Vysvetlenie otvoreného bankovníctva: Všetko, čo potrebujete vedieť

10 min read
Guide to Open Banking

Otvorené bankovníctvo je termín z oblasti finančných služieb, ktorý označuje novú éru finančného odvetvia. Otvára dvere inováciám, slúži spotrebiteľom a ich potrebám a zároveň sa zameriava na zabezpečenie.

V tejto príručke nájdete všetky najdôležitejšie informácie o otvorenom bankovníctve vrátane definície, príkladov a výhod. Budeme sa venovať aj tomu, ako môžu spoločnosti s pomocou platobnej infraštruktúry kevin. čo najlepšie využiť otvorené bankovníctvo.

Čo je otvorené bankovníctvo?

Zjednodušene povedané, otvorené bankovníctvo opisuje činnosť bánk, počas ktorej zdieľajú rôzne údaje s regulovanými poskytovateľmi služieb, ktorí sú treťou stranou. Banky poskytujú prístup k bankovým údajom spotrebiteľov, údajom o transakciách a ďalším finančným informáciám. Tieto údaje sa zdieľajú prostredníctvom zabezpečených aplikačných programovacích rozhraní (API).

Cieľom otvoreného bankovníctva je zlepšiť finančné služby pre spotrebiteľov. Sprístupnenie údajov, ktoré staršie banky v minulosti uchovávali interne, vytvára nové príležitosti. Otvorené bankovníctvo dáva väčší priestor novým spoločnostiam, aby vstúpili na trh a ponúkali nové, inovatívne produkty, ktoré sú prospešné pre spotrebiteľov.

Je dôležité poznamenať, že všetky uvedené údaje sa zdieľajú len vtedy, ak sa zákazník rozhodne zdieľať tieto informácie.

Sprístupenie údajov vytvára rôzne príležitosti pre zúčastnené strany:

  • Spoločnosti z oblasti finančných technológií majú teraz k dispozícii všetky potrebné údaje a nástroje na vytváranie inovatívnych produktov a služieb.
  • Obchodníci môžu využívať riešenia ponúkané licencovanými poskytovateľmi finančných služieb na zlepšenie svojich finančných nástrojov a platobných tokov.
  • Spotrebitelia majú viac možností na míňanie, požičiavanie a investovanie svojich peňazí.

Ako funguje otvorené bankovníctvo?

Traditional Banking vs Open Banking

Otvorené bankovníctvo využíva na zdieľanie údajov aplikačné programovacie rozhrania (API). Skôr ako prejdeme k vysvetleniu, ako to funguje, je dôležité pochopiť, ako funguje API. Zjednodušene povedané, rozhrania API predstavujú spôsob, akým môže softvér komunikovať s iným softvérom a vymieňať si informácie.

V prípade otvoreného bankovníctva poskytujú banky svoje API autorizovaným poskytovateľom finančných služieb. Tieto rozhrania API obsahujú rôzne informácie, napríklad meno majiteľa účtu, typ účtu, menu, históriu transakcií atď. Tieto informácie sa sprístupnia poskytovateľom služieb, ktorí sú treťou stranou, len vtedy, ak držiteľ účtu výslovne súhlasí so zdieľaním údajov. Spotrebitelia zvyčajne udeľujú svoj súhlas prostredníctvom online formulára tým, že súhlasia s podmienkami.

Keď spotrebiteľ súhlasí so zdieľaním svojich údajov, poskytovatelia služieb, ktorí sú treťou stranou, majú prístup k príslušným zdieľaným informáciám prostredníctvom rozhraní API. Tvorba a implementácia rozhraní API je v rukách bánk.

Čo je API v otvorenom bankovníctve?

V rámci otvoreného bankovníctva banky zdieľajú svoje aplikačné programovacie rozhrania (API) s oprávnenými tretími stranami s cieľom vymieňať si finančné informácie o svojich spotrebiteľoch. Spoločnosti z oblasti finančných technológií a iné spoločnosti využívajú tieto údaje na vývoj nových aplikácií a služieb na zlepšenie bankových skúseností zákazníkov.

Podľa európskych právnych predpisov a smernice PSD2 musia všetky banky poskytnúť kvalifikovaným tretím stranám automatizovaný prístup k finančným informáciám o klientoch. Rozhrania API sa používajú na vytvorenie zabezpečenej komunikácie medzi systémami elektronického bankovníctva a tretími stranami.

Aký je príklad otvoreného bankovníctva?

Obchodníci a spotrebitelia už vo veľkej miere využívajú výhody otvoreného bankovníctva. Tu sú tri z mnohých príkladov nových príležitostí, ktoré vytvorilo:

1. Platobná iniciačná služba (PIS)

Vďaka otvorenému bankovníctvu môžu spoločnosti využívať platobné iniciačné služby, aby svojim zákazníkom ponúkli lepší zážitok pri pokladni. Na trh vstúpili poskytovatelia služieb online platobnej brány a výrazne zlepšili toky pri platení.

Napríklad predtým museli spotrebitelia často platiť za tovar online prevodom zo svojho bankového účtu. Aby to mohli spraviť a vykonať platbu, museli otvoriť niekoľko rôznych okien, kopírovať a vkladať alebo dokonca zadávať údaje o účte. Takýto tok platieb bol nepohodlný, riskantný a časovo náročný.

Vďaka otvorenému bankovníctvu vytvorili spoločnosti z oblasti finančných technológií pohodlné platobné iniciačné služby. Tieto inovatívne riešenia umožňujú spotrebiteľom platiť za tovar zabezpečeným spôsobom a len niekoľkými kliknutiami. Zlepšené platobné toky tiež zvyšujú predaj, pretože menej zákazníkov opúšťa košík kvôli ťažkopádnemu platobnému procesu.

2. Služba informovania o účte (AIS)

Otvorené bankovníctvo umožňuje poskytovateľom úverov rýchly prístup k informáciám z rôznych bánk. Ak v minulosti niekto požiadal o pôžičku, veriteľ musel zhromaždiť množstvo informácií o finančnej histórii danej osoby. Zhromažďovanie údajov by trvalo dlho a vyžadovalo by si zdroje všetkých zúčastnených strán: veriteľa, bánk a žiadateľa.

Bankové rozhrania API tento proces výrazne uľahčujú. Veriteľ si môže digitálne vyžiadať informácie z rozhrania API banky a získať ich so súhlasom žiadateľa v priebehu niekoľkých sekúnd. Proces je oveľa rýchlejší a vyžaduje si podstatne menej zdrojov ako predtým.

3. Menej poplatkov za transakcie

Spotrebitelia len zriedkavo myslia na poplatky, ktoré musia obchodníci platiť, aby mohli prijímať platby kartou. Každá transakcia kartou môže zahŕňať až 15 rôznych poplatkov, ktoré môžu zvýšiť cenu tovaru a služieb.

Aby sa obchodníci v kamenných predajniach vyhli týmto poplatkom, musia niekedy robiť ťažké rozhodnutia. Niektoré obchody by sa rozhodli vôbec nepodporovať platby kartou. Iné by stanovili minimálny poplatok alebo by od spotrebiteľov žiadali, aby si za platby kartou priplatili. Internetoví obchodníci by požiadali klientov o prevod peňazí z bankových účtov, čo by viedlo k rade krokov, o ktorých sme už hovorili.

Otvorené bankovníctvo otvorilo cestu platbám z účtu na účet (A2A), ktoré umožňujú zákazníkom platiť za tovar a služby priamo z ich bankového účtu. Spotrebitelia môžu dokonca prepojiť svoj bankový účet s aplikáciou alebo webovou stránkou obchodníka a vykonať platbu jedným kliknutím. Platba priamo z bankových účtov odstraňuje všetky poplatky za spracovanie karty a prináša výhody obchodníkom aj spotrebiteľom.

Prečo potrebujeme otvorené bankovníctvo?

Banky patria už mnoho rokov k odvetviam, ktoré sú najviac zaťažené históriou. Hoci mnohí ľudia oceňujú konzervatívny prístup k financiám, z tejto situácie profitujú najmä najväčšie banky, nie spotrebitelia. V bankovníctve nebolo miesto pre inovácie.

Otvorené bankovníctvo je v porovnaní so starším bankovníctvom veľmi vítaná a svieža zmena. Otvára dvere potrebným inováciám vo finančnom sektore a posúva ho zo stagnácie. Toto sú hlavné dôvody, prečo potrebujeme nový bankový systém:

  • vytvára pre banky väčšiu konkurenciu a vyzýva ich, aby za lepšiu cenu ponúkali lepšie produkty a služby;
  • presúva pozornosť z generovania finančných prostriedkov pre banky na zlepšovanie zákazníckej skúsenosti;

nový spôsob bankovníctva poskytuje väčší priestor pre inovácie a podporuje spoločnosti, aby našli riešenia dlhodobých problémov.

Aké sú výhody otvoreného bankovníctva?

Benefits of open banking

Otvorené bankovníctvo má veľa rôznych výhod pre podniky alebo finančné inštitúcie, ako aj pre zákazníkov, ale hlavné z nich sú:

  • lepšia zákaznícka skúsenosť;
  • nové toky výnosov;
  • udržateľný model služieb.

Výhody pre podniky

Prístup k údajom – nový systém demokratizoval priestor, ktorý dlho ovládali staršie banky. Spoločnosti z oblasti finančných technológií a iné spoločnosti majú teraz prístup k rovnakým údajom ako veľké banky, čo vytvára spravodlivejšie príležitosti pre podniky všetkých veľkostí. Aj tie najmenšie spoločnosti majú teraz možnosť zapojiť sa do súťaže.

Lepšia motivácia zákazníkov – údaje, ktoré sprístupňuje otvorené bankovníctvo, umožňujú podnikom poskytovať zákazníkom prispôsobené ponuky. Analýza údajov pomáha predkladať relevantné návrhy rôznym klientom na základe ich finančných zvyklostí, čím sa zvyšuje ich motivácia.

Výhody pre spotrebiteľov

Centralizované informácie – otvorené bankovníctvo umožnilo sledovať finančné informácie na jednom mieste. Všetky finančné údaje sú teraz prístupné prostredníctvom jednej aplikácie, čo používateľom umožňuje prijímať informované rozhodnutia a lepšie narábať s osobnými financiami. Spotrebitelia tak získajú väčšiu kontrolu nad svojimi financiami.

Skúsenosti klientov – od zavedenia otvoreného bankovníctva takmer každá veľká banka vytvorila mobilnú aplikáciu, digitalizovala veľkú časť svojich služieb a svojim klientom výrazne skrátila čas čakania. Finančné technológie zároveň priniesli rôzne riešenia, ktoré zlepšujú platobný styk, uľahčujú požičiavanie peňazí a zjednodušujú investovanie peňazí.

Inovatívne riešenia – mnohé riešenia, ktoré boli vyvinuté vďaka novému bankovému systému, sú prínosom pre spotrebiteľov. Otvorené bankovníctvo prinieslo rýchlejší priebeh platby, jednoduchšie mobilné platby, a digitalizované bankové služby. Môžeme si len predstavovať, aké skvelé inovácie prídu na rad.

Nariadenia o otvorenom bankovníctve

Nariadenia o otvorenom bankovníctve sa v jednotlivých krajinách líšia. Európske nariadenia sa napríklad riadia regulačnými technickými predpismi (RTS), ktoré zverejnil Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) a Európska centrálna banka (ECB).

Najdôležitejšími nariadeniami o otvorenom bankovníctve v Európe sú požiadavky na:

v Európe musia byť všetky vyvinuté API schválené úradmi. Zabezpečujú dodržiavanie predpisov a zaručujú súkromie a zabezpečenie prostredníctvom kontroly a monitorovania zdieľania údajov.

Aký je rozdiel medzi otvoreným bankovníctvom a smernicou PSD2?

Otvorené bankovníctvo a smernica PSD2 nie sú synonymá. Prvý z nich je koncept, ktorý začal revolúciu v bankovom sektore tým, že od bánk vyžaduje, aby sprístupnili bankové údaje klientov autorizovaným poskytovateľom služieb, ktorí sú treťou stranou.

Revidovaná smernica o platobných službách alebo PSD2 je regulačný právny predpis EÚ, ktorý definuje uplatňovanie otvoreného bankovníctva. Tieto právne predpisy zabezpečujú zabezpečené zdieľanie finančných údajov zákazníka.

Smernica PSD2 sa vzťahuje na tri typy služieb: platobné iniciačné služby, služby informovania o účte a potvrdenie finančných prostriedkov. Tieto právne predpisy sa vzťahujú len na krajiny EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

Hoci sa tieto dva pojmy často používajú ako zameniteľné, sú to úplne odlišné pojmy. Stručne povedané, PSD2 otvára dvere otvorenému bankovníctvu, aby sa mohlo zabezpečene registrovať v Európe.

Je otvorené bankovníctvo bezpečné?

Zabezpečenie je základom otvoreného bankovníctva a všetko, čo s ním súvisí, bolo vytvorené s ohľadom na maximálne zabezpečenie. To sa týka všetkých oblastí, od rozhrania API až po všetky súvisiace činnosti s údajmi.

Európske otvorené bankovníctvo na zaistenie zabezpečenia zaviedlo funkciu silnej autentifikácie zákazníkov a správy súhlasov. Väčšina bánk a finančných inštitúcií má ďalšie funkcie na identifikáciu podvodných činností. Platobná infraštruktúra kevin. má napríklad integrované robustné ochranné prvky, ktoré môžu chrániť podniky pred online podvodmi.

Zdieľanie citlivých údajov, ktoré boli dlho držané pod deviatimi zámkami, môže vyzerať ako recept na katastrofu. Keďže si však všetci uvedomovali tieto riziká, pri vývoji otvoreného bankovníctva sa venovala mimoriadna pozornosť zabezpečeniu.

Napríklad spoločnosti, ktoré sa snažia získať prístup k finančným údajom spotrebiteľov, sú povinné podrobiť sa dôkladnej kontrole. Poskytovatelia služieb, ktorí sú treťou stranou, musia bankám pred výmenou akýchkoľvek údajov preukázať svoje zabezpečenie. Pri žiadosti o prístup k nim musia spoločnosti informovať spotrebiteľov aj o tom, ako a ako dlho sa budú ich údaje používať.

Okrem toho, že je otvorené bankovníctvo bezpečné, rozhrania API vytvárajú aj transparentnosť a poskytujú zákazníkom väčšiu kontrolu nad finančnými údajmi.

Čo najlepšie využite otvorené bankovníctvo s platobnou infraštruktúrou kevin.

kevin. je jedným z najlepších príkladov toho, akým prínosom môže byť otvorené bankovníctvo pre spoločnosti a ich spotrebiteľov v celej Európe. Od roku 2018 ponúkame inovatívne platobné riešenia s maximálnym zabezpečením za férovú cenu – niečo, čo tradičné banky svojim klientom nedokázali ponúknuť.

Okrem toho kevin. pokrýva rôzne typy platieb tým, že ponúka inovatívne riešenia pre mobilné platby, platby na webe a platby na mieste predaja. S platobnou infraštruktúrou kevin. môže každá spoločnosť profitovať z nových spôsobov bankovníctva a poskytnúť svojim klientom tú najlepšiu zákaznícku skúsenosť.

kevin. poskytuje platobnú infraštruktúru spoločnostiam všetkých veľkostí a v celej Európe. Prečítajte si náš blog a dozviete sa, ako spoločnosť Decathlon, najväčší svetový predajca športového tovaru, už profituje z používania otvoreného bankovníctva a ako sa jej vďaka platobnej infraštruktúre kevin. podarilo znížiť počet opustených košíkov na polovicu.

Často kladené otázky

Čo je otvorené bankovníctvo?

Otvorené bankovníctvo znamená, že banky zdieľajú údaje spotrebiteľov s autorizovanými poskytovateľmi služieb tretích strán. Údaje sa zdieľajú prostredníctvom rozhraní API a sú prístupné len po výslovnom súhlase spotrebiteľov.

Kto reguluje otvorené bankovníctvo?

Otvorené bankovníctvo má v rôznych krajinách rôzne regulačné orgány. Napríklad v Spojenom kráľovstve ho reguluje úrad pre finančné správanie (FCA). V EÚ a EHP sa riadi nariadeniami Európskej centrálnej banky (ECB) a Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA).

Prečo je otvorené bankovníctvo dôležité?

Otvorené bankovníctvo je dôležité, pretože prináša revolúciu v bankovom sektore tým, že otvára trh väčšiemu počtu finančných spoločností. Zvyšuje existujúce zdroje príjmov a rozširuje dosah zákazníkov finančných inštitúcií, pričom do centra pozornosti kladie zákazníka a zabezpečenie.

Vyberte si partnera, ktorý myslí na budúcnosť

Rozšírte svoje podnikanie s infraštruktúrou kevin.