Czym jest Otwarta Bankowość – wszystko, co musisz wiedzieć

10 min. czytania
Guide to Open Banking

Otwarta bankowość (ang. open banking) to termin z zakresu usług finansowych, który oznacza nową erę w branży finansowej. Otwiera ona drogę do innowacji i służy konsumentom oraz spełnia ich potrzeby, przy jednoczesnym zachowaniu silnego nacisku na bezpieczeństwo.

W tym przewodniku znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje na temat otwartej bankowości, w tym jej definicję, przykłady i korzyści z niej płynące. Omówimy również, w jaki sposób firmy mogą w pełni wykorzystać możliwości otwartej bankowości z pomocą platformy kevin.

Czym jest otwarta bankowość?

Najprościej rzecz ujmując, otwarta bankowość to praktyka polegająca na udostępnianiu przez banki różnych danych regulowanym usługodawcom zewnętrznym. Banki zapewniają dostęp do bankowości konsumenckiej, danych o transakcjach i innych informacji finansowych. Dane te są udostępniane za pomocą zabezpieczonych interfejsów programowania aplikacji (API).

Celem otwartej bankowości jest poprawa jakości usług finansowych dla konsumentów. Otwarcie danych, które dotychczasowe banki przechowywały we własnym zakresie, stwarza nowe możliwości. Otwarta bankowość stwarza przestrzeń dla nowych firm, które mogą wejść na rynek i zaoferować nowe, innowacyjne produkty, z których skorzystają konsumenci.

Należy pamiętać, że wszystkie wymienione dane są udostępniane tylko wtedy, gdy klient zdecyduje się je udostępnić.

Otwarcie danych stwarza różne możliwości dla zaangażowanych stron:

  • Firmy z branży fintech dysponują obecnie wszystkimi danymi i narzędziami niezbędnymi do tworzenia innowacyjnych produktów i usług;
  • Akceptanci mogą korzystać z rozwiązań oferowanych przez licencjonowanych dostawców usług finansowych w celu usprawnienia swoich narzędzi finansowych i przepływów płatności;
  • Konsumenci mają więcej możliwości wydawania, pożyczania i inwestowania swoich pieniędzy.

Jak działa otwarta bankowość?

Traditional Banking vs Open Banking

Otwarta bankowość wykorzystuje interfejsy programowania aplikacji (API) do udostępniania danych. Zanim przejdziemy do wyjaśnienia zasady działania, ważne jest, aby zrozumieć, jak działają interfejsy API. Mówiąc najprościej, interfejsy API to sposób komunikowania się pomiędzy różnymi typami oprogramowania oraz wymiany informacji.

W przypadku otwartej bankowości banki udostępniają swoje interfejsy API autoryzowanym dostawcom usług finansowych. Interfejsy API zawierają różnorodne informacje, takie jak imię i nazwisko posiadacza rachunku, typ rachunku, waluta, historia transakcji itp. Informacje te są udostępniane usługodawcom zewnętrznym dopiero po wyrażeniu przez posiadacza konta wyraźnej zgody na udostępnienie danych. Konsumenci zazwyczaj wyrażają zgodę za pośrednictwem formularza internetowego, akceptując warunki i zasady.

Gdy konsument zgodzi się na udostępnienie swoich danych, usługodawcy zewnętrzni mogą uzyskać dostęp do odpowiednich udostępnionych informacji za pośrednictwem interfejsów API. Tworzenie i wdrażanie interfejsów API zależy od banków.

Czym jest interfejs API w otwartej bankowości?

W ramach otwartej bankowości banki udostępniają swoje interfejsy programowania aplikacji (API) autoryzowanym stronom trzecim w celu wymiany informacji finansowych o swoich konsumentach. Firmy z branży fintech i inne podmioty wykorzystują te dane do opracowywania nowych aplikacji i usług, aby poprawić jakość obsługi bankowej klientów.

Zgodnie z europejskimi przepisami PSD2 wszystkie banki muszą zapewnić kwalifikowanym stronom trzecim zautomatyzowany dostęp do informacji finansowych klientów. Interfejsy API służą do tworzenia bezpiecznej komunikacji pomiędzy systemami bankowości internetowej a stronami trzecimi.

Co może być przykładem otwartej bankowości?

Handlowcy i konsumenci już teraz powszechnie korzystają z zalet otwartej bankowości. Oto trzy z wielu przykładów nowych możliwości, jakie stworzyła ta inicjatywa:

1. Usługa inicjowania płatności (PIS)

Dzięki otwartej bankowości firmy mogą korzystać z usług inicjowania płatności, aby zaoferować swoim klientom lepsze warunki dokonywania płatności. Na rynku pojawili się dostawcy usług związanych z bramkami płatności online, które w znacznym stopniu usprawniły przepływy przy kasie.

Na przykład wcześniej konsumenci często musieli płacić za towary, dokonując przelewu internetowego ze swojego konta bankowego. W tym celu musieli otwierać wiele różnych kart, kopiować i wklejać lub nawet wpisywać dane konta w celu dokonania płatności. Taki przepływ płatności był niewygodny, ryzykowny i czasochłonny.

Dzięki otwartej bankowości firmy z branży fintech stworzyły wygodne usługi inicjowania płatności. Te innowacyjne rozwiązania pozwalają konsumentom płacić za towary w bezpieczny sposób i za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Usprawnienie przepływu płatności zwiększa również sprzedaż, ponieważ mniej kupujących porzuca koszyk z powodu uciążliwego procesu płatności.

2. Usługa informacji o rachunkach (AIS)

Otwarta bankowość umożliwia podmiotom udzielającym kredytów szybki dostęp do informacji z różnych banków. W przeszłości pożyczkodawca musiał zebrać mnóstwo informacji na temat historii finansowej osoby ubiegającej się o pożyczkę. Zebranie danych zajmowało wiele czasu i wymagało zaangażowania środków wszystkich zainteresowanych stron: kredytodawcy, banków i wnioskodawcy.

Bankowe interfejsy API znacznie ułatwiają ten proces. Pożyczkodawca może cyfrowo zażądać informacji z interfejsów API banku i otrzymać je w ciągu kilku sekund za zgodą wnioskodawcy. Proces ten staje się znacznie szybszy i wymaga znacznie mniej zasobów niż dotychczas.

3. Mniej opłat za transakcje

Konsumenci rzadko zastanawiają się nad opłatami, jakie muszą ponosić sprzedawcy, aby móc przyjmować płatności kartą. Każda transakcja kartą może zawierać nawet 15 różnych opłat, które mogą zawyżać koszt towarów i usług.

Aby uniknąć tych opłat, sprzedawcy w sklepach fizycznych muszą czasem podejmować trudne decyzje. Niektóre sklepy decydują się w ogóle nie obsługiwać płatności kartą. Inni ustalają minimalną opłatę lub żądają od konsumentów dodatkowych opłat za płatności kartą. Sprzedawcy internetowi proszą klientów o dokonywanie przelewów z kont bankowych, co prowadzi do szeregu czynności, które już omówiliśmy.

Otwarta bankowość utorowała drogę płatnościom A2A, które umożliwiają kupującym płacenie za towary i usługi bezpośrednio z konta bankowego. Konsumenci mogą nawet połączyć swoje konto bankowe z aplikacją lub stroną internetową sprzedawcy i dokonywać płatności jednym kliknięciem. Dokonywanie płatności bezpośrednio z rachunków bankowych eliminuje wszelkie opłaty związane z przetwarzaniem kart i przynosi korzyści zarówno sprzedawcom, jak i konsumentom.

Dlaczego potrzebujemy otwartej bankowości?

Przez wiele lat bankowość była jedną z branż najbardziej obciążonych przestarzałymi rozwiązaniami. Choć wiele osób ceni sobie konserwatywne podejście do finansów, to na tej sytuacji skorzystały przede wszystkim największe banki, a nie konsumenci. W sektorze bankowym nie było miejsca na innowacje.

Otwarta bankowość to powiew świeżego powietrza w porównaniu z bankowością starego typu. Otwiera ona drogę do tak potrzebnych innowacji w branży finansowej i wyprowadza ją ze stagnacji. Oto główne powody, dla których potrzebujemy nowego systemu bankowego:

  • Skutkuje to wzrostem konkurencji między bankami i zmusza je do oferowania lepszych produktów i usług w lepszych cenach;
  • Przenosi punkt ciężkości z generowania środków dla banków na poprawę doświadczeń klientów;

Nowy sposób prowadzenia bankowości stwarza przestrzeń dla innowacji i zachęca firmy do znajdowania rozwiązań długotrwałych problemów.

Jakie są korzyści z otwartej bankowości?

Benefits of open banking

Otwarta bankowość przynosi wiele korzyści zarówno przedsiębiorstwom, instytucjom finansowym, jak i klientom. Najważniejsze z nich to:

  • Lepsze doświadczenia klientów;
  • Nowe źródła przychodów;
  • Zrównoważony model usług.

Korzyści dla przedsiębiorstw

Dostęp do danych – nowy system zdemokratyzował przestrzeń, którą od dawna rządziły dotychczasowe banki. Firmy z sektora fintech i inne przedsiębiorstwa mają teraz dostęp do tych samych danych, co duże banki, co wyrównuje szanse przedsiębiorstw każdej wielkości. Nawet najmniejsze firmy mają teraz narzędzia, aby dołączyć do konkurencji.

Zwiększone zaangażowanie klientów – dane udostępniane przez otwartą bankowość umożliwiają przedsiębiorstwom oferowanie klientom spersonalizowanych ofert. Analiza danych pomaga w przedstawianiu odpowiednich sugestii różnym klientom na podstawie ich nawyków finansowych, co zwiększa ich zaangażowanie.

Korzyści dla konsumentów

Scentralizowane informacje – otwarta bankowość umożliwiła śledzenie informacji finansowych w jednym miejscu. Wszystkie dane finansowe są teraz dostępne za pośrednictwem jednej aplikacji, dzięki czemu użytkownicy mogą podejmować świadome decyzje i lepiej radzić sobie z finansami osobistymi. W ten sposób konsumenci zyskują większą kontrolę nad swoimi finansami.

Doświadczenie klienta – od czasu wprowadzenia otwartej bankowości niemal każdy duży bank stworzył aplikację mobilną, dokonał cyfryzacji dużej części swoich usług i drastycznie skrócił czas oczekiwania klientów. Jednocześnie firmy z branży fintech wprowadziły różne rozwiązania, które usprawniają przepływy płatnicze, ułatwiają pożyczanie pieniędzy i upraszczają ich inwestowanie.

Innowacyjne rozwiązania – wiele rozwiązań, które powstały dzięki nowemu systemowi bankowemu, przynosi korzyści konsumentom. Szybszy obieg dokumentów kasowych, łatwiejsze płatności mobilne i cyfryzacja usług bankowych są możliwe dzięki otwartej bankowości. Możemy sobie tylko wyobrazić, jakie wspaniałe innowacje pojawią się w przyszłości.

Regulacje dotyczące otwartej bankowości

Przepisy dotyczące otwartej bankowości różnią się w poszczególnych krajach. Na przykład regulacje europejskie opierają się na Regulacyjnych Standardach Technicznych (RTS) opublikowanych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) i Europejski Bank Centralny (EBC).

Najważniejszymi regulacjami dotyczącymi otwartej bankowości w Europie są wymogi odnoszące się do:

W Europie wszystkie opracowane interfejsy API muszą być zatwierdzone przez odpowiednie organy. Zapewniają one zgodność z przepisami oraz gwarantują prywatność i bezpieczeństwo poprzez kontrolowanie i monitorowanie udostępniania danych.

Jaka jest różnica pomiędzy otwartą bankowością a dyrektywą PSD2?

Otwarta bankowość i PSD2 nie są równoznaczne. Pierwsza z nich to koncepcja, która zapoczątkowała rewolucję w sektorze bankowym, wymagając od banków udostępnienia danych bankowych klientów autoryzowanym usługodawcom zewnętrznym.

Zmieniona dyrektywa w sprawie usług płatności, czyli PSD2, to unijny akt prawny, który określa zasady stosowania otwartej bankowości. Przepisy te gwarantują, że dane finansowe klientów są udostępniane w sposób bezpieczny.

Dyrektywa PSD2 obejmuje trzy rodzaje usług: usługi inicjowania płatności, usługi informacji o rachunku oraz usługi potwierdzania środków. Przepisy te mają zastosowanie wyłącznie do krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Chociaż te dwa terminy są często używane zamiennie, to są one zupełnie różne. Krótko mówiąc, dyrektywa PSD2 otwiera drzwi do bezpiecznego wprowadzenia otwartej bankowości w Europie.

Czy otwarta bankowość jest bezpieczna?

Bezpieczeństwo jest podstawą otwartej bankowości, a wszystko, co się z nią wiąże, zostało zbudowane z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie. Dotyczy to wszystkich aspektów – od interfejsów API po całą obsługę danych.

W ramach otwartej bankowości europejskiej wprowadzono funkcje silnego uwierzytelniania klientów i zarządzania zgodami w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Większość banków i instytucji finansowych posiada dodatkowe funkcje umożliwiające identyfikację nieuczciwych działań. Na przykład kevin. stosuje zintegrowane solidne funkcje bezpieczeństwa, które mogą chronić firmy przed oszustwami internetowymi.

Udostępnianie poufnych danych, które przez długi czas były trzymane pod kluczem, może wydawać się receptą na katastrofę. Ponieważ jednak wszyscy zdawali sobie sprawę z zagrożeń, otwarta bankowość była rozwijana ze szczególną dbałością o bezpieczeństwo.

Na przykład firmy, które chcą uzyskać dostęp do danych finansowych konsumentów, są zobowiązane do poddania się dokładnej kontroli. Zewnętrzni dostawcy usług muszą wykazać bankom swoje zabezpieczenia przed rozpoczęciem wymiany danych. Firmy muszą również informować konsumentów, w jaki sposób i jak długo będą wykorzystywane ich dane, gdy zwracają się o dostęp do nich.

Otwarta bankowość jest nie tylko bezpieczna, ale dodatkowo interfejsy API zapewniają również przejrzystość i dają klientom większą kontrolę nad ich danymi finansowymi.

Wykorzystaj w pełni możliwości otwartej bankowości z kevin.

Platforma kevin. jest jednym z najlepszych przykładów tego, jak otwarta bankowość może przynieść korzyści firmom i ich klientom w całej Europie. Od 2018 r. oferujemy innowacyjne rozwiązania płatnicze z maksymalnym bezpieczeństwem w przystępnej cenie – czego tradycyjne banki nie były w stanie zaoferować swoim klientom.

Ponadto kevin. obejmuje różne rodzaje płatności, oferując innowacyjne rozwiązania w zakresie płatności mobilnych, internetowych i w punktach sprzedaży. Dzięki platformie kevin. każda firma może czerpać korzyści z nowych sposobów prowadzenia działalności bankowej, zapewniając swoim klientom najlepsze doświadczenia.

Platforma kevin. zapewnia infrastrukturę systemu płatniczego firmom różnej wielkości w całej Europie. Przeczytaj nasz blog, aby dowiedzieć się, w jaki sposób firma Decathlon, największy na świecie detaliczny sprzedawca artykułów sportowych, już odnosi korzyści z otwartej bankowości i zdołała o połowę obniżyć wskaźnik porzuconych koszyków dzięki platformie kevin.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest otwarta bankowość?

Otwarta bankowość to udostępnianie przez banki danych konsumentów autoryzowanym zewnętrznym usługodawcom. Dane są udostępniane za pośrednictwem interfejsów API i są dostępne dopiero po wyrażeniu przez konsumentów wyraźnej zgody.

Kto reguluje otwartą bankowość?

Otwarta bankowość ma różne organy regulacyjne w różnych krajach. Na przykład w Wielkiej Brytanii jest ona regulowana przez Financial Conduct Authority (FCA). W UE i EOG działa zgodnie z przepisami opracowanymi przez Europejski Bank Centralny (EBC) i Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA).

Dlaczego otwarta bankowość jest ważna?

Otwarta bankowość jest ważna, ponieważ unowocześniła sektor bankowy, otwierając rynek dla większej liczby firm finansowych. Zwiększa ona istniejące źródła przychodów i poszerza dostęp klienta do instytucji finansowych, kładąc główny nacisk na klienta i jego bezpieczeństwo.

Wybierz partnera, który myśli perspektywicznie

Rozwijaj swoją działalność z kevin.