Jakie są korzyści z otwartej bankowości?

7 min. czytania
Advantages of open banking

Świat finansów szybko się zmienia. Nowi gracze rzucają wyzwanie dotychczasowym bankom, technologia finansowa szybko się rozwija, a na rynku pojawiają się nowe rozwiązania płatnicze. Dużą część tych zmian przyniosła branży finansowej otwarta bankowość.

Otwarta bankowość zmieniła branżę, otwierając dane i oferując usługi, które dotychczas świadczone były tylko przez poszczególne banki. Celem udostępniania danych i usług jest wprowadzenie innowacji do krajobrazu finansowego, skoncentrowanie się na potrzebach konsumentów oraz zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa podczas realizacji tych celów.

Zagłębiając się w definicję otwartej bankowości, opisuje ona praktykę udostępniania przez banki danych licencjonowanym zewnętrznym dostawcom usług. Dane te są udostępniane za pomocą bezpiecznych interfejsów programowania aplikacji (API). Udostępniane informacje obejmują informacje o kontach, transakcjach i innych danych finansowych. Otwarta bankowość obejmuje również usługi inicjowania płatności, które umożliwiają zewnętrznym dostawcom oferowanie ulepszonego i wygodnego przepływu płatności.

Nowa era dla branży finansowej rozpoczęła się wraz z wprowadzeniem otwartej bankowości. Stawiła ona czoła starym systemom i przyniosła szereg korzyści dla różnych interesariuszy: przedsiębiorstw, konsumentów i instytucji finansowych.

Komu tak naprawdę służy otwarta bankowość?

Otwarta bankowość koncentruje się na potrzebach konsumentów, ale użytkownicy końcowi nie są jedyną stroną korzystającą z wymiany danych. Przedsiębiorstwa, banki, instytucje finansowe i konsumenci — wszyscy oni korzystają z otwartej bankowości.

W szerokim ujęciu otwarta bankowość stwarza nowe możliwości dla wszystkich zaangażowanych stron, a korzyści dla jednej strony mogą również tworzyć korzyści dla innych zaangażowanych stron. Na przykład otwarta bankowość umożliwia bankom oferowanie bardziej spersonalizowanych rozwiązań, co przynosi korzyści konsumentom. Dzięki temu jednak banki dowiadują się też więcej o swoich klientach i poszerzają ofertę produktową.

Stąd też otwarta bankowość stwarza możliwości dla wszystkich zaangażowanych stron i przynosi korzyści wszystkim z nią związanym.

Korzyści płynące z otwartej bankowości dla przedsiębiorstw

What are the benefits of open banking for businesses

Przedsiębiorstwa mogą odnieść duże korzyści z otwartej bankowości, wykorzystując różnych dostawców usług płatniczych. Oto główne zalety dla przedsiębiorstw:

1. Niższe opłaty

Otwarta bankowość pozwala firmom płacić mniej za transakcje. Na przykład, płatności pomiędzy kontami (account-to-account, A2A) mogą obniżyć koszty transakcji poprzez wyeliminowanie systemów kart. Dostawcy kart pobierają różne opłaty za przyjmowanie płatności kartami, co zawyża koszty transakcji.

Firmy mogą również zaoszczędzić wybierając bramkę płatności z najbardziej opłacalną usługą. Dzięki otwartej bankowości na rynku pojawiło się więcej dostawców usług płatniczych, którzy oferują konkurencyjne stawki usług.

2. Wyższe wskaźniki konwersji

Poprawa doświadczeń klienta może również zwiększyć współczynnik konwersji. Wybór bramki płatności oferującej łatwy sposób dokonywania płatności oraz wiele metod płatności może przynieść korzyści firmom poprzez zwiększenie współczynników konwersji.

Na przykład, detaliczny sprzedawca artykułów sportowych, Decathlon, zintegrował bramkę płatności kevin. i w ten sposób zmniejszył wskaźniki porzuconych koszyków o 50%.

3. Wyższe wskaźniki akceptacji

Przedsiębiorstwa handlu elektronicznego i inne firmy mogą teraz akceptować płatności od konsumentów w dowolnym miejscu w Europie. Może to znacznie zwiększyć wskaźniki akceptacji płatności przez firmy. Na przykład, klienci usługi inicjowania płatności kevin. mogą obsługiwać ponad 350 milionów konsumentów w całej Europie. Ta korzyść pomaga firmom skalować swój biznes i wchodzić na nowe rynki bez żadnych kłopotów.

4. Natychmiastowe rozliczenie

Otwarta bankowość daje więcej możliwości zewnętrznym dostawcom usług w zakresie rozszerzania metod płatności. Wygodne płatności A2A wykorzystują błyskawiczne ścieżki płatności, co oznacza, że środki przelewane są szybciej. Nawet w przypadku płatności transgranicznych, przelewy mogą być natychmiast zatwierdzane, co pozwala firmom na szybką realizację zamówień.

5. Personalizacja

Przedsiębiorstwa mogą uzyskać więcej danych o swoich konsumentach, ich finansach i nawykach. Posiadanie tych informacji umożliwia firmom oferowanie bardziej spersonalizowanych usług swoim klientom. Na przykład, firmy mogą dowiedzieć się o zwyczajach wydatkowych swoich konsumentów i zapewnić im usługi pomagające zaoszczędzić pieniądze.

Korzyści z otwartej bankowości dla konsumentów

Open banking benefits for consumers

Jednym z wiodących celów otwartej bankowości jest poprawa jakości usług finansowych dla konsumentów. Oto główne korzyści, jakie przyniosła im otwarta bankowość:

1. Doświadczenie klienta

Lepsze doświadczenie klienta jest wynikiem dwóch aspektów, które stworzyła otwarta bankowość: konkurencyjnego otoczenia i usług cyfrowych.

Po pierwsze, otwarta bankowość rzuca wyzwanie tradycyjnym sposobom realizacji bankowości i otworzyła drzwi dla kolejnych graczy, którzy mogą wejść na rynek. Tworzenie konkurencyjnego środowiska przynosi korzyści konsumentom, ponieważ aby się wyróżnić, firmy muszą zapewnić, że ich obsługa klienta spełnia najwyższe standardy.

Po drugie, otwarta bankowość ułatwiła zarządzanie finansami. Dzięki regulacjom dotyczącym otwartej bankowości dotychczasowe banki udoskonaliły swoje usługi online, co przełożyło się na poprawę doświadczeń klientów. Otwarta bankowość powoduje przeniesienie usług finansowych z osobistych do internetowych, co skutkuje szybszym i łatwiejszym zarządzaniem finansami przez konsumentów.

2. Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest podstawą otwartej bankowości. Teraz wszyscy zewnętrzni dostawcy usług płatniczych muszą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa, aby działać na rynku. Otwarta bankowość przyniosła również większą przejrzystość w sektorze bankowym, ponieważ więcej podmiotów dzieli się danymi, a zabezpieczenia są szerzej standaryzowane.

Usprawniono również uwierzytelnianie tożsamości konsumentów. Na przykład, otwarta bankowość i PSD2 w Europie wdrożyły silne uwierzytelnianie klienta (ang. Strong Customer Authentication, SCA), które zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa podczas wszystkich płatności elektronicznych i zmniejsza ryzyko oszustw płatniczych.

3. Obniżone koszty usług

Przy większej konkurencji banki i inni dostawcy usług finansowych są bardziej skłonni do obniżania kosztów swoich usług, aby stać się bardziej atrakcyjnymi dla konsumentów. Jeśli konsumenci nie zgadzają się z cenami usługodawcy, mogą łatwo zwrócić się do innego i poszukać najlepszej ceny.

Ujednolicony system pozwala również na tańsze i szybsze transakcje europejskie.

4. Scentralizowane informacje

Otwarta bankowość umożliwia dzielenie się informacjami, które wcześniej były przechowywane tylko przez banki. Dane te mogą być teraz przekazywane licencjonowanym dostawcom usług za zgodą konsumenta, dzięki czemu operacje bankowe są szybsze i wygodniejsze.

Dzięki scentralizowanym informacjom konsumenci mogą teraz uzyskać więcej usług w jednym miejscu. Usługi finansowe mogą zaspokoić więcej potrzeb klientów poprzez udzielanie porad, informacji o pożyczkach i zarządzanie przelewami bankowymi z większą widocznością.

5. Innowacyjne rozwiązania

Wymiana informacji zachęciła firmy do tworzenia bardziej innowacyjnych rozwiązań. Firmy z branży fintech tworzą rozwiązania technologiczne, których dotychczasowe banki nigdy nie oferowały.

Na przykład, platforma kevin. stworzyła pierwsze w historii rozwiązanie płatności pomiędzy rachunkami dla terminali POS. Technologia ta umożliwia klientom wygodne płacenie za towary i usługi w sklepach fizycznych bez użycia karty bankowej. Konsumenci mogą po prostu płacić za pośrednictwem swoich kont bankowych.

Korzyści z otwartej bankowości dla banków i instytucji finansowych

What are the benefits of open banking for banks?

Różne firmy i konsumenci nie są jedynymi, którym otwarta bankowość przynosi korzyści. Korzyści odniosły również tradycyjne banki i instytucje finansowe:

1. Współpraca banków i firm z branży fintech

Aby zachować aktualność w szybko zmieniającym się świecie finansów, banki i instytucje finansowe mogą współpracować z firmami z branży fintech. Dzięki temu banki mogą wyprzedzać konkurencję i wykorzystywać innowacyjną infrastrukturę tworzoną przez firmy fintech.

Z pomocą interfejsów API otwarta bankowość umożliwia także wymianę danych pomiędzy bankami a firmami fintech. Dzięki temu banki poszerzają swoją wiedzę w dziedzinie techniki i są na bieżąco z innowacyjnymi rozwiązaniami pojawiającymi się na rynku.

2. Nowe technologie finansowe

Otwarta bankowość pozwoliła licencjonowanym firmom dołączyć do gry, która przez długi czas była przeznaczona tylko dla starszych banków. Firmy te wnoszą nowe pomysły i mogą tworzyć innowacyjne rozwiązania finansowe, w które banki rzadko miały zasoby lub motywację, by inwestować.

Firmy z branży fintech szybko wchodzą na rynek i oferują różne innowacyjne technologie finansowe, które przynoszą korzyści zarówno konsumentom, jak i bankom chętnym do współpracy.

3. Lepsze zaangażowanie klientów

Przy tak dużej konkurencji pojawiającej się na rynku, banki i instytucje finansowe są zmuszane do podejmowania działań i udoskonalania swojej oferty. Banki tworzą nowe aplikacje mobilne, oferują łatwe możliwości inwestycyjne i przenoszą swoje usługi do świata online.

Te firmy, które odnoszą sukces w cyfrowej transformacji, korzystają z poprawy zaangażowania i satysfakcji klientów.

Jakie są wady otwartej bankowości?

Przy tak wielu zaletach, nie bez znaczenia jest fakt, że otwarta bankowość ma również kilka wad:

  • Banki pozostają w tyle. Nie wszystkie banki są w stanie nadążyć za firmami fintech i wszystkimi zmianami w branży. Oznacza to, że ich klienci nie mają możliwości wykorzystania wszystkich zalet otwartej bankowości. Konsumenci zwracają się wówczas do innych usługodawców mogących świadczyć lepsze usługi.
  • Zaufanie konsumentów jest wciąż niskie. Otwarta bankowość jest wciąż stosunkowo nowa, a część konsumentów i firm powoli dostosowuje się do zmian. Jednak firmy z branży fintech oraz inne zainteresowane strony ciężko pracują, aby edukować użytkowników i pomóc im zrozumieć korzyści płynące z otwartej bankowości.
  • Ograniczenie interakcji osobistych. Wraz z przeniesieniem większości usług do Internetu, konsumenci nawiązują mniej osobistych interakcji ze swoimi bankami lub dostawcami usług finansowych. Banki, które miały wysoką lojalność klientów dzięki swoim usługom interpersonalnym, teraz tracą klientów.

Wniosek

Otwarta bankowość rzuca wyzwanie tradycyjnym sposobom prowadzenia bankowości. Jej celem jest wprowadzenie innowacji do sektora finansowego i stworzenie systemu zorientowanego na klienta przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Choć otwarta bankowość jest wciąż stosunkowo nowa, przynosi już korzyści przedsiębiorstwom, konsumentom i instytucjom finansowym. Firmy mogą teraz korzystać z bardziej opłacalnych usług płatniczych, co może pomóc w poprawieniu współczynników konwersji i szybszym przelewaniu pieniędzy. Konsumenci korzystają z ulepszonych przepływów płatności, lepszego bezpieczeństwa i mogą korzystać z innowacyjnych rozwiązań finansowych. Otwarta bankowość zapewnia konsumentom większą kontrolę nad ich finansami i daje im więcej możliwości wyboru. Banki i instytucje finansowe mogą współpracować z firmami z branży fintech i oferować klientom ulepszone technologie finansowe.

Otwarta bankowość ma też kilka wad. Niektóre starsze banki z trudem nadążają za najnowszymi technologiami. Zaufanie użytkowników do nowego systemu jest nadal stosunkowo niskie, a liczba osobistych interakcji pomiędzy dostawcami usług finansowych a konsumentami maleje.

Jednakże korzyści z nowego systemu finansowego przeważają nad wadami, a otwarta bankowość ma ogromny potencjał do usprawnienia świata finansów. Jeśli chcesz cieszyć się korzyściami płynącymi z otwartej bankowości, nawiąż współpracę z platformą kevin. i bezpośrednio korzystaj z innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Korzystaj z zalet innowacyjnego rozwiązania płatniczego

Zintegruj infrastrukturę systemu płatniczego kevin.