd, misslyckad), order-ID, betalningsbelopp, metod, typ (betalning eller återbetalning), betalningsflöde (bank, kort, omdirigering), datum och anger om betalningen har återbetalats.

All information kan också extraheras som en csv-fil.

Skapar framtidens betalningar tillsammans

kevin.'s själv-onboarding är ett bekvämt och tidsbesparande sätt att börja använda våra tjänster. Processen består av fem steg och vi erbjuder support dygnet runt under hela processen. Efter genomförd onboarding får kunderna tillgång till kevin.'s betalningsöversikt som gör det möjligt för dem att spåra och filtrera betalningar.

Vi är otroligt glada över att kunna presentera tjänsten själv-onboarding och betalningsöversikten för våra kunder. Men vi letar också ständigt efter sätt att förbättra tjänsten. Vi samarbetar med våra kunder för att samla in feedback och hitta sätt att göra vår onboardingprocess ännu bättre.

Om du vill ansluta dig till de företag som drar nytta av kevin. betalningsinfrastruktur, kontakta oss så kan vi börja bygga framtidens betalningar tillsammans.

Vanliga frågor

Vem kan använda kevin.'s själv-onboarding?

kevin.'s själv-onboarding är tillgängligt för mindre företag i alla länder där kevin. är verksamt. Vårt team kommer att leda onboarding av alla större företag, men de måste fortfarande vara belägna i vår servicezon. Du kan se platserna på kartan på vår webbplats. För att ta reda på om ditt företag är berättigat till själv-onboarding vid kan du kontakta oss så diskuterar vi ditt fall.

Kan vilken anställd som helst onboarda sitt företag?

Nej, alla anställda kan inte genomföra onboardingen. Endast företagets vd, chef eller en person med fullmakt kan gå igenom de första stegen i onboardingprocessen (ID-verifiering och KYC-formulär).

Kan jag få hjälp med själv-onboardingen?

Ja, du kan få hjälp när det behövs. kevin. kundsupport arbetar dygnet runt och du kan enkelt kontakta dem via e-post. För att göra det klickar du på knappen "Support" i det vänstra nedre hörnet på onboarding-sidan.

Hur lång tid tar kevin.'s själv-onboarding?

Längden på onboardingprocessen beror på olika faktorer:

  • Hur snabbt företaget tillhandahåller alla dokument
  • Hur länge kunden vill testa systemet
  • Hur snart kunden kan integrera med kevin.

Beroende på dessa faktorer kan onboardingen slutföras så snart alla dokument har skickats in och godkänts.

Vem kan använda betalningsöversikten?

Alla företag som använder kevin. kan registrera sig och få tillgång till betalningsöversikten. Företag som inte har genomgått själv-onboardingprocessen kan fortfarande använda betalningsöversikten.

Adelina Kiskyte
Tidigare senior innehållshanterare
Adelina är expert på innehållsmarknadsföring och en erfaren skribent. Hon tycker om att jobba inom olika tekniska områden och att skriva om innovationer. Adelinas bakgrund som journalist gör att hon är bra på att samla in information även om de mest nischade områden och skapa engagerande och informativt innehåll.