Wat zijn de voordelen van Open Banking?

7 min read
Advantages of open banking

De financiële wereld verandert snel. Nieuwe spelers dagen bestaande banken uit, de financiële technologie ontwikkelt zich snel en er verschijnen nieuwe betalingsoplossingen op de markt. Een groot deel van deze veranderingen is in de sector teweeggebracht door Open Banking.

Open Banking heeft de sector veranderd door de gegevens open te stellen en diensten aan te bieden die vroeger alleen door afzonderlijke banken werden aangeboden. Het doel van gegevensuitwisseling en -diensten is het financiële landschap te innoveren, de behoeften van de consument centraal te stellen en terwijl men die doelen bereikt maximale veiligheid te garanderen.

Wanneer we dieper ingaan op de definitie van Open Banking, beschrijven we de praktijk waarbij banken gegevens delen met gelicentieerde derde dienstverleners. De gegevens worden gedeeld via beveiligde toepassingsprogramma-interfaces ofwel API's. De gedeelde informatie omvat accountgegevens, transacties en andere financiële gegevens. Open Banking omvat ook betalingsinitiatiediensten, die derde partij providers in staat stellen een verbeterde en gemakkelijke betaalflow aan te bieden.

Het nieuwe tijdperk voor de financiële sector is begonnen met de invoering van Open Banking. Het stelt de oude systemen op de proef en biedt diverse voordelen aan betrokken partijen: ondernemingen, consumenten en financiële instellingen.

Wie heeft er echt wat aan open banking?

Open banking richt zich op wat de consument nodig heeft, maar het zijn niet alleen de eindgebruikers die er wat aan hebben dat hun gegevens worden gedeeld. Bedrijven, banken, financiële instellingen en consumenten profiteren allemaal van open banking.

In brede zin schept open banking nieuwe mogelijkheden voor alle betrokken partijen, en voordelen voor de ene partij kunnen ook voordelen opleveren voor andere betrokken partijen. Door het gebruik maken van open banking kunnen banken bijvoorbeeld meer gepersonaliseerde oplossingen aanbieden, waar de consumenten baat bij hebben. Maar dit helpt banken ook om meer over hun klanten te weten te komen en hun productaanbod uit te breiden.

Open banking creëert dus kansen voor alle betrokken partijen en daar heeft iedereen die ermee te maken heeft wat aan.

Voordelen van Open Banking voor bedrijven

What are the benefits of open banking for businesses

Bedrijven kunnen veel baat hebben bij Open Banking door gebruik te maken van verschillende Payment Service Providers. Dit zijn de belangrijkste voordelen voor bedrijven:

1. Lagere kosten

Dankzij Open Banking hoeven bedrijven minder voor transacties te betalen. Zo kunnen betalingen van-rekening-naar-rekening (A2A) de transactiekosten verlagen door de kaartsystemen (Visa, Mastercard...) overbodig te maken. Kaartproviders rekenen diverse kosten aan voor kaartbetalingen, wat de transactiekosten opdrijft.

Bedrijven kunnen ook besparen door een betalingsgateway te kiezen met de meest kosteneffectieve dienstverlening. Open Banking betekent dat meer payment service providers tot de markt zijn toegetreden en diensten tegen concurrerende tarieven aanbieden.

2. Hogere conversies

Een betere klantervaring kan ook leiden tot de verhoging van conversies. Het kiezen van een betalingsgateway met een handige check-out-flow en meerdere betaalmethodes kan bedrijven voordeel opleveren door hun conversies te verhogen.

Bijvoorbeeld Decathlon, een retailer van sportartikelen, die de kevin. betalingsgateway integreert en op deze manier het aantal verlaten winkelwagentjes met 50% vermindert.

3. Hogere acceptatiepercentages

E-commercebedrijven en andere ondernemingen kunnen nu overal in Europa betalingen van consumenten accepteren. Dit kan de acceptatiegraad van betalingen bij bedrijven aanzienlijk verhogen. Zo kunnen cliënten van de kevin. betalingsinitiatiedienst meer dan 350M consumenten in heel Europa van dienst zijn. Dit voordeel helpt ondernemingen bij de uitbreiding van hun activiteiten en om probleemloos nieuwe markten te betreden.

4. Onmiddellijke afwikkeling

Open Banking biedt derde dienstverleners meer mogelijkheden om betaalmethoden uit te breiden. Handige A2A-betalingen maken gebruik van rails voor onmiddellijke betaling, waardoor het geld sneller wordt overgemaakt. Zelfs bij grensoverschrijdende betalingen kunnen overmakingen onmiddellijk worden gevalideerd, zodat bedrijven hun bestellingen snel kunnen uitvoeren.

5. Personalisering

Ondernemingen kunnen meer gegevens verkrijgen over hun consumenten, hun financiën en gewoonten. Dankzij deze informatie kunnen ondernemingen hun klanten een meer gepersonaliseerde dienstverlening aanbieden. Zo kunnen bedrijven bijvoorbeeld te weten komen wat de uitgavengewoonten van hun consumenten zijn en hen diensten aanbieden om hen te helpen geld te besparen.

Voordelen van Open Banking voor consumenten

Open banking benefits for consumers

Een van de belangrijkste doelstellingen van Open Banking is de financiële dienstverlening aan consumenten te verbeteren. Dit zijn de belangrijkste voordelen die Open Banking voor hen oplevert:

1. Klantervaring

Een betere klantervaring is het resultaat van twee aspecten die Open Banking heeft gecreëerd: een concurrerende omgeving en digitale diensten.

In de eerste plaats daagt Open Banking de traditionele manieren van bankieren uit en opent de deur zodat meer spelers de markt betreden. Het creëren van een concurrerende omgeving komt de consumenten ten goede omdat ondernemingen ervoor moeten zorgen dat hun klantenservice aan de hoogste normen voldoet om op te vallen.

Ten tweede maakt Open Banking het financieel beheer eenvoudiger. Dankzij de regelgeving inzake Open Banking hebben de bestaande banken hun onlinediensten verbeterd, wat leidt tot een betere klantervaring. Door Open Banking verschuift financiële dienstverlening van persoonlijk naar online, wat resulteert in sneller en gemakkelijker financieel beheer voor de consument.

2. Veiligheid

Beveiliging is een van de hoekstenen van Open Banking. Nu moeten alle externe payment service providers aan de hoogste veiligheidsnormen voldoen om op de markt te mogen opereren. Open Banking heeft ook gezorgd voor meer transparantie in de banksector, aangezien meer spelers gegevens delen en de beveiligingseigenschappen meer gestandaardiseerd zijn.

Ook de verificatie van de identiteit van de consument is verbeterd. Zo hebben Open Banking en PSD2 in Europa Strong Customer Authentication (SCA) geïmplementeerd, hetgeen een extra veiligheidslaag toevoegt aan alle elektronische betalingen en het risico van betalingsfraude vermindert.

3. Lagere service kosten

Met meer concurrentie is de kans groter dat banken en andere financiële dienstverleners hun servicekosten verlagen om aantrekkelijker te worden voor consumenten. Als de consumenten het niet eens zijn met de prijsstelling van de dienstverlener, kunnen zij zich gemakkelijk tot een andere wenden en zoeken naar de beste prijs.

Een gestandaardiseerd systeem maakt ook goedkopere en snellere Europese transacties mogelijk.

4. Gecentraliseerde informatie

Open Banking maakt het mogelijk informatie te delen die voorheen alleen door banken werd bewaard. Deze gegevens kunnen nu met instemming van de consument worden doorgegeven aan gelicentieerde dienstverleners, waardoor bankverrichtingen sneller en handiger worden.

Dankzij gecentraliseerde informatie kunnen consumenten nu meer diensten op één plek krijgen. Financiële diensten kunnen beter aan klantenbehoeften voldoen met duidelijker advies; duidelijkere informatie over leningen en het beheer van bankoverschrijvingen.

5. Innovatieve oplossingen

Het delen van informatie heeft ondernemingen ertoe aangezet innovatievere oplossingen te creëren. Fintechbedrijven creëren technologische oplossingen die bestaande banken nooit eerder hebben aangeboden.

Zo heeft kevin. de allereerste account-to-account betaal-oplossing voor POS terminals gecreëerd. Dankzij deze technologie kunnen klanten in fysieke winkels gemakkelijk zonder bankkaart voor goederen en diensten betalen. Consumenten kunnen gewoon via hun bankrekening betalen.

Voordelen van Open Banking voor banken en financiële instellingen

What are the benefits of open banking for banks?

Diverse ondernemingen en consumenten zijn niet de enigen die van Open Banking profiteren. Ook traditionele banken en financiële instellingen hebben voordelen verkregen:

1. Samenwerking tussen banken en fintechs

Om relevant te blijven in de snel veranderende wereld van financiën kunnen banken en financiële instellingen een partnerschap aangaan met fintechbedrijven. Hierdoor kunnen banken de concurrentie voorblijven en gebruikmaken van innovatieve infrastructuren die door fintechbedrijven zijn gecreëerd.

Met behulp van API's maakt Open Banking ook gegevensuitwisseling tussen banken en fintechbedrijven mogelijk. Dit helpt banken hun kennis op technologisch gebied uit te breiden en op de hoogte te blijven van innovatieve oplossingen die op de markt verschijnen.

2. Nieuwe financiële technologieën

Dankzij Open Banking konden gelicentieerde bedrijven het speelveld betreden dat lange tijd alleen toegankelijk was voor bestaande banken. Deze bedrijven brengen nieuwe ideeën mee en kunnen innovatieve financiële oplossingen creëren waar banken zelden de middelen voor hadden of de motivatie om erin te investeren.

Fintechbedrijven doen snel hun intrede op de markt en bieden diverse innovatieve financiële technologieën aan waar zowel consumenten als banken die bereid zijn samen te werken, baat bij hebben.

3. Betere klantenbinding

Nu er zoveel concurrentie op de markt is, zijn banken en financiële instellingen gedwongen hun aanbod te versterken en te verbeteren. Banken creëren nieuwe mobiele toepassingen, bieden gemakkelijke beleggingsmogelijkheden en verschuiven hun diensten naar de online wereld.

De bedrijven die slagen in de digitale transformatie profiteren van een verbeterde klantenbinding en -tevredenheid.

Wat zijn de nadelen van Open Banking?

Met zoveel voordelen, ligt het ook voor de hand dat Open Banking enige nadelen met zich meebrengt:

  • Er zijn banken die achterblijven. Niet alle banken zijn in staat om de fintechbedrijven en alle veranderingen in de sector bij te benen. Dit betekent dat hun klanten niet alle voordelen van Open Banking kunnen benutten. De consumenten wenden zich dan tot andere dienstverleners die betere diensten kunnen bieden.
  • Het vertrouwen van de consument is nog laag. Open Banking is nog relatief nieuw, en sommige consumenten en ondernemingen passen zich niet snel aan de veranderingen aan. Fintechbedrijven en andere belanghebbende partijen werken echter hard om gebruikers voor te lichten en hen te helpen de voordelen van Open Banking te begrijpen.
  • Persoonlijke interacties nemen af. Nu de meeste diensten online gaan, hebben consumenten minder persoonlijk contact met hun banken of financiële dienstverleners. Banken die door hun interpersoonlijke diensten een hoge klantentrouw hadden, verliezen nu hun cliënten.

Conclusie

Open Banking daagt de traditionele manier van bankieren uit. Doel is de financiële sector te innoveren en een klantgericht systeem tot stand te brengen met behoud van de hoogste veiligheidsnormen.

Hoewel Open Banking nog relatief nieuw is, hebben ondernemingen, consumenten en financiële instellingen er al baat bij. Ondernemingen kunnen nu gebruik maken van kostenefficiëntere betalingsdiensten, waardoor omrekeningskoersen kunnen worden verbeterd en hun geld sneller kan worden overgemaakt. Consumenten profiteren van een betere betaalflow, een betere beveiliging en kunnen profiteren van innovatieve financiële oplossingen. Open Banking biedt consumenten meer controle over hun financiën en geeft hun meer keuzemogelijkheden. Ondertussen kunnen banken en financiële instellingen samenwerken met fintechbedrijven en hun klanten verbeterde financiële technologieën aanbieden.

Open Banking heeft ook enige nadelen. Sommige bestaande banken hebben moeite om bij te blijven met de nieuwste technologieën. Het vertrouwen van de gebruikers in het nieuwe systeem is nog steeds relatief laag en de persoonlijke interacties tussen financiële dienstverleners en consumenten nemen af.

De voordelen van het nieuwe financiële systeem wegen echter op tegen de nadelen en Open Banking heeft een groot potentieel om de financiële wereld te verbeteren. Als u wilt profiteren van de voordelen van Open Banking, wordt dan partner van kevin. en profiteer uit de eerste hand van innovatieve technologische oplossingen.

Profiteer van de voordelen van een innovatieve betaaloplossing

Integreer de kevin. betalingsinfrastructuur