Mikä on POS maksupäätejärjestelmä?

9 min read
POS system

Myymälän tai ravintolan pyörittäminen edellyttää ajan tasalla pysymistä monesta tärkeästä asiasta. Varaston ja maksujen seuranta, henkilöstön hallinta, myyntiraporttien ylläpito ja saumattoman kassaprosessin varmistaminen asiakkaita varten voi olla ylivoimaista.

Yksittäinen maksupäätejärjestelmä voi kuitenkin auttaa sinua hallitsemaan kaikkia näitä liiketoiminnan osa-alueita ja paljon muuta. Hyvin valittu maksupäätejärjestelmä voi tehdä päivittäisistä liiketoimintaan liittyvistä tehtävistä paljon helpompia riippumatta yrityksen koosta tai toimialasta.

Uusin teknologia auttaa sinua jopa säästämään tapahtumakuluissa. kevin. poistaa tarpeettomat välikädet, kun valitset maksut tililtä tilille (A2A) maksupäätteille. Tässä oppaassa saat tietoja eri maksupäätejärjestelmistä, niiden laitteista ja ohjelmistoista sekä ohjeita parhaan järjestelmän valitsemiseen yrityksellesi.

Mikä on POS maksupääte?

Maksupääte on paikka, jossa asiakkaat suorittavat maksutapahtumia valittuaan haluamansa ostokset. Maksupääte sisältää ohjelmistoa ja laitteistoa, joilla yritykset käsittelevät maksuja.

Yritykset käyttävät erilaisia maksupäätejärjestelmiä maksutapahtumien käsittelyyn. Maksupäätejärjestelmä virtaviivaistaa myyntiprosessin ja koostuu useiden eri työkalujen yhdistelmästä. Näissä työkaluissa voidaan yhdistellä maksupäätelaitteistoa ja -ohjelmistoa.

Laitteistoja ovat esimerkiksi maksupääte, kassa, viivakoodiskanneri ja niin edelleen. Maksupäätejärjestelmän ohjelmistoa voidaan käyttää sen ominaisuuksista riippuen eri tehtävien käsittelyyn. Esimerkkejä ovat varastonhallinta, myyntitietojen analysointi ja asiakastietojen seuranta.

Miten maksupäätejärjestelmä toimii?

Maksupäätejärjestelmällä on kaksi pääasiallista toimintoa – maksujen hyväksyminen ja myynnin seuraaminen. Niitä voidaan käyttää asiakkaan ostosten kirjaamiseen kassalla tai itsepalvelukassalla.

Maksupäätejärjestelmän laitteisto ja ohjelmisto

Jokaisessa maksupäätejärjestelmässä käytetään sekä maksupäätelaitteistoa että -ohjelmistoa. Yritykselle sopivien maksupäätelaitteiden ja -ohjelmistojen täsmällinen yhdistelmä riippuu yrityksen koosta, toimialasta sekä monista muista tekijöistä.

Laitteisto

Maksupäätelaitteisto voi sisältää erilaisia fyysisiä osia. Yrityksen vastuulla on päättää, mitä työkaluja maksupäätejärjestelmässä tulee olla. Tämä voi vaihdella toimialasta ja liiketoimintamallista riippuen.

Maksupäätelaite

Maksupäätelaite on tyypillisesti kortinlukija tai vastaava laite, jolla voidaan hyväksyä maksuja maksupäätejärjestelmään syötetyistä ostoksista. Maksupäätteet voivat hyväksyä erilaisia maksutapoja, kuten korttimaksuja, verkkolompakoita tai muita kosketuksettomia NFC-maksuja.

Myös maksut tililtä tilille maksupäätteiden välityksellä ovat mahdollisia. Maksujen vastaanottaminen suoraan kuluttajan pankkitililtä tarkoittaa, että kortin käsittelymaksuja ei ole ja yritykset voivat tilittää varat nopeammin. A2a-maksut myyntipisteen päätelaitteille toimivat jo Worldline-päätelaitteilla, ja ne voidaan ottaa tarvittaessa käyttöön muiden palveluntarjoajien laitteissa.

Muita maksupäätelaitteistoja ovat esimerkiksi viivakoodiskanneri, näyttö tai tabletti, kuittitulostin, kassalipas ja vastaavat.

Ohjelmisto

Maksupääteohjelmisto jaetaan kahteen päätyyppiin – paikan päällä oleviin ja pilvipohjaisiin.

Natiivi maksupääteohjelmisto

Natiivia maksupääteohjelmistoa kutsutaan myös paikan päällä olevaksi tai asennetuksi maksupääteohjelmistoksi. Käytön aloittamiseksi yrityksen täytyy ostaa yksi tai useampia lisenssejä ja asentaa ohjelmisto tietokoneisiin. Ohjelmistoa on päivitettävä ja ylläpidettävä, jotta se toimii oikein.

Pilvipohjainen maksupääteohjelmisto

Pilvipohjaista maksupääteohjelmistoa käyttävät yritykset voivat käyttää ohjelmistoa verkossa, ja kaikki ohjelmistopäivitykset lähetetään järjestelmään automaattisesti. Tämäntyyppinen ohjelmisto edellyttää vähemmän ylläpitoa, ja kaikki sen tiedot synkronoidaan automaattisesti useiden päätteiden välillä.

Mitkä ovat maksupääteohjelmiston edut?

POS system benefits

Eri maksupääteohjelmistoratkaisuissa on erilaisia ominaisuuksia, mutta useimmat niistä kattavat varastonhallinnan, työntekijöiden tunnistuksen sekä myynnin seurannan. Seuraavassa on joitakin maksupääteohjelmiston tarjoamia etuja.

Tehokkuus

Tuotteen skannaaminen antaa kaikki olennaiset tiedot, jotka kassatyöntekijät joutuisivat muuten opettelemaan ulkoa. Hinta tulee automaattisesti näkyviin maksupäätteen ruudulle, ja maksutapahtuman kokonaishinta lasketaan. Tämä tekee kassaprosessista nopeamman ja tehokkaamman.

Varastonhallinta

Tietynlainen maksupääteohjelmisto voi auttaa tehostamaan varastonhallintaa. Varastomäärät tarvitsee syöttää vain kerran määritettäessä maksupäätejärjestelmää. Sen jälkeen järjestelmä säätää varastomääriä automaattisesti jokaisen tapahtuman jälkeen. Järjestelmä ottaa myös palautukset huomioon, joten tiedät aina oikeat varastomäärät.

Myyntiraportit

Useimmat maksupäätejärjestelmät antavat yksityiskohtaisia myyntiraportteja. Niiden avulla voidaan ennakoida tulevaa myyntiä tai katsoa, mitkä tuotteet myyvät hyvin. Jos huomaat esimerkiksi, että tietty tuote on erittäin suosittu lomakaudella, voit tilata kyseistä tuotetta lisää seuraavaa lomakautta varten.

Työntekijöiden tunnistus

Jokaisella maksupäätejärjestelmää käyttävällä työntekijällä voi olla oma tunnistuskoodinsa. Sen avulla voidaan seurata työntekijän myyntejä ja nähdä jopa, kuinka kauan kassatehtävien suorittamiseen menee. Näiden tietojen perusteella voidaan tunnistaa parhaiten suoriutuvat työntekijät ja toisaalta myös mahdollisesti lisäkoulutusta tarvitsevat.

Tietojen synkronointi

Suuremmassa yrityksessä maksupääteohjelmiston avulla voidaan pysyä ajan tasalla eri toimipisteiden tapahtumista. Maksupäätteen tiedot voidaan synkronoida myymälöiden välillä, ja lisäksi voidaan seurata eri toimipisteiden varastomääriä. Myös eri myymälöiden myyntiraportteja voidaan seurata ja vertailla tietoja sekä muuttaa samojen tuotteiden hintoja automaattisesti eri myymälöissä.

Mitä erilaisia maksupäätejärjestelmiä on olemassa?

Maksupäätejärjestelmät voidaan luokitella eri tyyppeihin sen mukaan, mitä teknologiaa niissä käytetään tai millä alalla niitä käytetään. Jotkin maksupäätejärjestelmien tarjoajat tarjoavat käyttöympäristöjen välisiä ratkaisuja, mutta useimmissa tapauksissa järjestelmät ovat alakohtaisia.

Teknologiapohjaiset

Mobiili

Useimmat mobiilimaksupäätejärjestelmät voivat käsitellä maksuja, hallita rajattua määrää varastoa sekä kerätä asiakastietoja. Ratkaisu on kätevä yrityksille, joilla ei ole erityisen suurta varastoa ja jotka tarvitsevat mobiiliratkaisun esimerkiksi torille, freelancereille tai pop up -ravintoloihin.

Tabletti

Näissä ratkaisuissa käytön aloittamisinvestoinnit ovat pienempiä, koska mikä tahansa Android- tai iOS-tabletti on yhdistettävissä pilvipohjaiseen maksupääteohjelmistoon. Tällöin voidaan kuitenkin joutua ostamaan lisälaitteistoa, kuten viivakoodiskanneri tai kuittitulostin. Ratkaisua käyttävät useimmin pienet vähittäiskaupat, kahvilat tai mobiilimyyjät.

Päätelaite

Maksupäätejärjestelmän päätelaitteet ovat useimmiten osa kokonaista maksupäätelaitesarjaa. Maksupäätelaitteet voivat sisältää erilaisia sarjoja eri toimialoille, kuten kannettavat päätteet, keittiöön soveltuva tulostin sekä ravintolan verkkotilauksiin soveltuva tabletti.

Online

Online-maksupäätteen avulla voit käyttää omia laitteitasi, kuten tietokonetta tai tablettia. Tässä ratkaisussa vaadittava alkuinvestointi on pieni, mutta se soveltuu vain pienimuotoiseen liiketoimintaan. Voit yhdistää online-maksupäätteeseen mistä tahansa sijainnista ja laitteesta, joten ratkaisu sopii hyvin pienille jälleenmyyjille, kahviloille tai pienimuotoiseen mobiililiiketoimintaan.

Alakohtaiset

Vähittäismyynti

Vähittäismyynnin maksupäätejärjestelmillä on erilaisia alakohtaisia ominaisuuksia. Niillä voidaan esimerkiksi seurata varastoa ja näyttää, kuinka paljon tuotteen tiettyä väriä tai kokoa on saatavilla. Nämä maksupäätejärjestelmät voivat sisältää myös tietoja asiakaslahjoista, asiakastietokannan ja vastaavaa. Yrityksen koosta riippuen vähittäismyyjät voivat valita erilaisia maksupäätelaitteita. Useimmissa tapauksissa tarvitaan näyttö, viivakoodiskanneri, kassa, kuittitulostin ja maksupääte.

Ravintolat

Ravintolat ja kiireiset vieraanvaraisuusalan toimijat edellyttävät nopeita ja luotettavia maksupäätejärjestelmiä, joiden häiriöaika on mahdollisimman lyhyt. Tällä alalla toimivat yritykset suosivat toimipisteessä olevia maksupäätejärjestelmiä, koska niiden avulla maksutapahtumien käsittely on yleensä nopeampaa.

Maksupäätelaitteiden osalta ravintolat voivat tarvita lisäksi keittiöön soveltuvan kuittitulostimen, jolla ruokatilaukset saadaan näkyviin suoraan keittiössä. Osa tilauksista tehdään verkossa, jolloin ruokalähetti noutaa tilauksen ravintolasta. Kuitissa täytyy silloin ilmaista, että tilaus on pakattava noutoa varten. Tällä alalla maksupäätteiden on oltava kannettavia ja niissä on oltava mahdollisuus hyväksyä eri maksutapoja.

Pienyritykset

Pienillä yrityksillä on enemmän liikkumavaraa maksupäätejärjestelmien suhteen. Ne voivat valita mobiili- tai tablettipohjaisen maksupääteratkaisun ja työskennellä pilvipohjaisen maksupääteohjelmiston avulla. Pienet vähittäismyymälät, kahvilat, tapahtumajärjestäjät ja muut pienet yritykset voivat valita sopivan maksupäätelaitteiston yrityksensä tarpeiden mukaan.

Miten voin valita parhaan maksupäätejärjestelmän yritykselleni?

Olemme jo käsitelleet eri alojen maksupäätejärjestelmiä. Näiden tietojen avulla voit valita yrityksellesi parhaiten sopivan maksupääteratkaisun. Parhaan maksupäätejärjestelmän valitsemiseen yrityksellesi on myös muita keinoja.

Ota huomioon yrityksesi tarpeet

Kun valitset maksupäätejärjestelmää, ota huomioon yrityksesi koko, järjestelmän ylläpitokustannukset, järjestelmän kautta kerättävät tiedot sekä kuluttajien suosimat maksutavat. Näiden seikkojen pohtiminen auttaa sinua valitsemaan yrityksellesi parhaan ratkaisun.

Vertaile eri palveluntarjoajia

Vertaile markkinoilta löytyviä vaihtoehtoja ja tee lista sinulle parhaiten sopivista maksupäätejärjestelmien tarjoajista. Vertaile palveluntarjoajia ja niiden tarjouksia, jotta löydät juuri sinulle sopivan vaihtoehdon.

Lue verkosta löytyviä arvosteluita tai konsultoi muita yritysten omistajia

Ota yhteyttä muihin samalla alalla toimivien yritysten omistajiin, joiden yrityksen koko vastaa omaa yritystäsi. Ota selvää, mitä maksupääteratkaisuja he käyttävät, ja kysy heiltä palautetta. Tämä voi auttaa sinua päätöksen tekemisessä.

Jos yhteyden ottaminen muihin yrityksiin ei ole mahdollista, lue verkosta löytyviä arvosteluita eri maksupäätejärjestelmistä. Voit tehdä parempia päätöksiä muiden käyttäjien kokemusten pohjalta.

Yksilöllinen a2a-maksuratkaisu maksupäätteille

Maksupäätejärjestelmän integroiminen ja ylläpito voi olla kallista. Korttimaksujen hyväksyminen tarkoittaa myös huomattavan summan sijoittamista tapahtumakuluihin. kevin. tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden säästää tapahtumakuluissa integroimalla a2a-maksut maksupäätteeseesi. Ratkaisu tarjoaa useita etuja:

Käytettävissä nykyisessä maksupääteinfrastruktuurissa

Riippumatta käyttämästäsi maksupäätejärjestelmästä voit helposti integroida kevin.-palvelun a2a-maksut maksupäätteille olemassa olevaan infrastruktuuriisi. Ratkaisu ei edellytä erillistä integraatiota maksupäätelaitteeseen. Se toimii valmiiksi Worldline-päätteiden kanssa ja voidaan integroida maksupäätteeseesi tarvittaessa.

Säästä tapahtumakuluissa

Maksaminen suoraan pankkitililtä poistaa kortin käsittelymaksut. Tämä tarkoittaa, että yrityksesi voi pienentää tapahtumakuluja huomattavasti. Korttiyhtiöt veloittavat erilaisia palkkioita, mikä lisää tuotteen tai palvelun lopullista hintaa. Voit poistaa nämä palkkiot kokonaan tarjoamalla kuluttajille mahdollisuuden maksaa suoraan pankkitililtä.

Erinomainen asiakaskokemus

kevin.-palvelun a2a-maksut maksupäätteille takaavat saman erinomaisen asiakaskokemuksen kuin maksettaessa millä tahansa mobiililaitteella. A2a-maksut mahdollistetaan hyödyntämällä NFC-teknologiaa, jossa kuluttajat vain pitävät puhelintaan lähellä maksupäätettä maksun suorittamiseksi.

Saat rahat nopeammin

Poistamalla korttijärjestelmät maksuprosessista saat rahat paljon nopeammin pankkitilillesi. Perinteisesti yritysten on täytynyt odottaa rahoja päiviä tai viikkoja. kevin. tarjoaa maksupäätteille a2a-ratkaisun, jossa yritykset saavat käyttöönsä välittömän tilityksen.

Säästä rahaa kevin.-palvelun a2a-maksuilla maksupäätteille

Jos yrityksesi käyttää mobiilisovellusta, voit alkaa käyttää kevin.-palvelun a2a-maksuja maksupäätteille ja nauttia pienemmistä tapahtumakuluista. Lue lisää tästä uraauurtavasta ratkaisusta ja ota meihin yhteyttä keskustellaksesi integraatiosta.

Nauti innovatiivisen maksuratkaisun eduista

Integroi kevin.-maksuinfrastruktuuri