Rýchly štart vďaka automatickému onboardingu klienta spoločnosťou kevin.

5 minút čítania
kevin. users can use self-onboarding feature

Stať sa klientom spoločnosti kevin. nebolo nikdy jednoduchšie. Nedávno sme spustili službu automatického onboardingu klienta, ktorá umožňuje obchodníkom začať rýchlo využívať platobnú iniciačnú službu kevin. Automatický onboarding prebieha výlučne online, čo znamená, že obchodníci môžu začať s onboardingom kedykoľvek im to vyhovuje, vďaka čomu ušetria čas a ľudské zdroje.

Okrem postupu pre automatický onboarding klienta sme tiež aktualizovali našu informačnú platformu platieb. Klienti teraz môžu sledovať a filtrovať všetky transakcie na jednom mieste. Prehľad platieb pomáha obchodníkom sledovať transakcie svojich zákazníkov a poskytuje dôležité údaje o platbách.

V tejto stručnej príručke sa dozviete, ako začať s onboardingom pomocou novej automatickej služby spoločnosti kevin., aké sú jej výhody a aké informácie môžu obchodníci vidieť na paneli v informačnej platforme platieb.

Postup automatického onboardingu klienta

kevin. self-onboarding flow

Automatický onboarding spoločnosti kevin. je jednoduchý. Postup sa skladá z piatich krokov: Overenie totožnosti, Formulár Poznaj svojho zákazníka (KYC), Vytvorenie projektu, Zmluva a Aktivácia.

1. Overenie totožnosti

ID verification step

Ide o štandardný proces overovania totožnosti, ktorý väčšina ľudí pozná. Klient musí naskenovať svoj platný cestovný pas alebo občiansky preukaz a odfotiť sa. Partneri spoločnosti kevin. potom overia totožnosť a fotografiu, potvrdia totožnosť alebo požiadajú o opätovné predloženie.

2. Formulár KYC

KYC form step

Klient si musí vybrať, či chce vykonať onboarding ako fyzická osoba-živnostník alebo ako spoločnosť. Ak sa rozhodne pre prvú možnosť, musí poskytnúť informácie o sebe a vymenovať predmetyi činnosti. V prípade druhej možnosti musí klient zadať údaje o svojej spoločnosti, uviesť zástupcov a vyplniť ďalšie obchodné informácie vrátane údajov o spoločníkoch (konečných užívateľov výhod). Po vyplnení všetkých informácií podpíše formulár KYC. Náš právny tím formulár preskúma a potvrdí ho alebo ho vráti na doplnenie.

3. Vytvorenie projektu

Setting up a project step

Používatelia si môžu vytvoriť toľko projektov, koľko potrebujú. Počas vytvárania projektu sa od klienta vyžiadajú údaje o jeho webovej stránke. Klient v tomto kroku dostane integračné kľúče, ktoré si môže skopírovať a bezpečne uložiť na budúce použitie. Po predložení projektov ich preskúma právny tím spoločnosti kevin.

4. Zmluva

Agreement step

Po dokončení a potvrdení každého z predchádzajúcich krokov musí klient súhlasiť s podmienkami a podpísať zmluvu, ktorú si môže stiahnuť z platformy. Zmluvu je možné podpísať aj prostredníctvom elektronického podpisu piramo v platforme..

5. Aktivácia

Activation step

Klient teraz môže pokračovať v testovaní služby alebo si môže aktivovať kľúče a hneď začať prijímať platby cez platobnú infraštruktúru kevin.

Majte na pamäti, že niektoré kroky môžete vyplniť súčasne, zatiaľ čo iné musíte pred pokračovaním potvrdiť. Napríklad po dokončení a schválení overenia totožnosti (prvý krok) môže klient prejsť k vyplneniu formulára KYC (druhý krok) a vytvoreniu projektu (tretí krok). Pred podpisom zmluvy (štvrtý krok) treba dokončiť druhý a tretí krok a kroky musia byť schválené naším právnym oddelením.

Všetky zadané informácie sa dajú uložiť ako návrh a klienti sa k nim môžu vrátiť a odoslať údaje kedykoľvek budú chcieť.

Výhody automatického onboardingu spoločnosti kevin.

Rýchly a jednoduchý automatický onboarding poskytuje klientom mnoho výhod:

  • Pohodlie – obchodníci môžu posielať svoje informácie kompletne na diaľku a vtedy, keď majú časi. Môžu si tiež uložiť začatý formulár a v prípade potreby sa k nemu vrátiť neskôr.
  • Sledovanie pokroku – klienti budú vždy vedieť stav svojich podaných žiadosti: schválené, požadujú sa informácie, v procese overovania alebo zamietnuté.
  • Rýchlosť – vo väčšine prípadov môže byť automatický onboarding dokončený hneď po predložení a schválení všetkých dokumentov.
  • Bezpečnosť – automatický onboarding je úplne bezpečný. Klienti musia pri prihlasovaní sa na stránku platformy používať dvojstupňové overovanie, ktoré zabezpečí maximálnu bezpečnosť.

Informačný platforma platieb

Po dokončení onboardingu získajú klienti spoločnosti kevin. prístup k informačnému panelu platieb kevin. Informačná platforma poskytuje spoločnostiam pohodlný prehľad o všetkých platbách. Umožňuje tiež vyhľadávanie konkrétnych transakcií na základe ich ID alebo filtrovanie platieb na základe ich typu a ďalších parametrov.

kevin. payment dashboard view

Na paneli sa zobrazuje stav platby (začatá, čakajúca, dokončená, neúspešná), ID objednávky, suma platby, spôsob, typ (platba alebo refundácia), tok platby (banka, karta, presmerovanie), dátum a uvádza sa, či bola platba vrátená.

Všetky informácie je možné extrahovať aj ako súbor .csv.

Spoločne vytvárame budúcnosť platieb

Vďaka automatickému onboarding klienta spoločnosti kevin. môžete začať využívať naše služby pohodlne a rýchlo. Proces má päť krokov a počas celého procesu poskytujeme nepretržitú podporu. Po úspešnom onboardingu získajú klienti prístup k informačnej platforme platieb kevin., ktorá im umožní sledovať a filtrovať platby.

Nesmierne sa tešíme, že sme mohli predstaviť službu automatického onboardingu klienta a informačnú platformul platieb. Zároveň sa však neustále snažíme túto službu vylepšiť. V spolupráci s našimi klientmi získavame spätnú väzbu a hľadáme spôsoby, ako proces onboardingu ešte viac vylepšiť.

Ak sa chcete pridať k spoločnostiam, ktoré využívajú výhody platobnej infraštruktúry kevin, kontaktujte nás a spoločne môžeme začať budovať budúcnosť platieb.

Často kladené otázky

Kto môže používať automatický onboarding spoločnosti kevin.?

Automatický onboarding spoločnosti kevin. je k dispozícii malým podnikom v každej krajine, v ktorej spoločnosť kevin. pôsobí. Náš tím bude viesť onboarding všetkých väčších spoločností. Musia sa však nachádzať v našej zóne služieb. Lokality si môžete pozrieť na mape na našej webovej stránke. Ak chcete zistiť, či má vaša spoločnosť nárok na automatický onboarding, kontaktujte nás a preberieme váš prípad.

Môže onboarding vykonávať ktorýkoľvek zamestnanec spoločnosti?

Nie. Nie každý zamestnanec môže vykonávať onboarding. Prvé kroky onboardingu (overenie totožnosti a formulár KYC) môže vykonať len výkonný riaditeľ spoločnosti, generálny riaditeľ alebo osoba s plnou mocou.

Bude mi počas automatického onboardingu poskytnutá pomoc?

Áno, pomoc môžete získať kedykoľvek. Klientská podpora spoločnosti kevin. funguje nepretržite a môžete ju jednoducho kontaktovať prostredníctvom e-mailu. Na tento účel kliknite na tlačidlo „Podpora“ v ľavom dolnom rohu stránky onboardingu.

Ako dlho trvá automatický onboarding spoločnosti kevin.?

Trvanie onboardingu závisí od rôznych faktorov:

  • ako rýchlo spoločnosť poskytne všetky dokumenty;
  • ako dlho chce klient systém testovať;
  • kedy môže klient vykonať integráciu so systémom kevin.

V závislosti od týchto faktorov môže byť onboarding dokončený hneď po predložení a schválení všetkých dokumentov.

Kto môže používať informačnú platformu platieb?

Všetky spoločnosti, ktoré používajú platformu kevin., sa môžu zaregistrovať a získať prístup k prehľadu svojich platieb prostredníctvom informačnej platformy. Informačnú platformu platieb môžu používať aj spoločnosti, ktoré ešte neprešli procesom onboardingu.

Využívajte výhody inovatívneho platobného riešenia

Integrujte platobnú infraštruktúru kevin.