Wyjaśnienie interfejsów API otwartej bankowości

6 min. czytania
APIs in open banking

Druga dyrektywa w sprawie usług płatniczych, znana również pod nazwą PSD2, otworzyła nowe możliwości dzięki interfejsom API otwartej bankowości. API, czyli interfejs programowania aplikacji, ułatwia udostępnianie danych finansowych, dzięki czemu bankowość staje się prostsza i bardziej dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron.

W tym przewodniku wyjaśniamy interfejsy API otwartej bankowości – czym one są, jak działają, jakie są ich główne typy – oraz odpowiadamy na pytania dotyczące związanych z nimi kosztów i bezpieczeństwa.

Czym jest API otwartej bankowości?

API to zestaw kodów i protokołów, które pozwalają na komunikację oprogramowania i aplikacji między sobą.

Jeden system może zażądać danych lub „skontaktować się” z innym systemem za pomocą interfejsu API. Następnie można wymieniać niezbędne dane pomiędzy dwoma systemami.

W branży bankowej bankowość za pośrednictwem API służy do łączenia licencjonowanych dostawców zewnętrznych z bankiem w sposób ustandaryzowany, wydajny i bezpieczny.

Otwarta bankowość wykorzystuje interfejsy API, aby umożliwić przepływ informacji finansowych, w tym między innymi danych związanych z płatnościami, takich jak transakcje. Możesz myśleć o API jako o moście programowym. Pozwala on na przekazywanie danych pomiędzy dwoma stronami.

Trzy rodzaje API w bankowości

Trzy główne typy API stosowane w bankowości to

  • Prywatne interfejsy API. Są one wewnętrzne dla każdego banku lub instytucji finansowej i są wykorzystywane tylko w ramach tego samego prywatnego systemu wymiany informacji.
  • Partnerskie interfejsy API. Te interfejsy API są tworzone dla partnerów biznesowych banku lub instytucji finansowej.
  • Otwarte interfejsy API. Te API są dostępne dla stron trzecich, które nie muszą być partnerami banku, aby z nich korzystać. Jest to rodzaj API, który pozwala platformie kevin. na zapewnienie innowacyjnej struktury płatności dla sprzedawców.

Dlaczego interfejsy API otwartej bankowości są ważne i jak przekształcają one sektor finansowy?

Interfejsy API są bardzo ważne — zmieniły one świat bankowości. Dzięki interfejsom API otwartej bankowości instytucja finansowa i licencjonowana strona trzecia mogą wymieniać się danymi finansowymi. Pozwoliło to na udoskonalenie bardziej tradycyjnych systemów bankowych, co w efekcie usprawniło system bankowości dla wszystkich zaangażowanych stron.

Interfejsy API otwartej bankowości przynoszą korzyści bankowi, klientowi i przedsiębiorstwom.

Według raportu World FinTech, 89% banków wykorzystuje API jako część swojej strategii biznesowej. W rezultacie banki mogą zapewnić szerszy łańcuch wartości i zdobyć cenne, użyteczne spostrzeżenia na temat swoich klientów.

Klienci cieszą się większą kontrolą nad danymi, do których dostęp mają osoby trzecie, a także mogą porównywać różne oferty produktowe dostawców, aby wybrać tę, która najbardziej im odpowiada.

Przedsiębiorstwa czerpią korzyści płynące z interfejsów API otwartej bankowości dzięki temu, że mają do dyspozycji nowe usługi. Dane o transakcjach bankowych są udostępniane bezproblemowo, bezpiecznie i sprawnie.

Kto może korzystać z API otwartej bankowości?

Z API otwartej bankowości może korzystać tylko organizacja do tego upoważniona, taka jak kevin. Każdy kraj i region ma swoje własne organy regulacyjne, które kierują tą branżą.

Jedną z takich autoryzowanych stron określa się mianem dostawców usług inicjowania płatności, czyli PISP. Działają oni w charakterze pośrednika pomiędzy sprzedawcą a bankiem, jeśli chodzi o inicjowanie płatności. Za pośrednictwem PISP można dokonywać bezpośrednich przelewów pieniężnych pomiędzy rachunkiem bankowym konsumenta a rachunkiem bankowym sprzedawcy z wykorzystaniem interfejsu API. PISP nie ma dostępu do osobistych danych finansowych osoby, umożliwia jedynie przepływ pieniędzy.

Inna strona, która korzysta z API otwartej bankowości, nazywana jest dostawcą usług dostępu do informacji o rachunku, czyli AISP. Nie każda organizacja może zostać AISP. Musi posiadać pełną licencję, tak jak kevin.

Czym są specyfikacje API otwartej bankowości?

Specyfikacje API otwartej bankowości to lista zaleceń dotyczących tego, jak banki tworzą punkty końcowe dostępu dla dostawców zewnętrznych. Zgodnie z tymi specyfikacjami dostawcy zewnętrzni mogą korzystać z bankowego interfejsu API do odczytu i zapisu w określony sposób. Ważne jest jednak, aby wiedzieć, że zewnętrzni dostawcy API nie są zobowiązani do przestrzegania tych specyfikacji przez prawo.

Standardy interfejsów API otwartej bankowości określają, jak te strony trzecie powinny korzystać z API banku, aby zapewnić wysoki stopień bezpieczeństwa. Europejscy dostawcy kont spełniają wymogi PSD2 poprzez przestrzeganie tych standardów — podobnie, jak czyni to kevin.

Czym jest dostawca API?

Dostawca API to strona, która tworzy, zarządza i utrzymuje API. Do dostawców interfejsów API otwartej bankowości należą firmy, które udostępniają konta bankowe osobom trzecim. Do tych, którzy dostarczają API, należą same banki.

Nie ma jednego API; raczej organizacje używają interfejsów API dla otwartej bankowości. Wiele firm angażuje zewnętrznych dostawców do obsługi swoich API. kevin. posiada jednak własne API, które integruje się bezpośrednio z bankami — bez udziału strony trzeciej.

Warto również wziąć pod uwagę, że posiadanie solidnego, godnego zaufania interfejsu API obejmuje utrzymanie certyfikatów. Nawet po zintegrowaniu API z bankiem do zrealizowania pozostaje wiele pracy i odpowiedzialności. Istnieje wiele rodzajów rachunków bankowych, z których każdy wymaga innej formy inicjacji płatności, a każda sytuacja musi zostać odpowiednio przeanalizowana i mieć technicznie trafne rozwiązanie.

Każdy bank posiada swój portal dla programistów, gdzie należy odpowiednio zarejestrować poświadczenia API, aby móc korzystać z tego banku. Należy również zarządzać dostępem do tych danych uwierzytelniających.

Dostawcy API dostępni w Europie

W Europie dostępnych jest wielu dostawców API, których liczba w ostatnich latach gwałtownie wzrosła. Dostępni dostawcy będą różnić się w zależności od kraju lub obszaru gospodarczego oraz tego, jak szeroki jest obszar działania danej firmy . 

Aby wybrać odpowiedniego dostawcę API, należy zastanowić się, jaki cel przyświeca strategii integracji. Na przykład, warto zdobyć informacje o swoich klientach lub poprawić ogólne doświadczenie klienta. Ponieważ dostawcy interfejsów API posiadają różne oferty, ważne jest, aby dokładnie ocenić każdego z nich i upewnić się, że spełniają oni Twoje potrzeby.

Czy interfejsy API otwartej bankowości są bezpłatne?

Korzystanie ze wszystkich API otwartej bankowości jest bezpłatne. Cenniki interfejsów API otwartej bankowości mogą obejmować również płatne funkcje, dostępne poprzez partnerskie API, które posiadają wiele zalet. Korzyści te mogą obejmować większą elastyczność i większy zasięg.

Czy korzystanie z API otwartej bankowości jest bezpieczne?

Tak, otwarta bankowość jest uznawana za bezpieczną. Jeśli porównać ją z techniką screen scraping (sczytywanie z ekranu), która jest nieuregulowana, interfejsy API otwartej bankowości są o wiele bardziej bezpieczne. Screen scraping polega na tym, że osoba trzecia loguje się do aplikacji lub strony internetowej banku w imieniu klienta, pobierając informacje lub inicjując płatność. W Europie jest to nielegalne.

Wykorzystanie screen scrapingu umożliwiło ujawnienie danych, narażając bezpieczeństwo użytkownika. Interfejsy API otwartej bankowości nie generują takiego ryzyka. Banki i konsumenci mają zatem większą kontrolę nad pobieranymi danymi, udostępniając tylko to, co jest niezbędne dla usługi strony trzeciej. Klienci nie muszą udostępniać swoich danych uwierzytelniających stronie trzeciej.

Ponadto API otwartej bankowości są przejrzyste, jeśli chodzi o konsumenta, umożliwiając osobie fizycznej przyznanie lub cofnięcie dostępu do swoich danych. Dostawca zewnętrzny nie musi otrzymać dostępu do danych logowania konsumenta w przypadku korzystania z interfejsów API otwartej bankowości.

Weźmy pod uwagę dyrektywę PSD2, która uczyniła silne uwierzytelnianie klienta (ang. Strong Customer Authentication, SCA) wymogiem. SCA oznacza, że płatnicy w Europie muszą wykonać dodatkowe kroki uwierzytelniające podczas dokonywania zakupów online, co zwiększa bezpieczeństwo.

Wniosek

W tym przewodniku wyjaśnione zostały interfejsy API otwartej bankowości, w tym ich bezpieczeństwo, różne zastosowania i aplikacje, a także korzyści wynikające z korzystania z interfejsów API otwartej bankowości.

Wraz z pojawieniem się otwartej bankowości, na pierwszy plan wysunęły się innowacje i konkurencja. Branża ciągle się zmienia i ewoluuje. Każdy właściciel firmy musi wiedzieć, jak wyprzedzać te trendy i technologie, wykorzystując je w pełni.

Kiedy firma wybiera platformę kevin. do realizacji swoich potrzeb w zakresie infrastruktury systemu płatniczego, uzyskuje ona dostęp do bankowego API, które jest zintegrowane z szeroką gamą banków. W rezultacie powstał jeden interfejs API, który firmy mogą wykorzystać do sprzedaży w całej Europie.

Wybierz partnera, który myśli perspektywicznie

Rozwijaj swoją działalność z kevin.