Jaké jsou výhody otevřeného bankovnictví?

Doba čtení 7 min
Advantages of open banking

Svět financí se rapidně mění. Noví hráči jsou výzvou pro tradiční banky, finanční technologie se rychle vyvíjí a na trhu se objevují nová platební řešení. Značnou část těchto změn v oboru způsobilo otevřené bankovnictví.

Otevřené bankovnictví změnilo finanční sektor tím, že zpřístupnilo data a nabízí služby, které kdysi poskytovaly pouze jednotlivé banky. Účelem sdílení dat a služeb je přinést do finančního sektoru inovace, zaměřit se na potřeby spotřebitelů a zajistit maximální zabezpečení při dosahování těchto cílů.

Při bližším pohledu na definici otevřeného bankovnictví zjistíme, že se jedná o praktiku, kdy banky sdílí data s licencovanými externími poskytovateli služeb. Data jsou sdílena přes zabezpečená rozhraní pro programování aplikací (API). Sdílí se informace jako jsou údaje o účtu, transakce a další finanční data. Otevřené bankovnictví rovněž zahrnuje služby iniciace plateb, které externím poskytovatelům umožňují nabízet vylepšený a pohodlný platební proces.

S příchodem otevřeného bankovnictví nastala nová éra finančnictví. Představilo výzvu pro staré systémy a přineslo řadu výhod pro různé zúčastněné strany: podniky, spotřebitele i finanční instituce.

Výhody otevřeného bankovnictví pro podniky

What are the benefits of open banking for businesses

Velkou výhodou otevřeného bankovnictví pro podniky je, že mohou využívat různé poskytovatele platebních služeb. Hlavní výhody pro podniky:

1. Nižší poplatky

Díky otevřenému bankovnictví podniky platí méně za jednotlivé transakce. Například platby z účtu na účet (A2A) mohou snížit náklady na transakce odstraněním karetních programů. Poskytovatelé karet účtují různé poplatky za přijetí platby kartou, což zvyšuje náklady na transakci.

Společnosti mohou také ušetřit tak, že si zvolí platební brány s cenově nejvýhodnější službou. Díky otevřenému bankovnictví mohlo na trh vstoupit více poskytovatelů platebních služeb, kteří nabízejí služby za konkurenční ceny.

2. Vyšší konverzní poměr

Lepší zákaznická zkušenost dokáže zvýšit konverzní poměr. Výběrem platební brány s pohodlným platebním procesem a několika platebními metodami mohou podniky zvýšit svou konverzi.

Například maloobchod se sportovním zbožím Decathlon začal používat platební bránu kevin. a snížil tak míru opouštění košíku o 50 %.

3. Vyšší procento přijatých plateb

Podniky s e-shopy a další společnosti nyní mohou přijímat platby od zákazníků kdekoli v Evropě. To může výrazně zvýšit procento přijatých plateb. Například klienti společnosti kevin. využívající její služby iniciace plateb mohou obsloužit přes 350 mil. zákazníků po celé Evropě. Tato výhoda pomáhá společnostem škálovat jejich obchodní činnost a bez problémů vstupovat na nové trhy.

4. Okamžité vyrovnání

Otevřené bankovnictví přináší externím poskytovatelům služeb více možností rozšířit platební metody. Pohodlné A2A platby využívají okamžitých platebních sítí, což znamená, že peníze putují rychleji. Převody mohou být potvrzeny okamžitě i v případě zahraničních plateb , a podniky tak mohou rychle plnit objednávky.

5. Personalizace

Podniky mohou nyní získat více informací o svých zákaznících, jejich financích a zvycích. S těmito informacemi pak mohou společnosti nabízet zákazníkům více personalizované služby. Společnosti například mohou zjistit, jak a za co zákazníci utrácejí, a poskytnout jim služby, které jim pomohou ušetřit peníze.

Výhody otevřeného bankovnictví pro spotřebitele

Open banking benefits for consumers

Jedním z hlavních cílů otevřeného bankovnictví je zlepšit finanční služby pro spotřebitele. Hlavní výhody, které jim otevřené bankovnictví přineslo:

1. Zákaznická zkušenost

Lepší zákaznická zkušenost je výsledkem dvou aspektů, které otevřené bankovnictví vytvořilo: konkurenční prostředí a digitální služby.

Otevřené bankovnictví v prvé řadě dává výzvu tradičním způsobům bankovnictví a otevírá dveře na trh většímu množství hráčů. Vytvoření konkurenčního prostředí je výhodné pro spotřebitele, protože aby společnosti vynikly nad ostatními, musí zákazníkům nabízet služby té nejvyšší úrovně.

Za druhé, správa financí je díky otevřenému bankovnictví daleko jednodušší. Díky právním předpisům pro otevřené bankovnictví byly tradiční banky nuceny vylepšit své online služby, což vedlo k lepší zákaznické zkušenosti. Otevřené bankovnictví přesouvá finanční služby od osobního kontaktu na internet a výsledkem je rychlejší a snadnější správa financí pro spotřebitele.

2. Zabezpečení

Zabezpečení je jádrem otevřeného bankovnictví. Nyní musí všichni externí poskytovatelé platebních služeb, kteří chtějí působit na trhu, splňovat ty nejvyšší bezpečnostní standardy. Otevřené bankovnictví zároveň přineslo do bankovního sektoru více transparentnosti, jelikož se data sdílejí mezi více subjekty a bezpečnostní prvky jsou tak všeobecně lépe standardizované.

Zlepšilo se také ověřování totožnosti spotřebitele. Například díky otevřenému bankovnictví a PSD2 bylo v Evropě zavedeno silné ověření zákazníka (SCA), což slouží jako dodatečná vrstva ochrany u všech elektronických plateb, která snižuje riziko podvodů s platbami.

3. Nižší náklady na služby

S přibývající konkurencí je pravděpodobnější, že banky a jiní poskytovatelé finančních služeb sníží ceny za služby, aby přilákaly více spotřebitelů. Pokud se spotřebiteli nelíbí ceny jednoho poskytovatele služeb, mohou se snadno obrátit na jiného, který nabízí lepší ceny.

Standardizovaný systém také umožňuje levnější a rychlejší transakce v rámci Evropy.

4. Centralizované informace

Otevřené bankovnictví umožňuje sdílení informací, kterými kdysi disponovaly pouze banky. Tato data mohou být nyní se souhlasem spotřebitele převáděna licencovaným poskytovatelům služeb a bankovní operace jsou tak rychlejší a pohodlnější.

Díky centralizaci informací mohou nyní spotřebitelé získat na více služeb jednom místě. Finanční služby dokáží uspokojit více potřeb spotřebitelů, jelikož jim mohou poskytovat doporučení, informace o půjčkách a s větší transparentností spravovat bankovní převody.

5. Inovativní řešení

Sdílení informací přimělo společnosti vytvářet inovativnější řešení. Fintech společnosti vytvářejí technologická řešení, která tradiční banky nikdy nenabízely.

Společnost kevin. například přišla s vůbec prvním řešením plateb z účtu na účet pro pokladní terminály. Tato technologie umožňuje spotřebitelům pohodlně platit za zboží a služby v kamenných obchodech bez použití bankovní karty. Jednoduše mohou platit přímo ze svého účtu.

Výhody otevřeného bankovnictví pro banky a finanční instituce

What are the benefits of open banking for banks?

Z otevřeného bankovnictví neprofitují pouze společnosti a spotřebitelé. Přináší výhody i tradičním bankám a finančním institucím:

1. Spolupráce bank s fintech společnostmi

Aby se banky a finanční instituce udržely na trhu rychle se měnícího světa financí, mohou navázat partnerství s fintech společnostmi. Banky si tak udržují náskok před konkurencí a mohou využívat inovativní infrastruktury, které tyto společnosti vytváří.

Otevřené bankovnictví umožňuje pomocí API sdílení dat mezi bankami a fintech společnostmi. To bankám pomáhá rozšířit si vědomosti na poli technologií a udržet si krok s inovativními řešeními, která se na trhu objevují.

2. Nové finanční technologie

Otevřené bankovnictví otevřelo licencovaným společnostem dveře na trh, který byl po dlouhou dobu vyhrazen jen tradičním bankám. Tyto společnosti přinášejí nové myšlenky a mohou vytvářet inovativní finanční řešení, do kterých banky zřídkakdy investovaly, protože k tomu neměly zdroje ani motivaci.

Fintech společností na trhu rychle přibývá. Nabízejí různé inovativní finanční technologie, které jsou přínosem pro spotřebitele i pro banky, které jsou ochotny takovou spolupráci navázat.

3. Lepší zapojení zákazníků

Jelikož konkurence na trhu posiluje, banky a finanční instituce jsou nuceny vylepšovat své nabídky. Banky vyvíjejí nové mobilní aplikace, nabízejí snadné investiční příležitosti a přesouvají své služby do světa internetu.

Společnosti, které v této digitální transformaci uspějí, se mohou těšit z lepšího zapojení a vyšší spokojenosti zákazníků.

Jaké jsou nevýhody otevřeného bankovnictví?

S tolika výhodami je na místě, aby otevřené bankovnictví mělo i nějaké nevýhody:

  • Banky zůstávají pozadu. Ne všechny banky dokáží udržet krok s fintech společnostmi a všemi změnami v oboru. Znamená to, že jejich klienti nemají možnost využívat všech výhod otevřeného bankovnictví. Spotřebitelé se pak obracejí na jiné poskytovatele služeb, kteří poskytují lepší služby.
  • Spotřebitelská důvěra je stále nízká. Otevřené bankovnictví je stále relativně nové a někteří spotřebitelé a společnosti se těmto změnám přizpůsobují pomalu. Fintech společnosti a další zainteresované strany se však všemožně snaží informovat uživatele a pomáhat jim pochopit výhody otevřeného bankovnictví.
  • Počet osobních interakcí klesá. Většina služeb se přesouvá na internet, a tak je osobní interakce spotřebitelů s bankami a poskytovateli finančních služeb méně častá. Banky, které si vybudovaly věrnost zákazníků na osobních službách, nyní přicházejí o své klienty.

Závěr

Otevřené bankovnictví představuje výzvu tradičním způsobům bankovnictví. Cílem je přinést do finančního sektoru inovace a vytvořit systém zaměřený na zákazníka, a to vše při zachování nejvyšší úrovně zabezpečení.

Ačkoli je otevřené bankovnictví stále relativně nové, již dnes je přínosem pro podniky, spotřebitele i finanční instituce. Společnosti mohou nyní používat cenově výhodné platební služby, které dokáží zlepšit konverzní poměr a rychleji přesouvat peníze. Pro spotřebitele je výhodou vylepšený platební proces, lepší zabezpečení a inovativní finanční řešení. Otevřené bankovnictví poskytuje spotřebitelům lepší kontrolu nad jejich financemi a dává jim na výběr více možností. Na druhou stranu mohou banky a finanční instituce spolupracovat s fintech společnostmi a nabízet klientům pokročilé finanční technologie.

Otevřené bankovnictví má i několik nevýhod. Některé tradiční banky nedokáží udržet krok s nejmodernějšími technologiemi. Důvěra uživatelů v nový systém je stále relativně nízká a osobní interakce mezi poskytovateli finančních služeb a spotřebiteli se snižují.

Ovšem výhody nového finančního systému převyšují jeho nevýhody a otevřené bankovnictví má velký potenciál zlepšit svět financí. Pokud si chcete užívat výhod otevřeného bankovnictví, navažte spolupráci se společností kevin. a sami plně využívejte inovativních technologických řešení, která nabízí.

Využijte výhod inovativního platebního řešení

Integrujte platební infrastrukturu kevin.