Čo je platobný POS systém?

9 min read
POS system

Prevádzka obchodu alebo reštaurácie si vyžaduje mať prehľad o mnohých dôležitých záležitostiach. Sledovanie zásob a platieb, riadenie výkonnosti zamestnancov, vedenie prehľadov o predaji a zabezpečenie bezproblémového procesu platby pre vašich zákazníkov môže byť náročné.

Jediný platobný POS systém vám však môže pomôcť zvládnuť všetky uvedené aspekty podnikania a dokonca aj viac. Dobre zvolené POS riešenie vám môže uľahčiť každodenné obchodné úlohy bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti alebo odvetvie.

Najnovšia technológia vám dokonca umožňuje ušetriť na transakčných nákladoch. Platobná infraštruktúra kevin. ponúka možnosť eliminovať zbytočných sprostredkovateľov a zvoliť si platby z účtu na účet (A2A) pre platobné POS terminály. V tejto príručke sa dozviete o rôznych platobných POS systémoch, platobnom POS hardvéri a softvéri a o tom, ako si vybrať najlepší systém pre firmu.

Čo je platobný POS (Point of Sale)?

Platobný POS (miesto predaja) je miesto, kde zákazníci na konci nakupovania dokončia svoje transakcie. POS zahŕňa softvér a hardvér, ktoré podniky používajú na realizáciu platieb.

Spoločnosti používajú na spracovanie transakcií rôzne platobné POS systémy. Platobný POS systém zefektívňuje proces predaja a pozostáva z kombinácie viacerých nástrojov. Tieto nástroje môžu spájať POS hardvér a softvér.

Medzi hardvérové položky patrí POS terminál, pokladnica, čítačka čiarových kódov atď. V závislosti od svojich funkcií môže softvér platobného POS systému slúžiť na spracovanie rôznych úloh. Niektoré príklady zahŕňajú riadenie zásob, analýzu údajov o predaji alebo sledovanie údajov o zákazníkoch.

Ako platobný POS systém funguje?

Platobný POS systém má dve hlavné funkcie – prijímať platby a evidovať tržby. Môžu sa používať na platbu zákazníkom pomocou pokladníka alebo v samoobslužnej pokladnici.

Hardvér a softvér platobného POS systému

Každý platobný POS systém obsahuje kombináciu platobného POS hardvéru a softvéru. Presná kombinácia POS hardvéru a softvéru, ktorú by si mali podniky vybrať, závisí od veľkosti spoločnosti, odvetvia a rôznych ďalších faktorov.

Hardvér

Platobný POS hardvér môže zahŕňať rôzne fyzické položky a je na podniku, aby sa rozhodol, aké nástroje jeho platobný POS systém potrebuje. Môže sa líšiť v závislosti od odvetvia alebo obchodného modelu.

Terminál na mieste predaja

Platobný POS terminál je zvyčajne čítačka kariet alebo iné podobné zariadenie, ktoré môže prijímať platby za nákupy v platobnom POS systéme. POS terminály môžu prijímať rôzne spôsoby platby vrátane platieb kartou, elektronických peňaženiek alebo iných bezkontaktných NFC platieb.

Prostredníctvom platobných POS terminálov sú možné aj platby z účtu na účet. Prijímanie platieb priamo z bankového účtu spotrebiteľa znamená nulové poplatky za spracovanie karty a rýchlejšie vyrovnanie finančných prostriedkov pre podniky. Platby A2A pre platobné POS terminály už fungujú v platobných POS termináloch Worldline a na požiadanie môžu byť dostupné aj v hardvéri od iných poskytovateľov.

Medzi ďalšie platobné POS hardvérové nástroje môže patriť čítačka čiarových kódov, monitor alebo tablet, tlačiareň príjmových dokladov, pokladničná zásuvka atď.

Softvér

Platobný POS softvér sa dodáva v dvoch hlavných typoch – na mieste a v cloude.

Natívny platobný POS softvér

Natívny platobný POS softvér sa nazýva aj on-premise alebo nainštalovaný platobný POS softvér. Ak chce spoločnosť začať pracovať, musí si zakúpiť jednu licenciu alebo viacero licencií a nainštalovať softvér do svojich počítačov. Softvér je potrebné aktualizovať a udržiavať, aby správne fungoval.

Cloudový platobný POS softvér

Podniky, ktoré používajú cloudový platobný POS softvér, majú k nemu prístup cez internet a všetky aktualizácie platobného POS softvéru sa do systému posielajú automaticky. Tento typ softvéru si vyžaduje menej údržby a všetky údaje sa automaticky synchronizujú medzi viacerými terminálmi.

Aké sú výhody platobného POS softvéru?

POS system benefits

Rôzne softvérové riešenia POS majú rôzne funkcie, ale väčšina z nich zahŕňa správu zásob, identifikáciu zamestnancov a sledovanie predaja. Tu sú niektoré z výhod, ktoré môže platobný POS softvér poskytnúť:

Efektívnosť

Skenovanie výrobku poskytuje všetky potrebné informácie, ktoré by si inak pokladníci museli zapamätať. Cena sa automaticky zobrazí na obrazovke POS a vypočíta celkovú cenu transakcie. Vďaka tomu je proces platby rýchlejší a efektívnejší.

Riadenie zásob

Spoľahlivý platobný POS softvér môže efektívne pomôcť pri riadení zásob tovaru. Pri nastavovaní platobného POS systému stačí len raz zadať stavy zásob a potom sa už budú tieto stavy automaticky upravovať po každej transakcii. Dokáže dokonca zohľadniť aj vrátený tovar, takže budete vždy vedieť, aký je stav vašich zásob.

Správy o predaji

Väčšina platobných POS systémov poskytuje podrobné správy o predaji. Možno ich použiť na odhad budúceho predaja alebo na zistenie, ktoré položky sa rýchlo predávajú. Ak napríklad vidíte, že určitý výrobok je počas dovolenkovej sezóny veľmi obľúbený, môžete si z neho na nadchádzajúcu sezónu objednať viac.

Identifikácia zamestnancov

Každý zamestnanec, ktorý používa platobný POS systém, môže mať svoj vlastný identifikačný kód. Pomáha to sledovať tržby zamestnanca a dokonca ukazuje, ako dlho mu trvá spracovanie platby. Na základe týchto informácií môžete zistiť, ktorí zamestnanci dosahujú najlepšie výsledky a ktorí potrebujú ďalšie školenia.

Synchronizácia údajov

Ak máte väčšiu firmu, platobný POS softvér vám pomôže mať prehľad o tom, čo sa deje v rôznych pobočkách. Údaje z POS sa dajú synchronizovať medzi predajňami a môžete sledovať stav zásob na rôznych miestach. Môžete tiež sledovať správy o predaji z rôznych obchodov a porovnávať údaje alebo dokonca automaticky meniť ceny rovnakých produktov v rôznych obchodoch.

Aké sú typy platobných POS systémov?

Platobné POS systémy možno rozdeliť do rôznych typov na základe technológie, ktorú využívajú, alebo odvetvia, v ktorom sa používajú. Niektorí poskytovatelia platobných POS systémov ponúkajú multiplatformové riešenia, ale vo väčšine prípadov sú platobné POS systémy špecifické pre určité odvetvie.

Založené na technológiách

Mobilné

Väčšina mobilných platobných POS systémov dokáže spracovávať platby, spravovať obmedzené množstvo zásob a zhromažďovať informácie o zákazníkoch. Toto riešenie je vhodné pre podniky s obmedzenými skladovými zásobami a potrebou byť mobilný, napríklad pre predajcov na trhu, slobodné povolania alebo mobilné reštaurácie.

Pre tablety

Riešenia POS pre tablety často vyžadujú menšie počiatočné investície, pretože tablety so systémom Android alebo iOS môžete pripojiť ku cloudovému platobnému POS softvéru. Možno si však budete musieť zakúpiť ďalší hardvér, napríklad čítačku čiarových kódov alebo tlačiareň príjmových dokladov. Toto riešenie využívajú najmä malé maloobchodné podniky, kaviarne alebo mobilní predajcovia.

S terminálom

Platobné POS systémy s terminálom sa väčšinou dodávajú ako súčasť kompletnej súpravy platobného POS hardvéru. Platobný POS hardvér môže obsahovať rôzne súpravy pre rôzne odvetvia, napríklad prenosné terminály, kuchynskú tlačiareň a tablet na online objednávky pre reštaurácie.

Online

Online POS vám umožňuje používať vlastný hardvér, napríklad počítač alebo tablet. Toto riešenie si vyžaduje minimálnu počiatočnú investíciu, ale je vhodné len pre podniky s nízkym objemom. K online POS sa môžete pripojiť z ľubovoľného miesta a zariadenia, takže je to dobré riešenie pre malé maloobchody, kaviarne alebo malé mobilné podniky.

Priemyselné

Maloobchodné

Maloobchodné platobné POS systémy majú rôzne funkcie, ktoré sú špecifické pre toto odvetvie. Môžu napríklad sledovať skladové zásoby a zobrazovať, koľko kusov v určitej farbe alebo veľkosti je k dispozícii. Tieto platobné POS systémy môžu obsahovať aj register darčekov, databázu zákazníkov atď. V závislosti od veľkosti podniku si maloobchodníci môžu vybrať z rôznych položiek platobného POS hardvéru. Vo väčšine prípadov však budú potrebovať monitor, čítačku čiarových kódov, pokladnicu, tlačiareň príjmových dokladov a platobný POS terminál.

Reštauračné

Reštaurácie a iné rušné pohostinstvá vyžadujú rýchle a spoľahlivé platobné POS systémy s čo najmenšími prestojmi. Spoločnosti v tomto odvetví uprednostňujú lokálne platobné POS systémy, pretože majú tendenciu spracovávať transakcie rýchlejšie.

Pokiaľ ide o platobný POS hardvér, reštaurácie môžu potrebovať ďalšiu kuchynskú tlačiareň príjmových dokladov, ktorá by odosielala objednávky jedla priamo do kuchyne. Niektoré objednávky sa zadávajú online a vyzdvihnú ich kuriéri donáškovej služby, takže na príjmovom doklade by malo byť uvedené, že ich treba zabaliť na odvoz. V tomto odvetví by mali byť platobné POS terminály prenosné a mali by akceptovať rôzne spôsoby platby.

Malé podniky

Menšie podniky majú väčšiu flexibilitu, pokiaľ ide o platobné POS systémy. Môžu si vybrať medzi mobilnými alebo tabletovými platobnými POS riešeniami a pracovať s cloudovým platobným POS softvérom. Malé maloobchodné predajne, kaviarne, predajcovia na podujatiach a iné malé spoločnosti sa môžu rozhodnúť, aký druh platobného POS hardvéru potrebujú pre svoje podnikanie, v závislosti od svojich potrieb.

Ako si vybrať najlepší platobný POS systém pre podnikanie?

Už sme sa zaoberali platobnými POS systémami pre rôzne odvetvia. Tieto informácie by vám mali pomôcť rozhodnúť sa, ktoré platobné POS riešenie je pre vašu firmu najlepšie. Existujú však aj ďalšie kroky, ktoré môžete podniknúť pri výbere najlepšieho platobného POS systému pre vašu spoločnosť.

Zvážte svoje obchodné potreby

Pri výbere platobného POS systému zvážte veľkosť svojho podniku, náklady na údržbu systému, informácie, ktoré chcete pomocou platobného POS softvéru zhromažďovať, a spôsoby platby, ktoré uprednostňujú vaši zákazníci. Odpovede na tieto otázky vám pomôžu vybrať najlepšie riešenie pre firmu.

Porovnajte rôznych poskytovateľov

Preskúmajte trh a vytvorte si zoznam najlepších poskytovateľov platobných POS systémov, ktorí sa vám zdajú relevantní. Porovnajte týchto poskytovateľov a ich ponuky a vyberte si možnosť, ktorá sa najlepšie hodí pre vašu firmu.

Prečítajte si online recenzie alebo sa poraďte s inými podnikateľmi

Nadviažte kontakt s ďalšími majiteľmi firiem v rovnakom odvetví, najlepšie podobnej veľkosti ako je vaša spoločnosť. Zistite, aké platobné POS riešenia používajú, a požiadajte ich o spätnú väzbu. To vám môže pomôcť pri rozhodovaní.

Ak nie je možné kontaktovať iné podniky, prečítajte si online recenzie o rôznych platobných POS systémoch. Pri rozhodovaní vám môžu pomôcť skúsenosti iných používateľov.

Jedinečné riešenie platieb A2A pre platobné POS terminály

Integrácia a údržba platobného POS systému môže byť nákladná. Prijímanie platieb kartou si tiež vyžiada značné výdavky na transakčné náklady. Platobná infraštruktúra kevin. však ponúka možnosť ušetriť náklady na transakcie integráciou platieb A2A do vášho platobného POS terminálu. Toto riešenie prináša rôzne výhody:

K dispozícii s existujúcou platobnou POS infraštruktúrou

Bez ohľadu na to, aký platobný POS systém máte, môžete jednoducho integrovať platby A2A pre platobné POS terminály od spoločnosti kevin. do existujúcej infraštruktúry. Toto riešenie nevyžaduje žiadnu špeciálnu integráciu do platobného POS zariadenia. Funguje už s terminálmi Worldline a na požiadanie môže byť integrované do vášho platobného POS terminálu.

Úspora transakčných nákladov

Pri platbe priamo z bankového účtu odpadajú poplatky za spracovanie karty. To znamená, že vaša firma môže výrazne znížiť svoje transakčné náklady. Kartové systémy si účtujú rôzne poplatky, ktoré zvyšujú konečnú cenu výrobku alebo služby. Tieto poplatky môžete úplne eliminovať tým, že spotrebiteľom ponúknete možnosť platiť priamo z bankových účtov.

Výborná zákaznícka skúsenosť

Platby A2A pre platobné POS terminály od spoločnosti kevin. zabezpečujú rovnaký skvelý zážitok pre zákazníkov ako pri platení akýmkoľvek mobilným zariadením. Platby A2A sú možné vďaka komunikácii NFC, čo znamená, že zákazník môže jednoducho podržať telefón v blízkosti platobného POS terminálu a iniciovať platbu.

Získajte svoje peniaze rýchlejšie

Odstránenie kartových schém z platobného procesu znamená, že vaše peniaze sa dostanú na bankový účet oveľa rýchlejšie. Tradične museli podniky čakať na svoje peniaze niekoľko dní alebo týždňov. Riešenie platieb A2A pre platobné POS terminály od spoločnosti kevin. umožňuje spoločnostiam využívať okamžité zúčtovanie.

Ušetrite peniaze s platbami A2A pre platobné POS terminály od spoločnosti kevin.

Ak máte mobilnú aplikáciu pre svoju firmu, môžete začať používať platby A2A pre platobné POS terminály od spoločnosti kevin. a znížiť transakčné náklady. Získajte viac informácií o tomto prelomovom riešení a kontaktujte nás, aby sme s vami prediskutovali integráciu.

Využívajte výhody inovatívneho platobného riešenia

Integrujte platobnú infraštruktúru kevin.