Produkty

Stručný průvodce pro samostatný nábor klientů do infrastruktury kevin.

Doba čtení 5 min
Share on:
kevin. users can use self-onboarding feature

Stát se klientem společnosti kevin. nikdy nebylo jednodušší. Nedávno jsme spustili službu samostatného náboru klientů, která umožňuje obchodníkům rychle začít využívat službu iniciování platby prostřednictvím infrastruktury kevin. Samostatný nábor klientů probíhá zcela on-line, což znamená, že obchodníci ušetří čas i lidské zdroje a mohou vstup provést kdykoliv se jim to hodí.

Spolu s procesem samostatného náboru klientů jsme také aktualizovali náš panel transakcí. Klienti využívající infrastrukturu kevin. nyní mohou na jednom místě sledovat a filtrovat všechny transakce. Přehled plateb pomáhá obchodníkům mít přehled o transakcích svých zákazníků a poskytuje základní informace o proběhlých platbách.

V tomto stručném průvodci se dozvíte, jak začít proces samostatného vstupu do infrastruktury společnosti kevin., jaké jsou výhody vstupu a jaké informace mohou obchodníci na svém panelu transakcí vidět.

Průběh vlastního vstupu klienta

kevin. self-onboarding flow

Samostatný nábor klienta je jednoduchý. Zahrnuje 5 kroků: Ověření totožnosti (ID verification), vyplnění formuláře o klientovi (KYC) form), založení projektu (Set up a project), smlouva (Agreement) a aktivace (Activation).

1. Ověření totožnosti

ID verification step

Jedná se o standardní proces ověření totožnosti, který většina lidí zná. Klient musí naskenovat svůj platný cestovní pas nebo občanský průkaz a vyfotografovat se. Partneři společnosti kevin. poté zkontrolují průkaz totožnosti a fotografii, potvrdí průkaz totožnosti nebo požádají o opětovné předložení.

2. Formulář KYC

KYC form step

Klient si musí zvolit, zda se bude přihlašovat jako jednotlivec (OSVČ), nebo jako společnost. Pro přihlašování jako jednotlivec musí klient poskytnout informace o sobě, údaje o své obchodní činnosti a konečných příjemcích služby. Pro přihlašování jako společnost musí klient zadat údaje o své společnosti, jmenovat zástupce a vyplnit další obchodní informace a informace o konečných vlastnících společnosti. Po vyplnění všech údajů je nutné formulář KYC podepsat. Náš právní tým formulář zkontroluje a následně jej potvrdí nebo vrátí k přepracování.

3. Založení projektu

Setting up a project step

Uživatelé si mohou založit libovolný počet projektů. Během projektu bude klient požádán o poskytnutí údajů o svých webových stránkách. Klient v průběhu tohoto kroku obdrží integrační klíče, které lze zkopírovat a bezpečně uložit pro budoucí použití. Po předložení projektů je právní tým společnosti kevin. přezkoumá a potvrdí.

4. Smlouva

Agreement step

Po dokončení a potvrzení všech předchozích kroků musí klient souhlasit s podmínkami a smlouvu, kterou si může stáhnout z webových stránek pro samostatný nábor klientů, podepsat. Smlouvu lze také podepsat elektronickým podpisem.

5. Aktivace

Activation step

Klient nyní může buď pokračovat v testování služby, nebo provést aktivaci pomocí integračních klíčů a začít ihned inkasovat platby prostřednictvím infrastruktury kevin.

Mějte na paměti, že některé kroky lze provádět současně, zatímco jiné musí být před dalším postupem nejprve potvrzeny společností kevin. Například teprve po dokončení a schválení ověření totožnosti (první krok) může klient přejít k vyplnění formuláře KYC (druhý krok) a založení projektu (třetí krok). Před podpisem smlouvy (čtvrtý krok) je nejprve nutné dokončení druhého a třetího kroku a jejich schválení naším právním oddělením.

Všechny zadané informace lze uložit jako koncept a klienti se k nim mohou vrátit později a údaje odeslat kdykoliv se jim to hodí.

Výhody samostatného náboru do infrastruktury kevin.

Rychlý a snadný samostatný nábor přináší klientům kevin. nespočet výhod:

  • Pohodlí – obchodníci mohou své informace odeslat zcela vzdáleně a kdykoliv se jim to hodí. Mohou si také uložit koncept a v případě potřeby se k formulářům vrátit později.
  • Sledování průběhu – klienti budou vždy vědět, v jakém stavu se jejich podaná žádost nachází: schváleno, nutno doplnit údaje, v procesu přezkoumání nebo zamítnuto.
  • Rychlost – ve většině případů je samostatný vstup dokončen po předložení a schválení všech dokumentů co nejrychleji.
  • Zabezpečení – samostatný vstup je zcela bezpečný. Klienti musí pro zajištění bezpečnosti při přihlášení k webu pro samostatný vstup používat dvoufázové ověření.

Panel transakcí

Jakmile jsou klienti společnosti kevin. zaregistrováni, získají přístup k panelu transakcí infrastruktury kevin. (Payments). Panel transakcí poskytuje společnostem pohodlný přehled o všech transakcích. Umožňuje také vyhledávat konkrétní transakce na základě jejich ID nebo filtrovat platby podle jejich typu a dalších parametrů.

kevin. payment dashboard view

Na panelu se zobrazuje stav platby (zahájena, čeká na dokončení, neúspěšná), ID objednávky, částka platby, způsob, typ (přijatá platba nebo vrácení platby), peněžní tok (banka, karta, přesměrování), datum a informace o tom, zda byla platba vrácena.

Všechny informace lze také extrahovat v souboru .csv.

Společně vytváříme budoucnost placení

Samostatný nábor klientů do infrastruktury kevin. je pohodlný a časově nenáročný způsob, jak našich služeb začít využívat. Proces se skládá z 5 kroků a v průběhu celého procesu je vám nepřetržitě k dispozici zákaznická podpora. Po úspěšné registraci získají klienti přístup k panelu transakcí infrastruktury kevin., který jim umožňuje sledovat a filtrovat všechny transakce.

I přesto, že jsme neuvěřitelně nadšení, že vám můžeme službu samostatného vstupu klientů a nový panel transakcí představit, neustále hledáme způsoby, jak tyto služby vylepšit. Ve spolupráci s našimi klienty sbíráme zpětnou vazbu a hledáme způsoby, jak proces náboru ještě vylepšit.

Pokud se chcete připojit ke společnostem, které využívají výhod platební infrastruktury kevin., spojte se s námi a společně můžeme začít vytvářet budoucnost placení.

Často kladené otázky

Kdo může využít službu samostatného náboru do infrastruktury kevin.?

Samostatný nábor do infrastruktury kevin. je k dispozici malým podnikům ve všech zemích, ve kterých společnost kevin. působí. Náš tým povede vstup všech větších společností, které se však stále musí nacházet v naší zóně poskytování služeb. Lokality si můžete prohlédnout na mapě na našich webových stránkách. Pokud chcete ověřit, zda vaše společnost může samostatný nábor využít, kontaktujte nás a my s vámi váš případ probereme.

Může samostatný nábor společnosti provést jakýkoliv zaměstnanec?

Ne každý zaměstnanec může samostatný vstup provést. První kroky procesu samostatného náboru (ověření totožnosti a formulář KYC) může provést pouze generální ředitel společnosti, výkonný ředitel nebo osoba s plnou mocí.

Dostane se mi při samostatném náboru pomoci?

Ano, pomoc vám poskytneme kdykoli je to potřeba. Zákaznická podpora kevin. pracuje nepřetržitě a můžete ji snadno kontaktovat prostřednictvím e-mailu. To provedete kliknutím na tlačítko „Podpora“ v levém dolním rohu stránky pro samostatný nábor klientů.

Jak dlouho proces samostatného náboru do infrastruktury kevin. trvá?

Délka celého procesu závisí na různých faktorech:

  • Jak rychle společnost dodá všechny potřebné dokumenty;
  • Jak dlouho chce klient systém testovat;
  • Jak rychle zvládne klient provést integraci infrastruktury kevin.

V závislosti na těchto faktorech může být samostatný nábor dokončen ihned po předložení a schválení všech dokumentů.

Kdo může používat panel transakcí?

Všechny společnosti, které používají službu kevin., se mohou zaregistrovat a získat přístup k přehledu transakcí prostřednictvím panelu transakcí. I společnosti, které procesem samostatného vstupu neprošly, mohou panel transakcí používat.

Adelina Kiskyte
Bývalá hlavní správkyně webového obsahu
Adelina je zkušená tvůrkyně obsahu a obsahový stratég. Ráda pracuje na poli technologí a píše o inovacích. Adelina vystudovala žurnalistiku, což jí pomáhá efektivně získávat informace i z nejspecifičtějších oborů a vytvářet poutavý a informativní obsah.