Tietoa PSD2-direktiivistä: kaikki mitä sinun tarvitsee tietää

6 minuutin lukuaika
PSD2 explained 2

Toisella maksupalveludirektiivillä, joka tunnetaan myös nimellä PSD2, säädellään sähköisiä maksupalveluja Euroopassa. Sen ensisijaiset tavoitteet ovat Euroopassa suoritettavien maksujen turvallisuuden parantaminen, maksusektorin innovaatioiden kehittäminen ja pankkipalvelujen tukeminen uusien teknologioiden käyttöönotossa.

Tässä oppaassa kerrotaan, mikä PSD2 on ja mitä se merkitsee kauppiaille ja heidän asiakkailleen, sekä luetellaan sen säännöksien edut. Oppaassa tarkastellaan myös PSD2:n vaatimustenmukaisuutta ja säännöksiä ja kerrotaan PSD2:n ja avoimen pankkitoiminnan eroista.

Aloitetaan tarkistetun direktiivin tärkeimpien termien selityksillä.

Mikä PSD2 on?

PSD2 on päivitetty versio PSD-direktiivistä, joka tuli käyttöön vuonna 2007 ja loi yhtenäismarkkinat koko Euroopan unionissa (EU) suoritettaville maksuille. Tarkistettu direktiivi varmistaa, että maksupalveluntarjoajat parantavat asiakkaiden tunnistamisen turvallisuutta, ja ottaa käyttöön uusia säännöksiä kolmansien osapuolten osallistumisesta maksuprosessiin.

Mikä on maksutoimeksiantopalvelu?

Maksutoimeksiantopalvelu tarkoittaa yksinkertaistettuna verkkomaksuja. Se tarkoittaa pankkitietojen näppäilemistä tilauksen toteuttamista varten.

PSD2:n käyttöönoton jälkeen pankkien on avattava kuluttajien tiedot valtuutetuille kolmansille osapuolille eli rahoituslaitoksille. Tämän ansiosta yhä useampi yritys voi tulla markkinoille tarjoamaan maksutoimeksiantopalveluja. Nämä yritykset ovat maksutoimeksiantopalvelujen tarjoajia ja

toimivat välittäjinä pankkilaitosten ja kauppiaiden välillä. Ne mahdollistavat suorat siirrot maksajan pankkitililtä kauppiaalle käyttämällä maksajan pankin toimittamia ohjelmointirajapintoja. Prosessi on mahdollinen vain maksajan luvalla.

Mikä on tilitietopalvelu?

Tilitietopalvelu on PSD2:n keskeinen osa, jonka avulla yritykset ja kuluttajat voivat avata tietonsa valtuutetuille kolmannen osapuolen palveluntarjoajille.

Tilitietopalvelujen tarjoajat ovat rahoituslaitoksia, joilla on pääsy kuluttajien tilitietoihin heidän pankeistaan kuluttajan nimenomaisella suostumuksella. Tilitietopalvelujen tarjoajat pääsevät esimerkiksi maksutapahtumiin, suoraveloituksiin, tilisaldoihin, pysyväistoimeksiantoihin ja muihin tietoihin. Kaikki nämä tiedot tarjoavat maailmanlaajuisen näkymän kuluttajan taloudellisesta tilanteesta yhdessä paikassa.

Mikä on PSD2:n tarkoitus?

PSD2:n tarkoituksena on tehdä digitaalisista maksuista turvallisempia ja kokonaisuudessaan parantaa eurooppalaisten pankkipalvelujen nykytilannetta asiakkailleen. PSD2:n tärkeimmät tavoitteet:

 • turvallisemmat maksut
 • parempi kuluttajansuoja
 • innovaatioiden edistäminen
 • reilun kilpailuympäristön luominen alan uusille toimijoille.

Ovatko PSD2 ja avoin pankkitoiminta sama asia?

PSD2 ja avoin pankkitoiminta eivät ole sama asia. PSD2 on pohjimmiltaan säädös, joka mahdollistaa avoimen pankkitoiminnan toteuttamisen Euroopan unionissa ja Euroopan talousalueella (ETA). Lue laajasta oppaastamme lisää avoimesta pankkitoiminnasta.

Mikä on PSD2:n vaatimustenmukaisuus?

Jotta rahoituslaitokset ovat PSD2:n mukaisia, niiden on täytettävä tietyt vaatimukset. PSD2:n vaatimustenmukaisuus koskee yrityksiä, jotka tarjoavat sähköisiä rahoituspalveluja, mukaan lukien mobiilimaksuja. PSD2:n vaatimukset vaihtelevat liiketoiminnan painopisteen mukaan. On olemassa kaksi yritysten päätyyppiä, joiden on täytettävä PSD2-vaatimukset:

 • rahoituspalvelujen tarjoajat tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajat
 • pankit ja tilinpitolaitokset.

Näille yrityksille asetetut vaatimukset on lueteltu seuraavassa osiossa.

Mitkä ovat PSD2-vaatimukset?

PSD2-vaatimukset koskevat rahoituslaitoksia, jotka tarjoavat sähköisiä rahoituspalveluja. On olemassa kahdenlaisia rahoituslaitoksia, joiden on täytettävä erilaiset PSD2-vaatimukset. Tässä kerromme molemmille rahoituslaitostyypeille asetetut vaatimukset.

PSD2-vaatimukset kolmannen osapuolen palveluntarjoajille:

 • saada lupa toimia maksutoimeksiantopalvelujen tarjoajana tai tilitietopalvelujen tarjoajana
 • käyttää asiakkaan henkilöllisyyden ja pääsynhallinnan ratkaisua, joka helpottaa seuraavia:

– asiakkaan vahva tunnistaminen

– asiakkaan tunteminen

– henkilöllisyyden todistaminen

 • luoda turvallisia sovelluksia, joissa on käyttäjän nimenomainen suostumus ja yksityiskohtainen pääsynvalvonta (menetelmä, joka valvoo, kuka pääsee tiettyihin tietoihin).

PSD2-vaatimukset pankeille ja tilinpitolaitoksille:

 • kuluttajien henkilöllisyyden ja pääsynhallinnan ratkaisun toteuttaminen (henkilöllisyys ja pääsynhallinta sisäisten työntekijöiden henkilöllisyyksiä varten tai kuluttajien henkilöllisyys ja pääsynhallinta kuluttajien henkilöllisyyksiä varten), kuten asiakkaan vahva tunnistaminen
 • sellaisten sovellusohjelmointirajapintojen luominen, joiden kautta valtuutetut kolmannet osapuolet voivat päästä maksutapahtumatietoihin; ohjelmointirajapintojen on tarjottava yksityiskohtainen pääsynhallinta, tuettava reaaliaikaista pääsyä ja myönnettävä pääsy tilille.

PSD2:n säännös asiakkaan vahvasta tunnistamisesta

PSD2 requirements for SCA

Yksi PSD2:n tärkeimmistä tavoitteista on parantaa kuluttajansuojaa ja vähentää petoksia. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi PSD2:ssa säädetään asiakkaan vahvasta tunnistamisesta.

Asiakkaan vahvalla tunnistamisella pyritään parantamaan turvallisuutta niin, että asiakaskokemus ei heikkene. Se edistää turvallista todennusta ilman monimutkaisia vaiheita, jotka voivat aiheuttaa kitkaa maksuprosessissa.

Asiakkaan vahvan tunnistamisen tärkein mahdollistaja on kaksimenetelmäinen todentaminen. Kuluttajien on todistettava henkilöllisyytensä ilmoittamalla kaksi kolmesta mahdollisesta tekijästä, jotka ovat toisistaan riippumattomia. Nämä kolme tekijää ovat seuraavat:

 • jotain, mitä kuluttajalla on hallussaan (esim. matkapuhelin tai tabletti)
 • jotain, mitä kuluttaja tietää (eli PIN-koodi)
 • jotain, mitä kuluttaja on (eli sormenjälki).

Jotkin maksutapahtumat on jätetty todentamisen ulkopuolelle, kuten vähäisen arvon maksut ja toistuvat tapahtumat. Tämä poikkeus on voimassa myös silloin, kun käyttäjät päättävät tehdä tilapäisen poikkeuksen kauppiaalle, jolta he tekevät ostoksia usein.

PSD2:n edut

PSD2 hyödyttää sekä kauppiaita että kuluttajia. Useimmat edut liittyvät kehittyneeseen tietoturvaan ja parempaan maksuvirtaan, mutta etuja on muitakin:

PSD2:n edut kuluttajille

Parempi maksukokemus – Yksi PSD2:n tavoitteista on tuoda rahoitussektorille enemmän innovaatioita. Tämän ansiosta fintech-yritykset voivat tulla markkinoille uusilla ratkaisuilla, jotka vähentävät kitkaa ja parantavat kassakokemusta.

Parannettu suojaus – Petosten vähentäminen ja avoimuuden lisääminen lukeutuvat PSD2:n keskeisiin tavoitteisiin. Asiakkaan vahva tunnistaminen on pakollinen kaikille verkkokaupan maksutapahtumille, sillä se minimoi talouspetosten mahdollisuuden. Maksupalveluntarjoajat myös vähentävät petoksia omalla toiminnallaan käyttämällä vahvoja tietoturvaominaisuuksia.

Enemmän valintoja – PSD2 avaa oven markkinoille tuloon yhä useammille rahoituspalvelujen tarjoajille, mikä merkitsee enemmän maksuvaihtoehtoja kuluttajille. Uudet toimijat luovat kilpailevan ympäristön perinteiselle pankkijärjestelmälle. Rahoituslaitokset joutuvat tarkistamaan hintojaan ja parantamaan palvelujaan, jotta voivat säilyttää nykyiset asiakkaansa.

PSD2:n edut kauppiaille

Enemmän tietoa kuluttajista – Kauppiaat voivat tarvittaessa saada taloudellisia tietoja potentiaalisista asiakkaistaan ja käyttää näitä tietoja riskiarvioinnissa. Tilitietopalvelujen tarjoajat voivat esimerkiksi antaa nämä tiedot luottoa myöntäville yrityksille.

Joustavat maksuvaihtoehdot – PSD2 antaa kauppiaille mahdollisuuden tarjota asiakkailleen enemmän maksutapoja. Maksuvaihtoehtojen valikoimalla voidaan parantaa asiakkaiden sitouttamista ja vähentää hylättyjä ostoskoreja.

Vähemmän petoksia – Verkkokauppa-alan vähentyneet petosmäärät lisäävät asiakkaiden luottamusta. Asiakkaat voivat olla haluttomia tekemään suuria ostoksia pieniltä yrityksiltä, jos maksujärjestelmä ei näytä luotettavalta. Tämä ongelma voidaan ratkaista yhteistyöllä luotettavien verkkomaksuyhdyskäytävän tarjoajien kanssa.

Loppupäätelmä

Tarkistetulla maksupalveludirektiivillä pyritään parantamaan maksupalveluja Euroopassa. Sen tavoitteena on vähentää maksupetoksia ja parantaa kuluttajan kassakokemusta. Direktiivi auttaa luomaan maksuekosysteemin, jossa perinteiset pankkilaitokset ja hyväksytyt kolmannen osapuolen palveluntarjoajat voivat vaihtaa tietoja kätevästi kuluttajien hyödyksi.

PSD2-direktiivi on tuonut markkinoille uusia toimijoita – luvansaaneita kolmannen osapuolen palveluntarjoajia. Kuten perinteisten pankkien, myös kolmannen osapuolen palveluntarjoajien on täytettävä PSD2-vaatimukset. Yksi näistä vaatimuksista on asiakkaan vahva tunnistaminen, joka on tuonut maailmalla käyttöön uudentyyppisen verkkotodennusmenetelmän, kaksimenetelmäisen todennuksen.

Direktiivi tuo uusia mahdollisuuksia sekä kuluttajille että kauppiaille varmistamalla entistä kehittyneemmän maksuturvallisuuden ja paremman maksukokemuksen asiakkaalle. Etuja ovat muun muassa useampien maksuvaihtoehtojen käyttöönotto ostajille ja enemmän tietoa kuluttajista kauppiaille.

kevin. on erinomainen esimerkki siitä, mitä maksuratkaisuja maksutoimeksiantopalvelujen tarjoajat voivat tarjota PSD2:n ansiosta. Yritykset pääsevät nyt nauttimaan turvallisista ja nopeista maksuista, joiden ansiosta ne voivat säästää korttimaksujen käytöstä aiheutuvat palkkiot. Lue, miten uniPark toteutti kevin.-maksuinfrastruktuurin, joka mahdollistaa asiakkaille turvalliset ja kustannustehokkaat pysäköintimaksut.

Nauti innovatiivisen maksuratkaisun eduista

Integroi kevin.-maksuinfrastruktuuri