Open banking-API's uitgelegd

6 min read
APIs in open banking

De tweede richtlijn betalingsdiensten, ook bekend als PSD2 heeft nieuwe mogelijkheden geopend dankzij Open Banking-API's. Een API, of Application Programming Interface, vergemakkelijkt het delen van financiële gegevens om bankieren voor alle betrokken partijen beter en toegankelijker te maken.

Deze gids geeft uitleg over Open Banking-API's, onder meer over wat ze zijn, hoe ze werken, de belangrijkste soorten en geeft antwoord op vragen als de kosten en de beveiliging van Open Banking-API's.

Wat is een Open Banking-API?

Een API is een reeks codes en protocollen die het mogelijk maakt software en toepassingen met elkaar te laten communiceren.

Een systeem kan gegevens opvragen of "contact opnemen" met een ander systeem via een API. Vervolgens kunnen de nodige gegevens worden uitgewisseld tussen de twee systemen.

In de banksector wordt API-banking gebruikt om erkende derde partij providers op een gestandaardiseerde, efficiënte en veilige manier aan een bank te koppelen.


Open Banking maakt gebruik van API's om de stroom van financiële informatie mogelijk te maken, met inbegrip van maar niet beperkt tot betalingsgerelateerde gegevens, zoals transacties. Je kunt een API zien als een softwarebrug. Het maakt de overdracht van gegevens tussen twee partijen mogelijk.

De drie soorten API's in het bankwezen

De drie belangrijkste soorten API's die in het bankwezen worden gebruikt, zijn

  • Private API's. Deze zijn intern bij elke bank of financiële instelling en worden alleen binnen hetzelfde besloten systeem gebruikt voor de uitwisseling van informatie.
  • Partner API's. Deze API's zijn gemaakt voor de bank of zakenpartners van de financiële instelling.
  • Open API's. Deze API's zijn beschikbaar voor derden, die geen partner van de bank hoeven te zijn om ze te gebruiken. Dit is het soort API dat kevin. in staat stelt een innovatieve betalingsstructuur aan handelaren aan te bieden.

Waarom zijn Open Banking-API's belangrijk en hoe transformeren ze de financiële sector?

API's zijn van groot belang en hebben de bankwereld ingrijpend veranderd. Met Open Banking-API's kunnen een financiële instelling en een derde partij met een licentie financiële gegevens uitwisselen. Dit maakt het mogelijk traditionelere banksystemen te verbeteren, hetgeen heeft geleid tot een efficiëntere vorm van bankieren voor alle betrokken partijen.

Open Banking-API's bieden voordeel aan de bank, de klant en het bedrijfsleven.

Volgens het World FinTech Report maakt 89% van de banken gebruik van API's als onderdeel van hun bedrijfsstrategie. Daardoor kunnen banken iedereen een grotere waardeketen bieden en waardevolle, bruikbare inzichten in hun klanten verwerven.

Klanten hebben meer controle over de gegevens waartoe derden toegang hebben en kunnen verschillende productaanbiedingen van providers vergelijken om te kiezen wat het best bij hen past.

Bedrijven hebben baat bij Open Banking-API's omdat zij dan nieuwe diensten tot hun beschikking hebben. Banktransactiegegevens worden naadloos, veilig en efficiënt gedeeld.

Wie kan Open Banking-API's gebruiken?

Open Banking-API's kunnen alleen worden gebruikt door een organisatie die daartoe gemachtigd is, zoals kevin.. Elk land en elke regio heeft zijn eigen regelgevende instanties die de sector reglementeren.

Een van deze gemachtigde partijen wordt aangeduid met betalingsinitiatiedienst-providers, ofwel PISP's. Zij fungeren als tussenpersoon tussen handelaar en bank wanneer het gaat om het initiëren van betalingen. Door middel van de PISP kunnen via de API rechtstreekse geldovermakingen tussen de bankrekening van de consument en de bankrekening van de handelaar worden verricht. Een PISP heeft geen toegang tot de persoonlijke financiële gegevens van een persoon; hij maakt alleen het overmaken van geld mogelijk.

Een andere partij die gebruik maakt van Open Banking-API's wordt een account information service provider, ofwel AISP genoemd. Niet elke organisatie kan AISP worden. Je moet een volledige vergunning hebben, zoals kevin..

Wat zijn Open Banking-API-specificaties?

De Open Banking-API-specificaties bestaan uit een lijst van aanbevelingen over de manier waarop banken access-eindpunten voor derde partij providers creëren. Volgens deze specificaties kunnen derde partij providers de lees/schrijf-API van de bank op bepaalde manieren gebruiken. Het is echter belangrijk te weten dat derde partij API-providers niet wettelijk verplicht zijn zich aan deze specificaties te houden.

In API-standaarden voor Open Banking staat hoe deze derde partijen de API van een bank moeten gebruiken om een hoge mate van veiligheid te garanderen. Europese account providers voldoen aan de PSD2-vereisten door zich aan deze standaarden te houden, zoals kevin..

Wat is een API-provider?

Een API-provider is een partij die een API creëert, beheert en onderhoudt. API-providers voor Open Banking zijn onder meer bedrijven die derden toegang geven tot bankrekeningen. Tot degenen die API's leveren, behoren de banken zelf.

Er is niet één enkele API; in plaats daarvan gebruiken organisaties API's voor Open Banking. Veel bedrijven schakelen derde partij providers in voor hun API's; bij kevin. hebben we echter onze eigen API die rechtstreeks integreert met banken – er komt geen derde partij aan te pas.

Men mag niet vergeten dat als men een robuuste, betrouwbare API heeft, dit inhoudt dat certificaten up-to-date moeten blijven. Zelfs nadat een API met een bank is geïntegreerd, is er nog veel werk te doen wat verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Er zijn vele soorten bankrekeningen die allemaal een andere vorm van betalingsinitiatie vereisen en elke situatie moet goed worden geanalyseerd en technisch een correcte oplossing hebben.

Elke bank heeft zijn eigen portaal voor ontwikkelaars waar de API-gegevens naar behoren moeten worden geregistreerd om die bank te kunnen gebruiken. Ook de toegang tot deze gegevens moet worden beheerd.

In Europa beschikbare API-providers

Er zijn in Europa veel API-providers beschikbaar en het aantal neemt de laatste jaren exponentieel toe. Welke providers beschikbaar zijn, hangt af van het land of de economische regio en van de reikwijdte van het servicegebied van een bepaalde onderneming. 

Om de juiste API-provider te kiezen, moet u zich afvragen wat het doel is dat schuilt achter de integratiestrategie. U wilt bijvoorbeeld inzicht krijgen in uw klanten of de algehele klantervaring verbeteren. Aangezien API-providers verschillende aanbiedingen hebben, is het belangrijk om elk aanbod nauwkeurig te evalueren om er zeker van te zijn dat ze aan uw behoeften voldoen.

Zijn Open Banking-API's gratis?

Alle Open Banking-API's zijn gratis te gebruiken. API-prijzen voor Open Banking kunnen ook betaalde functies omvatten die toegankelijk zijn via API's van partners en die veel voordelen hebben. Deze voordelen kunnen een grotere flexibiliteit en meer dekking inhouden.

Is het veilig om Open Banking-API's te gebruiken?

Ja, Open Banking wordt als veilig beschouwd. Als je het vergelijkt met scherm schrapen dat ongereglementeerd is, zijn Open Banking-API's veel veiliger. Scherm schrapen houdt in dat een derde partij namens de klant inlogt op een app of website van een bank, informatie opvraagt of een betaling initieert. Het is illegaal in Europa.

Door middel van scherm schrapen kunnen gegevens openbaar worden gemaakt, waardoor de veiligheid van de gebruiker in het gevaar komt. Open Banking-API's kennen dergelijke risico's niet. Banken en consumenten hebben dus meer controle over de opgevraagde gegevens en delen alleen wat nodig is voor de service van de derde partij. Klanten hoeven hun inloggegevens niet met de derde partij te delen.

Bovendien zijn Open Banking-API's transparant ten opzichte van de consument, zodat een individu toegang tot zijn gegevens kan verlenen of intrekken. De derde-partij provider heeft toegang tot de inloggegevens van de consument niet nodig als Open Banking-API's worden gebruikt.

Denk maar aan de PSD2 richtlijn, die Strong Customer Authentication (SCA) als vereiste stelde. SCA betekent dat betalers in Europa extra authenticatiestappen moeten uitvoeren wanneer zij online aankopen doen, wat nog een extra laag van beveiliging betekent.

Conclusie

In deze gids heeft men Open Banking-API's toegelicht, alsmede hun beveiliging, de verschillende toepassingen en gebruiksmogelijkheden van Open Banking-API's en de voordelen van het gebruik van Open Banking-API's.

Met de komst van Open Banking zijn innovatie en concurrentie op de voorgrond getreden. De industrie verandert en evolueert voortdurend. Elke ondernemer moet weten hoe hij deze trends en technologieën de baas kan blijven en hoe hij ze ten volle kan benutten.

Wanneer een bedrijf kevin. kiest om hun betalingsinfrastructuurbehoeften te dekken, hebben ze toegang tot een banking-API die integreert met een grote verscheidenheid aan banken. Het resultaat is één enkele API, die bedrijven kunnen gebruiken om in heel Europa te verkopen.

Kies een partner die vooruit denkt

Laat uw bedrijf groeien met kevin.