Mitkä ovat avoimen pankkitoiminnan edut?

Lukuaika: 7 min
Advantages of open banking

Kansainvälinen rahoitusala on nopeassa muutoksessa. Uudet toimijat haastavat perinteisiä pankkeja, rahoitusteknologia kehittyy nopeasti ja markkinoille tulee uusia maksuratkaisuja. Avoin pankkitoiminta on mahdollistanut suuren osan näistä alalla tapahtuneista muutoksista.

Avoin pankkitoiminta on muuttanut alaa: se on parantanut tietojen saatavuutta ja tuonut tarjolle palveluita, joita aiemmin tarjosivat vain yksittäiset pankit. Tietojen jakamisen ja palveluiden tavoitteena on tuoda rahoitussektorille uusia innovaatioita, parantaa keskittymistä kuluttajien tarpeisiin ja taata samalla paras mahdollinen tietoturva.

Käsitteenä avoin pankkitoiminta tarkoittaa, että pankit jakavat tietoja valtuutetuille kolmannen osapuolen palveluntarjoajille. Kyseiset tiedot jaetaan suojattujen ohjelmointirajapintojen kautta. Jaettuihin tietoihin lukeutuvat tilitiedot, tilisiirrot ja muut rahoitustiedot. Avoin pankkitoiminta kattaa myös maksutoimeksiantopalvelut, joiden avulla kolmannen osapuolen palveluntarjoajat voivat parantaa ja sulavoittaa maksuvirtaa.

Avoin pankkitoiminta aloitti uuden aikakauden rahoitusalalla. Se on haastanut vanhoja järjestelmiä ja tuonut useita etuja sitä käyttäville osapuolille: yrityksille, kuluttajille ja rahoituslaitoksille.

Keitä avoin pankkitoiminta hyödyttää?

Avoin pankkitoiminta keskittyy asiakkaiden tarpeisiin, mutta tietojen jakamisesta eivät hyödy ainoastaan loppukäyttäjät. Avoimesta pankkitoiminnasta hyötyvät myös yritykset, pankit, rahoituslaitokset ja kuluttajat.

Laajasti ottaen avoin pankkitoiminta luo uusia mahdollisuuksia kaikille osapuolille, ja yhden osapuolen saamat hyödyt voivat hyödyttää myös muita osapuolia. Avoimen pankkitoiminnan avulla esimerkiksi pankit voivat tarjota pidemmälle mukautettuja ratkaisuja, mistä on hyötyä kuluttajille. Samalla pankit saavat lisää tietoa asiakkaistaan ja voivat laajentaa tuotevalikoimaansa.

Näin avoin pankkitoiminta luo mahdollisuuksia kaikille osapuolille ja hyödyttää niitä kaikkia.

Avoimen pankkitoiminnan edut yrityksille

What are the benefits of open banking for businesses

Avoin pankkitoiminta voi hyödyttää suuresti yrityksiä, jotka pääsevät käyttämään monia erilaisia maksupalveluntarjoajia. Tärkeimmät edut yrityksille:

1. Matalammat kustannukset

Avoimen pankkitoiminnan ansiosta yritysten tarvitsee maksaa tilisiirroista entistä vähemmän. Esimerkiksi maksukorttien käytön tarpeettomaksi tekevät tilienväliset (A2A) maksut voivat pienentää siirtokustannuksia. Korttien myöntäjät veloittavat korttimaksujen vastaanottamisesta monenlaisia maksuja, mikä kasvattaa siirtokuluja.

Yritykset voivat myös säästää käyttämällä kustannustehokkainta maksuyhdyskäytävää. Avoin pankkitoiminta on auttanut monia maksupalveluntarjoajia tulemaan markkinoille ja tarjoamaan palveluita kilpailukykyisillä hinnoilla.

2. Korkeammat konversioprosentit

Parantunut asiakaskokemus voi myös nostaa konversioprosenttia. Kätevää maksuvirtaa ja useita maksutapoja tarjoavan maksuyhdyskäytävän valitseminen voi auttaa yrityksiä parantamaan konversiotaan.

Esimerkiksi urheilutarvikekauppa Decathlon integroi kevin.-maksuyhdyskäytävän toimintaansa, millä yritys pystyi puolittamaan hylättyjen ostoskorien määrän.

3. Korkeammat hyväksyntäprosentit

Verkkokauppayritykset ja muut yritykset voivat nyt hyväksyä maksuja kaikilta eurooppalaisilta asiakkailta. Tämä voi parantaa yritysten maksuhyväksyntäprosenttia merkittävästi. Esimerkiksi kevin.-maksutoimeksiantopalvelun asiakkaat voivat tarjota palvelua yli 350 miljoonalle asiakkaalle eri puolilla Eurooppaa. Tämä auttaa yrityksiä skaalaamaan liiketoimintaansa ja siirtymään uusille markkinoille mutkattomasti.

4. Välittömät maksut

Avoin pankkitoiminta mahdollistaa maksutapatarjonnan monipuolistamisen kolmannen osapuolen palveluntarjoajille. Kätevissä A2A-maksuissa käytetään pikamaksuväylää, joten raha liikkuu entistä nopeammin. Pikavahvistus koskee myös rajat ylittäviä maksuja, joten yritykset voivat panna tilaukset täytäntöön nopeasti.

5. Räätälöinti

Yritykset voivat hankkia enemmän tietoja kuluttajista, heidän raha-asioistaan ja kulutustottumuksistaan. Näiden tietojen avulla yritykset voivat tarjota entistä paremmin räätälöityä palvelua asiakkailleen. Yritykset voivat esimerkiksi selvittää kuluttajien kulutustottumuksia ja tarjota heille rahaa säästäviä palveluita.

Avoimen pankkitoiminnan edut kuluttajille

Open banking benefits for consumers

Avoimen pankkitoiminnan yhtenä päätavoitteena on parantaa kuluttajien rahoituspalveluja. Pankkitoiminta on tuonut heidän saatavilleen seuraavat tärkeimmät edut:

1. Asiakaskokemus

Parempi asiakaskokemus saavutetaan kahdella avoimen pankkitoiminnan tarjoamalla edulla: kilpahenkisellä ympäristöllä ja digitaalisilla palveluilla.

Ensinnäkin avoin pankkitoiminta haastaa perinteisen pankkitoiminnan, ja se on avannut oven markkinoille yhä useammille toimijoille. Kilpailuhenkinen ympäristö hyödyttää kuluttajia, koska kilpailijoista erottuminen edellyttää yrityksiltä ensiluokkaista asiakaspalvelua.

Toiseksi avoin pankkitoiminta on suoraviivaistanut varainhoitoa. Avoimen pankkitoiminnan säädösten ansiosta perinteiset pankit ovat parantaneet verkkopalveluitaan, mikä on parantantut asiakaskokemusta. Avoin pankkitoiminta siirtää henkilökohtaiset rahoituspalvelut verkkoon, joten kuluttajien varainhoito on entistä nopeampaa ja helpompaa.

2. Turvallisuus

Turvallisuus on avoimen pankkitoiminnan ytimessä. Nykyään markkinoilla toimiminen edellyttää kaikilta kolmannen osapuolen palveluntarjoajilta korkeimpien tietoturvastandardien täyttämistä. Avoin pankkitoiminta on myös parantanut pankkialan läpinäkyvyyttä, koska yhä useammat toimijat jakavat tietojaan ja tietoturvaominaisuudet ovat entistä laajemmin standardoituja.

Myös kuluttajien tunnistautuminen on kehittynyt. Esimerkiksi Euroopassa avoin pankkitoiminta ja PSD2-direktiivi ovat mahdollistaneet vahvan asiakastodennuksen (SCA), joka lisää ylimääräisen tietoturvakerroksen kaikkiin sähköisiin maksuihin ja pienentää maksupetosriskiä.

3. Matalammat palvelumaksut

Kilpailun lisääntyessä pankit ja muut rahoituspalveluntarjoajat joutuvat entistä todennäköisemmin madaltamaan palvelumaksujaan, jotta ne olisivat entistä houkuttelevampia asiakkaille. Jos asiakkaat eivät hyväksy tietyn palveluntarjoajan hinnoittelua, he voivat kääntyä muiden yritysten puoleen ja etsiä parhaan hinnan.

Lisäksi standardoitu järjestelmä mahdollistaa edullisemmat ja nopeammat eurooppalaiset tilisiirrot.

4. Keskitetyt tiedot

Avoin pankkitoiminta mahdollistaa aiemmin vain pankkien hallussa olleen tiedon jakamisen. Nämä tiedot voidaan nyt siirtää valtuutetuille palveluntarjoajille asiakkaan suostumuksesta, mikä nopeuttaa ja helpottaa pankkitoimintoja.

Keskitettyjen tietojen ansiosta asiakkaat voivat saada entistä enemmän palveluita yhdestä paikasta. Rahoituspalvelut voivat vastata useampien asiakkaiden tarpeisiin tarjoamalla entistä läpinäkyvämpää neuvontaa, lainatietoja ja pankkisiirtojen hallintaa.

5. Innovatiiviset ratkaisut

Tietojen jakaminen on rohkaissut yrityksiä luomaan entistä innovatiivisempia ratkaisuita. Fintech-yritykset luovat jatkuvasti ratkaisuja, jollaisia perinteiset pankit eivät ole koskaan ennen tarjonneet.

Esimerkiksi kevin. on luonut ensimmäisen tilienvälisen maksuratkaisun maksupäätteille. Tämä teknologia mahdollistaa asiakkaille tavaroista ja palveluista maksamisen kivijalkaliikkeissä ilman maksukorttia. Asiakkaat voivat suorittaa maksun pankkitilinsä kautta.

Avoimen pankkitoiminnan edut pankeille ja rahoituslaitoksille

What are the benefits of open banking for banks?

Avoimesta pankkitoiminnasta eivät hyödy pelkästään erilaiset yritykset ja kuluttajat. Myös perinteiset pankit ja rahoituslaitokset ovat hyötyneet muutoksesta:

1. Pankkien ja fintech-yritysten yhteistyö

Pankit ja rahoituslaitokset voivat säilyttää relevanssinsa jatkuvasti muuttuvalla rahoitusalalla, kun ne ryhtyvät yhteistyöhön fintech-yritysten kanssa. Näin pankit voivat pysyä kilpailijoidensa edellä ja hyödyntää fintech-yritysten luomaa innovatiivista infrastruktuuria.

Ohjelmointirajapintoja hyödyntävä avoin pankkitoiminta mahdollistaa myös pankkien ja fintech-yritysten välisen tiedonjaon. Näin pankit voivat parantaa teknologia-alan tuntemustaan ja pysyä perillä markkinoiden uusista innovatiivisista ratkaisuista.

2. Uudet rahoitusalan teknologiat

Avoin pankkitoiminta mahdollisti lisensoiduille yrityksille pääsyn alalle, joka oli pitkään rajoittunut vain perinteisiin pankkeihin. Nämä yritykset tuovat uusia ideoita ja voivat luoda innovatiivisia rahoitusratkaisuja, joihin investoimiseen pankeilla oli aiemmin vain harvoin resursseja tai motivaatiota.

Alalle tulee nopealla tahdilla fintech-yrityksiä, jotka tarjoavat monenlaista innovatiivista rahoitusteknologiaa. Tästä hyötyvät sekä kuluttajat että yhteistyöhaluiset pankit.

3. Tehokkaampi asiakkaiden sitouttaminen

Kun markkinoiden kilpailu kiristyy, pankit ja rahoituslaitokset joutuvat parantamaan palvelutarjontaansa. Pankit luovat uusia mobiilisovelluksia, tarjoavat helppoja sijoitusmahdollisuuksia ja siirtävät palveluitaan verkkoon.

Digitalisaatiossa onnistuneet yritykset hyötyvät asiakkaiden parantuneesta sitoutumisesta ja tyytyväisyydestä.

Mitä ovat avoimen pankkitoiminnan haitat?

Avoimesta pankkitoiminnasta on runsaasti hyötyä. Tasapuolisuuden nimissä on kuitenkin mainittava sen huonot puolet, joita on muutama:

  • Pankit jäävät kehityksessä jälkeen. Kaikki pankit eivät pysy fintech-yritysten ja alalla tapahtuvien muutosten mukana. Näin ollen niiden asiakkaat eivät pääse hyödyntämään kaikkia avoimen pankkitoiminnan etuja. Tällöin asiakkaat kääntyvät parempaa palvelua tarjoavien palveluntarjoajien puoleen.
  • Asiakasluottamus on edelleenkin matalaa. Avoin pankkitoiminta on vielä suhteellisen uutta, ja jotkut kuluttajat ja yritykset ovat hitaita mukautumaan muutokseen. Fintech-yritykset ja muut sidosryhmät pyrkivät kuitenkin tiedottamaan avoimesta pankkitoiminnasta käyttäjille ja auttamaan heitä ymmärtämään siihen liittyvät edut.
  • Kasvokkainen vuorovaikutus vähenee. Kun useimmat palvelut siirtyvät verkkoon, asiakkaat ovat entistä harvemmin kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa pankkiensa ja rahoituspalveluntarjoajiensa työntekijöiden kanssa. Pankit, joiden korkea asiakaslojaliteetti johtui henkilökohtaisesta palvelusta, menettävät nyt asiakkaitaan.

Lopuksi

Avoin pankkitoiminta haastaa perinteisen pankkitoiminnan. Sen tavoitteena on tuoda rahoitussektorille innovaatioita, luoda asiakaskeskeinen järjestelmä ja noudattaa samalla korkeimpia tietoturvastandardeja.

Vaikka avoin pankkitoiminta on suhteellisen uutta, se on jo hyödyttänyt yrityksiä, asiakkaita ja rahoituslaitoksia. Nyt yritykset voivat käyttää entistä kustannustehokkaampia maksupalveluita, jotka auttavat niitä parantamaan konversioprosenttia ja siirtämään rahaa nopeammin. Asiakkaat hyötyvät paremmista maksuvirroista, tietoturvasta ja innovatiivisista varainhallintaratkaisuista. Avoin pankkitoiminta tarjoaa kuluttajille enemmän hallintaa ja valinnanvaraa raha-asioissa. Samalla pankit ja rahoituslaitokset voivat tehdä yhteistyötä fintech-yritysten kanssa ja tarjota asiakkaille parempaa varainhallintateknologiaa.

Avoimeen pankkitoimintaan liittyy myös joitakin huonoja puolia. Jotkin perinteiset pankit eivät pysy uusimman teknologisen kehityksen tahdissa. Käyttäjien luottamus uuteen järjestelmään on edelleen verrattain matala, ja kasvokkainen vuorovaikutus rahoituspalveluntarjoajien ja kuluttajien välillä vähenee.

Uuden rahoitusjärjestelmän hyödyt kuitenkin peittoavat haitat, ja avoin pankkitoiminta voi parantaa rahoitusmaailmaa merkittävästi. Jos haluat päästä nauttimaan avoimen pankkitoiminnan eduista, aloita kevin.-kumppanuus ja ota innovatiiviset teknologiaratkaisut käyttöösi.

Nauti innovatiivisen maksuratkaisun eduista

Integroi kevin.-maksuinfrastruktuuri