Čo je platobná brána a ako funguje?

10 min read
Payment gateway

Stránka na vykonanie platby je dôležitou súčasťou každého online obchodu. Spoločnosti môžu výrazne zvýšiť mieru konverzie tým, že svojim zákazníkom ponúknu pohodlné možnosti platby. Výberom spoľahlivej platobnej brány môžu obchodníci rozvíjať svoju firmu a sústrediť sa na svoju hlavnú činnosť namiesto toho, aby riešili, ako inkasovať platby.

Táto rozsiahla príručka vysvetľuje, čo je platobná brána, ako funguje a čo treba zvážiť pri výbere najlepšieho riešenia pre vašu spoločnosť.

Čo je platobná brána?

Platobná brána je infraštruktúra, ktorá umožňuje získavanie a prenos platobných údajov z miesta interakcie (PI) k spracovateľovi platieb. Miestom interakcie môže byť webová lokalita, mobilné zariadenie alebo terminál.

Zjednodušene povedané, platobná brána umožňuje obchodníkom prijímať online platby od svojich spotrebiteľov.

Ako funguje platobná brána?

How-payment-gateway-works

Elektronické transakcie prostredníctvom platobnej brány zahŕňajú množstvo zainteresovaných strán. Hlavné sú tieto:

 • Firma – akýkoľvek typ subjektu predávajúci tovar alebo služby.
 • Spotrebiteľ – platca, ktorý nakupuje.
 • Vydávajúca banka – finančná inštitúcia, ktorá vedie účet spotrebiteľa.
 • Prijímajúca banka – finančná inštitúcia, ktorá vedie zmluvu a účet obchodníka.
 • Spracovateľ vydávajúcej banky – technologický partner vydávajúcej banky, ktorý zabezpečuje väčšinu technických funkcií, ako je overovanie kódov PIN (pinblock), 3D secure (ACS) atď..
 • Siete kartových schém – spoločnosti, ktoré spracúvajú debetné/kreditné karty, ako sú Visa, Mastercard atď..
 • Spracovateľ prijímajúcej banky – technologický partner prijímajúcej banky, ktorý je zvyčajne zodpovedný za platobnú bránu a spracovanie POS.

Tu je príklad fungovania platobnej brány:

 1. Spotrebiteľ iniciuje platbu nákupom na webovej lokalite obchodníka.
 2. Brána na webovej lokalite obchodníka odosiela prostredníctvom spracovateľa prijímajúcej banky a v mene prijímajúcej banky zašifrované informácie o platobnej karte kartovej sieti.
 3. Na základe údajov o karte kartová sieť odošle transakciu vydávajúcej banke prostredníctvom spracovateľov vydávajúcej banky, aby overila používateľov (v prípade 3D secure), či sú finančné prostriedky k dispozícii, a v závislosti od pravidiel rizika, či vydávajúca banka transakciu schváli.
 4. Vydávajúca banka transakciu schváli alebo zamietne a odošle odpoveď bráne prostredníctvom spracovateľa vydávajúcej banky, kartovej sieti a spracovateľovi prijímajúcej banky.
 5. Ak je transakcia schválená, kartová sieť vyrovná finančné prostriedky s prijímajúcou bankou tak, že ich presunie z bankového účtu spotrebiteľa do prijímajúcej banky. Prijímajúca banka potom prevedie peniaze na účet obchodníka podľa zmluvných pravidiel a dohodnutej priebežnej rezervy.

Tento tok je možné skrátiť vylúčením spracovateľa vydávajúcej banky, spracovateľa prijímajúcej banky a kartových sietí. Druhá smernica o platobných službách (PSD2) umožnila licencovaným poskytovateľom platobných služieb ponúkať platby z účtu na účet (A2A). Tieto platby umožňujú priame transakcie z bankového účtu spotrebiteľa na účet obchodníka, pričom sa vynechávajú prijímajúce banky, spracovatelia a kartové siete. Platby A2A stoja obchodníkov menej, pretože nemusia platiť žiadne poplatky spojené so spracúvaním kariet a nemusia mať priebežné rezervy u prijímajúcej banky.

Typy platobných brán

Existujú tri typy platobných brán:

Redirect (s presmerovaním)

Platobná brána s presmerovaním presmeruje spotrebiteľa k spracovateľovi platieb, ktorý vykoná platbu. Vo väčšine prípadov sa otvorí nové okno a spotrebiteľ v ňom môže zadať svoje platobné údaje. Po dokončení platby je spotrebiteľ presmerovaný späť na stránku obchodníka.

Tento typ spracovania platieb je najlepšie zabezpečený a najpohodlnejší, ale kvôli certifikácii PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) nemôže poskytovateľ brány umožniť obchodníkovi plnú kontrolu nad platbou klienta.

Self-hosted (v lokálnom prostredí)

Platobná brána v lokálnom prostredí, známa aj ako platobná brána v rámci lokality, umožňuje spotrebiteľovi platiť bez toho, aby opustil lokalitu obchodníka. Všetky platby sa uskutočňujú na webovej lokalite obchodníka alebo v mobilnej aplikácii, takže obchodník má plnú kontrolu nad platbou.

V tomto prípade musí mať obchodník certifikát PCI DSS, aby mohol získavať všetky zašifrované platobné údaje, ktoré sa odosielajú z lokality obchodníka do brány na autorizáciu a ďalšie spracovanie.

Hosted (na hostiteľskom systéme)

Platobná brána na hostiteľskom systéme alebo platobná brána na hostiteľskom systéme s API je kombináciou presmerovania a platieb v lokálnom prostredí. V tomto prípade sa všetky platobné údaje zadávajú na webovej lokalite obchodníka pomocou rozhrania API. Rozhrania API ponúkajú plne prispôsobiteľné služby platenia s maximálnym zabezpečením.

Brány na hostiteľskom systéme s API možno integrovať do mobilných zariadení na platby v aplikáciách. Tento typ platobného riešenia zabezpečuje vysokú úroveň zabezpečenia a zároveň najlepší zážitok pre zákazníkov pri platení. Webové lokality obchodníkov musia mať certifikát PCI DSS.

Aký je rozdiel medzi platobnou bránou a spracovateľom platieb?

Hlavným rozdielom medzi platobnou bránou a spracovateľom platieb je ich úloha v procese platby. Platobná brána je infraštruktúra, ktorá zabezpečuje komunikáciu platobných údajov medzi obchodníkmi a spracovateľmi platieb. Spracovateľ platieb je subjekt zodpovedný za presun finančných prostriedkov medzi účtom spotrebiteľa a účtom obchodníka.

Aké sú výhody platobnej brány?

Používanie platobnej brány môže pre firmu priniesť mnoho výhod. Toto sú hlavné výhody:

Zabezpečenie

Platobné brány spĺňajú rôzne požiadavky na zabezpečenie, vrátane certifikácie PCI DSS a používajú funkcie, ktoré zabezpečujú ochranu pred podvodmi. Platobná brána kevin. napríklad poskytuje platobné riešenie, ktoré je v súlade s druhou smernicou o platobných službách (PSD2) a všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a využíva nadštandardné ochranné prvky, ktoré pomáhajú chrániť pred podvodmi pri platbách.

Rýchlosť

Manuálny prevod platieb z bankového účtu spotrebiteľa na bankový účet obchodníka je nepohodlný a pomalý. Platobné brány poskytujú rýchle prevody, ktoré sú ľahko použiteľné pre obchodníkov aj ich zákazníkov.

Skúsenosti zákazníkov

17 % kupujúcich v elektronickom obchode opustí svoj košík, ak sa im zdá, že proces vybavenia objednávky je príliš dlhý alebo komplikovaný. Dobre zvolená platobná brána môže znížiť počet opustených košíkov o 50 %, zabezpečiť jednoduché a pohodlné nakupovanie a zvýšiť mieru konverzie spotrebiteľov.

Náklady

Niektorí poskytovatelia platobných iniciačných služieb (PIS), ako je napríklad platobná brána kevin., ponúkajú platby z účtu na účet, ktoré z platobného procesu vylučujú spracovateľov kariet a kartové siete. Tým sa znižujú náklady na platby, pretože obchodníci nemusia platiť poplatky za spracovanie kariet.

Jednoduché rozšírenie

V závislosti od platobného riešenia vám môže pomôcť rozšíriť podnikanie a expandovať na medzinárodnej úrovni. Platobná brána kevin. napríklad umožňuje obchodníkom prijímať platby z 27 štátov Európy bez dodatočných nákladov, čo výrazne zvyšuje zákaznícku základňu spoločností, aj keď ide o miestne firmy.

Sú platobné brány zabezpečené?

Platobné brány používajú rôzne štandardy zabezpečenia, ktoré dodržiavajú. Toto sú najbežnejšie:

Šifrovanie

Všetky údaje, ktoré prechádzajú cez platobné brány, sú zvyčajne šifrované. Znamená to, že aj keby niekomu unikli citlivé informácie, napríklad údaje o karte alebo bankovom účte, nikomu by neboli k ničomu. Prístup k šifrovacím kódom a možnosť čítať údaje majú len oprávnené strany.

Certifikácia zhody PCI

PCI DSS obsahuje kontrolný zoznam zabezpečenia, ktorý pomáha predchádzať podvodom alebo ich obmedzovať. Niektorí poskytovatelia platobných služieb majú certifikáciu zhody PCI. Malé a stredné podniky, ktoré spolupracujú s poskytovateľom platobných služieb spĺňajúcim požiadavky PCI DSS, nemusia absolvovať audit na mieste, ktorý vykonáva kvalifikovaný hodnotiteľ zabezpečenia (QSA).

Silná autentifikácia zákazníka (SCA) a druhá smernica o platobných službách (PSD2)

Smernica PSD2 reguluje elektronické platby v Európe a silná autentifikácia zákazníka (SCA) je požiadavkou na zabezpečenie pre všetky spoločnosti, ktoré sa zaoberajú online platbami na kontinente. To znamená, že všetci poskytovatelia platobných služieb v EÚ a EHP musia poskytovať služby v súlade so smernicou PSD2 a SCA.

Príklady platobných brán

Medzi najobľúbenejšie platobné brány patria PayPal, Stripe a Worldpay.

Na trh však prichádza čoraz viac nových sľubných poskytovateľov platobných služieb, ktorí ponúkajú inovatívne riešenia. Napríklad kevin. je rýchlo rastúca platobná infraštruktúra, ktorá ponúka platobnú bránu s rovnakými skvelými funkciami ako najvýznamnejší hráči v odvetví, ale za primeranú cenu.

Ako si vybrať online platobnú bránu?

Hoci je trh plný rôznych poskytovateľov platobných služieb, výber správnej platobnej brány nie je jednoduchá úloha. Pri správnom výbere vám môže pomôcť zohľadnenie nasledujúcich bodov:

Pokrytie

V závislosti od veľkosti vašej firmy a plánov na budúce rozšírenie si vyberte poskytovateľa platobných služieb so širokým pokrytím. kevin. má napríklad integrovanú väčšinu bánk z 27 krajín ES a EHP, čo znamená, že môžete jednoducho prijímať platby od 350 miliónov spotrebiteľov v celej Európe.

Zabezpečenie

Vyberte si poskytovateľa platobnej brány tretej strany, ktorý spĺňa najprísnejšie štandardy zabezpečenia. Zistite si informácie o ochranných prvkoch vybraného poskytovateľa a nezabudnite sa opýtať na súlad s predpismi.

Kompatibilita s lokalitou elektronického obchodu

Niektoré riešenia môžu byť integrované s rôznymi platformami elektronického obchodu alebo doplnkami, ako napríklad WooCommerce, Shopify atď.. Zistite, ktorá brána je najkompatibilnejšia so štruktúrou vašej lokality elektronického obchodu.

Rozpočet

Náklady na platobné riešenia sa môžu značne líšiť. Niektorí poskytovatelia si účtujú stanovený poplatok za každú transakciu, zatiaľ čo iní zahŕňajú aj poplatky za zriadenie a správu. Spätná úhrada môže byť spojená aj s dodatočným poplatkom.

Spôsoby platby

Rôzni poskytovatelia môžu podporovať rôzne spôsoby platby. Väčšina z nich prijíma bankové platby a platby kartou, ako aj množstvo ďalších možností. Uistite sa, že vybraný poskytovateľ podporuje spôsoby platby, ktoré sú pre vašich zákazníkov najpohodlnejšie.

Koľko stojí platobná brána?

Väčšina platobných brán si účtuje percentuálny alebo stanovený poplatok za transakciu. Iné ponúkajú mesačné predplatné. Menšie spoločnosti s menším počtom predajov sa rozhodnú platiť za transakciu.

Niektorí poskytovatelia si účtujú poplatky za nastavenie a správu a môžu od spoločností požadovať, aby platili za ďalšie funkcie. Vo väčšine prípadov sú v cene zahrnuté správy o predaji, ochranné prvky a integrácia s platformami elektronického obchodu tretích strán.

Ako integrovať platobnú bránu v rámci webovej lokality?

Presný postup integrácie môže závisieť od poskytovateľa služieb a typu brány, ktorú ste si vybrali, ale tu sú uvedené všeobecné kroky, ktoré môžete očakávať.

Ak chcete napríklad integrovať bránu na hostiteľskom systéme, pripojte svoju webovú lokalitu k bráne a získajte certifikát SSL. Obráťte sa na poskytovateľa platobných služieb, aby ste získali prihlasovacie údaje do brány, napríklad ID obchodníka, kľúč MWS a tajný kľúč.

Integrácia platobnej brány kevin. je jednoduchá a dobre zdokumentovaná. Oboznámiť s ňou sa môžete vo verejne dostupnej dokumentácii.

Výhody a funkcie platobnej brány kevin. pre e-commerce

Platobná brána kevin. ponúka pohodlnú a zabezpečenú platobnú bránu, ktorá prináša firmám s elektronickým obchodom množstvo výhod. Tu sú niektoré z funkcií:

Platby jedným kliknutím

Spoločnosti môžu zvýšiť mieru konverzie pomocou funkcie platby jedným kliknutím. Prepojenie bankového účtu umožňuje spotrebiteľom platiť priamo z bankového účtu jedným kliknutím.

Funkcia presmerovania kariet

Táto funkcia automaticky presmeruje spotrebiteľov na dokončenie platby v bankovom účte namiesto platby kartou. Presmerovanie kariet znižuje obchodníkom náklady na transakcie a spotrebiteľom skracuje trvanie platby.

Jednoduchá integrácia

Platobnú bránu kevin. možno ľahko integrovať s najpopulárnejšími platformami elektronického obchodu, ako sú WooCommerce, Prestashop a mnohé ďalšie. Ak hľadáte riešenie na mieru, aj to vám môže kevin. ponúknuť.

Transparentné ceny

kevin. účtuje malú sumu za každú úspešnú transakciu a nemá žiadne skryté poplatky.

Záver

Platobná brána je nevyhnutná pre spoločnosti, ktoré chcú svojim zákazníkom ponúkať zabezpečené a pohodlné platby. Rôzne platobné riešenia môžu poskytovať rôzne spôsoby platby, ktoré rýchlo inkasujú platby od spotrebiteľov na rôznych miestach a prinášajú ďalšie výhody.

kevin. je poskytovateľ platobných služieb s inovatívnym prístupom. Ponúka rôzne funkcie, ktoré firmám pomáhajú šetriť náklady na transakcie. Kontaktujte nás a zistite, čo môže kevin. ponúknuť vašej firme.

Využívajte výhody inovatívneho platobného riešenia

Integrujte platobnú infraštruktúru kevin.