Open Banking: Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää

10 minuutin lukuaika
Guide to Open Banking

Avoin pankkitoiminta on rahoituspalvelutermi, joka viittaa rahoitusalan uuteen aikakauteen. Se avaa ovet innovaatioille, palvelee kuluttajia ja heidän tarpeitaan ja keskittyy samalla vahvasti tietoturvaan.

Tässä oppaassa on kaikki tärkeimmät tiedot avoimesta pankkitoiminnasta, kuten määritelmät, esimerkkejä ja kuvaus eduista. Kerromme myös, miten kevin. voi auttaa yrityksiä saamaan avoimen pankkitoiminnan kaikki hyödyt.

Mitä on avoin pankkitoiminta?

Yksinkertaistettuna avoin pankkitoiminta tarkoittaa käytäntöä, jossa pankit jakavat erilaisia tietoja säänneltyjen kolmannen osapuolen palveluntarjoajien kanssa. Pankit tarjoavat pääsyn kuluttajan pankkiin, maksutapahtumatietoihin ja muihin varallisuustietoihin. Nämä tiedot jaetaan suojattujen ohjelmointirajapintojen kautta.

Avoimen pankkitoiminnan tavoitteena on parantaa kuluttajien rahoituspalveluja. Vanhojen pankkien ennen vain itsellään säilyttämien tietojen avaaminen luo uusia mahdollisuuksia. Avoin pankkitoiminta antaa uusille yrityksille enemmän tilaa päästä markkinoille ja tarjota uusia, innovatiivisia tuotteita, joista kuluttajat hyötyvät.

On tärkeää huomata, että kaikki edellä mainitut tiedot jaetaan vasta sitten, kun asiakas päättää jakaa tiedot.

Tietojen avaaminen luo erilaisia mahdollisuuksia asianosaisille tahoille:

  • Fintech-yrityksillä on nyt kaikki tarvittavat tiedot ja työkalut innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen luomiseen.
  • Kauppiaat voivat parantaa rahoitustyökalujaan ja maksuvirtojaan luvansaaneiden rahoituspalvelujen tarjoajien ratkaisujen avulla.
  • Kuluttajat saavat lisää mahdollisuuksia rahojensa käyttämiseen, lainanottoon ja sijoittamiseen.

Miten avoin pankkitoiminta toimii?

Traditional Banking vs Open Banking

Avoimessa pankkitoiminnassa tietojen jakamiseen käytetään sovellusten ohjelmointirajapintoja. Ennen kuin kerromme, miten tämä toimii, on tärkeää ymmärtää ohjelmointirajapinnan toimintaperiaate. Yksinkertaistettuna voidaan todeta, että ohjelmisto voi ohjelmointirajapintojen avulla kommunikoida muiden ohjelmistojen kanssa ja vaihtaa tietoja.

Avoimen pankkitoiminnan tapauksessa pankit antavat ohjelmointirajapintansa valtuutetuille rahoituspalvelujen tarjoajille. Nämä ohjelmointirajapinnat sisältävät erilaisia tietoja, kuten tilinhaltijan nimen, tilin tyypin, valuutan, maksutapahtumahistorian jne. Tiedot tulevat kolmannen osapuolen palveluntarjoajien saataville vasta silloin, kun tilinhaltija on nimenomaisesti suostunut tietojen jakamiseen. Kuluttajat antavat suostumuksensa yleensä verkkolomakkeella hyväksymällä käyttöehdot.

Kun kuluttaja suostuu tietojensa jakamiseen, kolmannen osapuolen palveluntarjoajat voivat päästä asiaankuuluviin jaettuihin tietoihin ohjelmointirajapintojen kautta. Ohjelmointirajapintojen kehittäminen ja toteuttaminen on riippuvaista pankeista.

Mikä on ohjelmointirajapinta avoimessa pankkitoiminnassa?

Avoimessa pankkitoiminnassa pankit jakavat sovellusrajapintansa valtuutetuille kolmansille osapuolille vaihtaakseen varallisuustietoja kuluttajistaan. Fintech- ja muut yritykset käyttävät näitä tietoja uusien sovellusten ja palvelujen kehittämiseen asiakkaiden pankkikokemuksen parantamiseksi.

Euroopan PSD2-lainsäädännön mukaan kaikkien pankkien on tarjottava hyväksytyille kolmansille osapuolille automaattinen pääsy asiakkaiden varallisuustietoihin. Ohjelmointirajapintojen avulla luodaan suojattu viestintä verkkopankkijärjestelmien ja kolmansien osapuolien välille.

Mikä on esimerkki avoimesta pankkitoiminnasta?

Kauppiaat ja kuluttajat nauttivat jo laajalti avoimen pankkitoiminnan eduista. Tässä on vain kolme esimerkkiä uusista mahdollisuuksista, joita se on luonut:

1. Maksutoimeksiantopalvelu

Avoimen pankkitoiminnan ansiosta yritykset voivat käyttää maksutoimeksiantopalveluja tarjotakseen paremman maksamiskokemuksen asiakkailleen. Verkkomaksujen välityspalvelujen tarjoajat ovat saapuneet markkinoille ja parantaneet kassavirtoja merkittävästi.

Aiemmin kuluttajien oli esimerkiksi usein maksettava tuotteet tekemällä verkkomaksu pankkitililtään. Tätä varten heidän täytyi avata useita eri välilehtiä sekä kopioida ja liittää tai jopa kirjoittaa tilitiedot maksun suorittamiseksi. Tällainen maksuvirta oli hankala, riskialtis ja aikaa vievä.

Avoimen pankkitoiminnan avulla fintech-yritykset ovat luoneet käteviä maksutoimeksiantopalveluja. Näiden innovatiivisten ratkaisujen ansiosta kuluttajat voivat maksaa tuotteet turvallisesti ja vain muutamalla napsautuksella. Parannetut maksuvirrat myös lisäävät myyntiä, koska asiakkaat eivät enää niin usein hylkää ostoskorejaan hankalan maksuprosessin vuoksi.

2. Tilitietopalvelu

Avoimen pankkitoiminnan ansiosta lainanantajat voivat nopeasti päästä eri pankeilla oleviin tietoihin. Lainahakemuksen teon yhteydessä lainanantajan oli ennen kerättävä paljon erilaisia tietoja henkilön varallisuushistoriasta. Tietojen kerääminen vei paljon aikaa ja vaati resursseja kaikilta asianosaisilta: lainanantajalta, pankeilta ja hakijalta.

Pankkitoiminnan ohjelmointirajapinnat helpottavat prosessia huomattavasti. Lainanantaja voi pyytää tiedot digitaalisesti pankin ohjelmointirajapinnoilta ja saada ne muutamissa sekunneissa hakijan luvalla. Prosessista tulee paljon nopeampi ja se vaatii huomattavasti vähemmän resursseja kuin ennen.

3. Vähemmän tapahtumapalkkioita

Kuluttajat eivät useinkaan ajattele palkkioita, joita kauppiaiden on maksettava korttimaksujen hyväksymistä varten. Jokainen korttitapahtuma voi sisältää jopa 15 erilaista palkkiota, jotka voivat paisuttaa tuotteiden ja palvelujen hintaa.

Näiden palkkioiden välttämiseksi kivijalkaliikkeitä pitävien kauppiaiden on joskus tehtävä vaikeita päätöksiä. Jotkut liikkeet eivät halua tarjota korttimaksamista ollenkaan, kun taas toiset asettavat ostoskohtaisen vähimmäissumman tai pyytävät kuluttajilta lisäpalkkion korttimaksuista. Verkkokauppiaat puolestaan pyytävät asiakkaita tekemään rahansiirtoja pankkitileiltään, mikä aiheuttaa jo edellä kuvatun monivaiheisen prosessin.

Avoin pankkitoiminta raivasi tietä tilienvälisille maksuille, joiden avulla asiakkaat voivat maksaa tuotteet ja palvelut suoraan pankkitililtään. Kuluttajat voivat jopa yhdistää pankkitilinsä kauppiaan sovellukseen tai verkkosivuun ja suorittaa maksut yhdellä napsautuksella. Maksaminen suoraan pankkitililtä poistaa kaikki kortinkäsittelypalkkiot ja hyödyttää sekä kauppiaita että kuluttajia.

Miksi tarvitsemme avointa pankkitoimintaa?

Pankkiala on jo vuosia lukeutunut niihin toimialoihin, joita vanhat toimintatavat rasittavat eniten. Monet arvostavat talousasioissa konservatiivisuutta, mutta tilanteesta ovat pääasiassa hyötyneet suurimmat pankit eivätkä kuluttajat. Innovaatioille ei ole ollut pankkialalla sijaa.

Avoin pankkitoiminta on raikas tuulahdus verrattuna vanhaan pankkimaailmaan. Se avaa ovet rahoitusalan kipeästi tarvitsemille innovaatioille ja laittaa sen liikkeelle entisestä pysähtyneisyyden tilasta. Nämä ovat tärkeimmät syyt siihen, miksi tarvitsemme uuden pankkijärjestelmän:

  • Se luo enemmän kilpailua pankeille ja haastaa ne tarjoamaan parempia tuotteita ja palveluja parempaan hintaan.
  • Se siirtää painopisteen varojen tuottamisesta pankeille asiakaskokemuksen parantamiseen.

Uusi pankkitoiminta antaa enemmän tilaa innovaatioille ja kannustaa yrityksiä etsimään ratkaisuja pitkäkestoisiin ongelmiin.

Mitkä ovat avoimen pankkitoiminnan edut?

Benefits of open banking

Avoimella pankkitoiminnalla on monia etuja yrityksille, rahoituslaitoksille ja asiakkaille, joista tärkeimmät ovat nämä:

  • parempi asiakaskokemus
  • uudet tulovirrat
  • kestävä palvelumalli.

Edut yrityksille

Pääsy tietoihin – Uusi järjestelmä on demokratisoinut tilan, joka on pitkään ollut vanhojen pankkien hallinnassa. Fintech- ja muut yritykset voivat nyt päästä samoihin tietoihin kuin suuret pankit, mikä luo reilumpia mahdollisuuksia kaikenkokoisille yrityksille. Pienimmilläkin yrityksillä on nyt työkalut osallistua kilpailuun.

Asiakkaiden sitoutumisen vahvistuminen – Avoimen pankkitoiminnan myötä saataville tulevien tietojen ansiosta yritykset voivat tarjota asiakkailleen räätälöityjä palveluja. Tietojen analysointi auttaa tekemään relevantteja ehdotuksia erilaisille asiakkaille heidän rahankäyttötapojensa perusteella ja lisää sitä kautta asiakkaiden sitoutumista.

Edut kuluttajille

Keskitetyt tiedot – Avoin pankkitoiminta mahdollistaa varallisuustietojen seuraamisen yhdestä paikasta. Kaikkiin varallisuustietoihin pääsee nyt yhdestä sovelluksesta, minkä ansiosta käyttäjät voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja hoitaa omia varojaan paremmin. Näin kuluttajat saavat enemmän mahdollisuuksia omien varojensa hallintaan.

Asiakaskokemus – Avoimen pankkitoiminnan käyttöönoton jälkeen lähes jokainen suuri pankki on luonut mobiilisovelluksen, digitalisoinut suuren osan palveluistaan ja lyhentänyt merkittävästi asiakkaiden odotusaikaa. Samaan aikaan fintech-yritykset ovat ottaneet käyttöön erilaisia ratkaisuja, jotka parantavat maksuvirtoja, helpottavat rahan lainaamista ja yksinkertaistavat sijoittamista.

Innovatiiviset ratkaisut – Monet uuden pankkijärjestelmän ansiosta kehitetyt ratkaisut hyödyttävät kuluttajia. Avoin pankkitoiminta on nopeuttanut kassavirtoja, helpottanut mobiilimaksuja ja digitalisoinut pankkipalveluja. Voimme vain kuvitella, mitä upeita innovaatioita näemme seuraavaksi.

Avoimen pankkitoiminnan säädökset

Avoimen pankkitoiminnan säädökset vaihtelevat maittain. Esimerkiksi eurooppalaisissa säädöksissä noudatetaan Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) ja Euroopan keskuspankin (EKP) julkaisemaa teknistä sääntelystandardia.

Tärkeimmät avointa pankkitoimintaa koskevat säädökset Euroopassa ovat seuraavat vaatimukset:

Euroopassa kaikille kehitetyille ohjelmointirajapinnoille on saatava viranomaisten hyväksyntä. Nämä varmistavat vaatimustenmukaisuuden ja takaavat yksityisyyden ja tietoturvan valvomalla ja seuraamalla tietojen jakamista.

Mitä eroa on avoimella pankkitoiminnalla ja PSD2:lla?

Avoin pankkitoiminta ja PSD2 eivät ole synonyymejä. Näistä edellinen on konsepti, joka käynnisti pankkialan mullistuksen vaatimalla, että pankit avaavat asiakkaiden pankkitiedot valtuutetuille kolmannen osapuolen palveluntarjoajille.

Tarkistettu maksupalveludirektiivi eli PSD2-direktiivi on EU:n lainsäädäntöä, jossa määritellään avoimen pankkitoiminnan toteuttaminen. Tällä lainsäädännöllä varmistetaan, että asiakkaan varallisuustiedot jaetaan turvallisesti.

PSD2 kattaa kolmentyyppiset palvelut: maksutoimeksiantopalvelut, tilitietopalvelut ja varojen vahvistamisen. Lainsäädäntö koskee vain EU:n ja Euroopan talousalueen (ETA) jäsenmaita.

Vaikka termejä käytetään usein toistensa vastineina, ne ovat melko erilaisia. Tiivistettynä PSD2 mahdollistaa sen, että avoin pankkitoiminta voidaan ottaa turvallisesti käyttöön Euroopassa.

Onko avoin pankkitoiminta turvallista?

Tietoturva on avoimen pankkitoiminnan ytimessä, ja kaikki siihen liittyvä on tehty mahdollisimman turvalliseksi. Tämä koskee kaikkea – ohjelmointirajapinnoista aina tietojenkäsittelyyn saakka.

Eurooppalaisessa avoimessa pankkitoiminnassa on turvallisuuden varmistamiseksi toteutettu asiakkaan vahvan tunnistamisen ja suostumuksenhallinnan toiminnot. Useimmilla pankeilla ja rahoituslaitoksilla on lisätoimintoja vilpillisten toimien tunnistamiseen. Esimerkiksi kevin. on integroinut vahvoja tietoturvaominaisuuksia, jotka voivat suojata yrityksiä verkkopetoksilta.

Pitkään moninkertaisten lukkojen takana pidettyjen arkaluonteisten tietojen jakaminen saattaa kuulostaa varmalta tieltä tuhoon. Kaikki olivat kuitenkin tietoisia riskeistä, joten avoin pankkitoiminta kehitettiin kiinnittäen erityistä huomiota turvallisuuteen.

Esimerkiksi yritykset, jotka pyrkivät saamaan pääsyn kuluttajien varallisuustietoihin, ovat velvollisia toteuttamaan perusteelliset tarkastukset. Kolmannen osapuolen palveluntarjoajien on toimitettava pankeille näyttö tietoturvastaan ennen tietojen vaihtamista. Pyytäessään pääsyä tietoihin yritysten on myös ilmoitettava kuluttajille, miten ja kuinka kauan näiden tietoja käytetään.

Paitsi että avoin pankkitoiminta on turvallista, ohjelmointirajapinnat luovat läpinäkyvyyttä ja antavat asiakkaille enemmän mahdollisuuksia omien varallisuustietojensa hallintaan.

kevin. tarjoaa kaikki avoimen pankkitoiminnan edut

kevin. on yksi parhaista esimerkeistä, miten avoin pankkitoiminta voi hyödyttää yrityksiä ja kuluttajia kaikkialla Euroopassa. Vuodesta 2018 lähtien olemme tarjonneet innovatiivisia maksuratkaisuja parhaalla mahdollisella tietoturvalla kohtuulliseen hintaan – tätä perinteiset pankit eivät ole pystyneet tarjoamaan asiakkailleen.

Lisäksi kevin. kattaa erityyppiset maksut tarjoamalla innovatiivisia ratkaisuja mobiili-, verkko- ja maksupäätemaksuille. kevin. auttaa jokaista yritystä hyötymään uudenlaisesta pankkitoiminnasta tarjoamalla parhaan asiakaskokemuksen.

kevin. tarjoaa maksuinfrastruktuurin kaikenkokoisille yrityksille kaikkialla Euroopassa. Lue blogistamme, miten maailman suurin urheilutuotteiden myyjä Decathlon korjaa jo avoimen pankkitoiminnan satoa ja on onnistunut puolittamaan hylättyjen ostoskorien määrän kevin.in ansiosta.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä on avoin pankkitoiminta?

Avoin pankkitoiminta merkitsee sitä, että pankit jakavat kuluttajien tietoja valtuutettujen kolmannen osapuolen palveluntarjoajien kanssa. Tiedot jaetaan ohjelmointirajapintojen kautta, ja niihin päästään vasta sitten, kun kuluttajat antavat nimenomaisen suostumuksensa.

Kuka sääntelee avointa pankkitoimintaa?

Avoimella pankkitoiminnalla on erilaiset sääntelyviranomaiset eri maissa. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa sitä sääntelee Financial Conduct Authority (FCA). EU:n ja ETA:n alueella noudatetaan Euroopan keskuspankin (EKP) ja Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) laatimia säädöksiä.

Miksi avoin pankkitoiminta on tärkeää?

Avoin pankkitoiminta on tärkeää, koska se mullistaa pankkialan avaamalla markkinat useammille rahoitusalan yrityksille. Se kasvattaa nykyisiä tulovirtoja ja auttaa rahoituslaitoksia tavoittamaan enemmän asiakkaita samalla, kun asiakas ja tietoturva asetetaan palvelun keskiöön.

Valitse kumppani, joka ennakoi tulevaa

Kasvata liiketoimintaasi kevin.in kanssa.