Miten valita verkkokaupan maksuyhdyskäytävä?

5 minuutin lukuaika
How to choose a payment gateway for e-commerce?

Maksuyhdyskäytävä on jokaiselle verkkokaupalle ratkaisevan tärkeä työväline. Sen avulla kauppiaat voivat ottaa vastaan verkkomaksuja verkkosivuillaan tai sovelluksissaan. Luotettavan maksuyhdyskäytävän integrointi voi auttaa yritystä parantamaan konversioprosenttiaan, palvelemaan kuluttajien erilaisia tarpeita ja kasvattamaan liikevaihtoaan. Samalla se tarjoaa asiakkaille turvallisen ja kätevän ostokokemuksen.

Saatavilla on kuitenkin niin paljon erilaisia maksuyhdyskäytäviä, että juuri omalle verkkokaupallesi sopivan vaihtoehdon valinta voi olla haastavaa. Tässä artikkelissa kerrotaan, mitä yritysten tulee huomioida valitessaan maksuyhdyskäytävää ja miksi tietyt ominaisuudet ovat verkkokaupoille erityisen tärkeitä.

Käydään ennen aloittamista läpi, mikä maksuyhdyskäytävä on. Maksuyhdyskäytävä on kolmannen osapuolen palvelu, jonka avulla yritykset voivat ottaa verkkomaksuja vastaan. Se on ohjelmisto, joka välittää tapahtuman tiedot kuluttajan pankista kauppiaan pankkiin ja vahvistaa, hyväksytäänkö vai hylätäänkö maksu.

Kattavuus

Verkkomaksujen käsittelijän valinnassa ratkaisevan tärkeää on palvelun maakohtainen kattavuus. Jotkin palveluntarjoajat tukevat vain paikallisia maksutapoja tai tietyn alueen pankkeja. Jos verkkokauppa valitsee tällaisen palvelun, se ei voi palvella ulkomaisia pankkeja käyttäviä kuluttajia, mikä voi rajata asiakaskuntaa merkittävästi.

Kun valitset maksuyhdyskäytävää verkkosivustolle tai mobiilipalveluun, selvitä sen maakohtainen kattavuus. Vaikka verkkokauppasi olisi vielä kasvuvaiheessa ja tekisi vain paikallisia toimituksia, laajan kattavuuden tarjoava maksuyhdyskäytävä antaa mahdollisuuden toiminnan nopeaan skaalaamiseen eikä rajoita asiakaskuntaa vain tietylle maantieteelliselle alueelle.

Turvaominaisuudet

Verkkoliiketoiminnassa tapahtumatietojen turvallisuus tulee ehdottomasti asettaa etusijalle. Verkkokaupan petokset ovat monia kauppiaita vaivaava yleinen ongelma. Tutkimusten mukaan vuonna 2021 verkossa toimivat yritykset menettivät 20 miljardia dollaria verkkokaupan petosten vuoksi, ja summan ennakoidaan kasvavan edelleen. Valitsemalla tehokkailla turvaominaisuuksilla suojatun maksuyhdyskäytäväpalvelun yritykset voivat suojautua ja suojata asiakkaitaan mahdollisilta petoksilta.

Luotettavan maksupalveluntarjoajan tulee täyttää Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) -standardin vaatimukset tai vastaavat. Kun olet valitsemassa maksuyhdyskäytäväpalvelun tarjoajaa, selvitä, miten yritys huolehtii mahdollisiin maksupetoksiin liittyvistä ongelmista sekä alan korkeimpien turvallisuusstandardien noudattamisesta.

Maksutavat

Toinen tärkeä asia on selvittää, mitä verkkomaksutapoja maksuyhdyskäytävä tukee. Voi olla hyvä tarjota eri asiakaskohderyhmille eri maksutavat.

Jos esimerkiksi toimintasi kohdistuu paikallisiin markkinoihin, varmista, että maksuyhdyskäytävä tukee kuluttajien kullakin alueella suosimia maksutapoja. Useimmat maksuyhdyskäytävät tukevat suosituimpia maksutapoja, kuten korttimaksuja tai pankkisiirtoja.

Jos kaipaat maksuvaihtoehtoja, joilla voit tehostaa liiketoimintaasi, kevin. tarjoaa innovatiivisen tilien välisen maksuinfrastruktuurin, joka tukee muun muassa korttimaksujen uudelleenohjausta ja tilien välisiä yhteyksiä. Muiden hyötyjensä lisäksi nämä ominaisuudet pienentävät yritysten tapahtumakuluja auttamalla välttämään kalliita korttitapahtumamaksuja.

Kassan konversioprosentti

Yksi tärkeimmistä eduista, jotka oikein valittu maksuyhdyskäytävä voi tuoda verkkokaupalle, on konversioiden määrän lisääminen. Konversioiden kasvuun voi vaikuttaa useita eri tekijöitä, kuten kätevä maksuprosessi, maksutapojen tuki ja jopa maksukokemuksen ulkoasu.

Kun yrität selvittää, voiko maksuyhdyskäytävä kasvattaa verkkokauppasi konversioprosenttia, tarkastele muita yrityksiä, jotka käyttävät samaa maksupalvelua. Asiakastarinat voivat olla hyvä tietolähde.

Esimerkiksi kansainvälinen urheilutarvikeketju Decathlon integroi kevin.-maksuyhdyskäytävän toimintaansa, mikä auttoi yritystä saavuttamaan 50 % paremman konversioprosentin. Juuri tällaisia tarinoita kannattaa etsiä arvioitaessa maksuyhdyskäytävien tarjoajia.

Integrointitapa

Maksuyhdyskäytävän integrointi riippuu sen tyypistä. Yhdyskäytävä voi olla isännöity, itse isännöity tai sovellusrajapinnan (API) isännöimä. Pienemmät yritykset voivat käyttää maksuyhdyskäytävän integrointiin verkkokauppa-alustaa, joita ovat esimerkiksi WooCommerce, Mozello ja Magento.

Maksuyhdyskäytävän integroinnin ei tulisi vaatia paljon resursseja, joten ennen palvelun valintaa on tärkeää selvittää saatavilla olevat integrointivaihtoehdot. Useimpien maksupalveluntarjoajien integrointidokumentaatio on julkisesti saatavilla. Se voi auttaa saamaan yleiskuvan integrointivaihtoehdoista ja prosessista.

Asiakastuki

Valitse maksuohjelmiston tarjoaja, jonka tuki voi auttaa juuri silloin, kun apua tarvitsetkin. Ympärivuorokautinen tuki on hyödyksi, mutta sen mainostamiseen kannattaa suhtautua kriittisesti. Jos tukipalvelua tarjotaan muulla kuin yrityksesi aikavyöhykkeellä, sen saatavuus oman yrityksesi aukioloaikoina voi olla rajallinen. Tämä voi hidastaa kiireellisten ongelmiesi ratkaisemista.

Selvitä, nimeääkö maksupalvelun tarjoaja yrityksellesi oman asiakkuusvastaavan. Oma asiakkuusvastaava tuntee yrityksesi tilanteen ja pystyy reagoimaan pyyntöihin nopeasti.

Hinnat ja laskutus

Hinnat ja laskutus voivat vaihdella suuresti eri maksuyhdyskäytävien välillä. Useimmat palvelut veloittavat tietyn tapahtumakohtaisen maksun tai prosenttiosuuden. Toiset palvelut taas voivat tarjota kuukausi- tai vuositilauksia. Verkkokaupan koosta riippuen yritysten kannattaa valita omaan tilanteeseensa nähden kustannustehokkain laskutustapa.

Pidä mielessä, että palvelusta voidaan veloittaa muutakin kuin vain tapahtumakohtaiset maksut tai tilauskulut. Jotkin maksupalveluntarjoajat veloittavat maksun käyttöönotosta, hallinnasta tai lisäominaisuuksista. Useimmissa tapauksissa hinta kuitenkin sisältää tietoturvaominaisuudet, tapahtumaraportit ja integroinnin erilaisiin verkkokauppa-alustoihin.

Verkkokauppaasi tukeva maksuyhdyskäytävä

Maksuyhdyskäytävä voi vaikuttaa merkittävästi verkkokaupan menestykseen. Siksi sopivan verkkomaksuratkaisun valinnassa on tärkeä huomioida eri seikkoja. Niitä ovat maksuyhdyskäytävän kattavuus, turvaominaisuudet ja hinta. Lisäksi on tärkeä miettiä, mitä maksutapoja ohjelmisto tukee, miten helposti sen integrointi onnistuu ja miten se voi parantaa verkkokaupan konversioprosenttia.

kevin. tarjoaa kustannustehokkaan maksuyhdyskäytävän verkkosivuja sekä mobiilisovellusmaksuja varten. Laajalti Euroopassa tuettu kevin. voi auttaa verkkokauppaa tavoittamaan yli 350 miljoonaa käyttäjää ja näin laajentaa sen asiakaskuntaa. kevin. painottaa erityisesti muun muassa turvallisuutta ja asiakastukea, joten yritykset voivat luottaa asiakkaidensa saavan saumattoman maksukokemuksen.

Ota yhteyttä, niin voit keskustella kanssamme verkkokauppatoimintasi tehostamisesta kevin.-maksuyhdyskäytävän avulla.

Nauti innovatiivisen maksuratkaisun eduista

Integroi kevin.-maksuinfrastruktuuri